Az egészséges táplálkozás alapjai - a vitaminok

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-EVI-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OFA-BEF-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Campus kurzusként elérhető 25 fő számára. Campus-karok: ÁOK ETK GYTK

Tematika

A kurzus célja a hallgatók megismertetése az emberi szervezet katalizátoraiként ismert vitaminok előfordulásával, biokémiai és orvosi jelentőségével. A kurzus hozzájárul az orvos- és fogorvostanhallgatók, illetve a gyógyszerészhallgatók ismereteinek komplex értelmezéséhez és az emberi szervezet reakcióinak fényében a vitaminok hiányával, esetleg túlzott bevitelével kapcsolatos kórképek felismeréséhez. A kurzust összevontan, a 2.- 5. hetek között tartjuk.

Előadások

 • 1. Bevezetés, követelmények, számonkérés módja - Dr. Jávor-Hocsák Enikő
 • 2. A vitaminok áttekintése, csoportosítása és jellemzése - Dr. Jávor-Hocsák Enikő
 • 3. A C vitamin orvosi jelentősége, hiányállapotai - Dr. Jávor-Hocsák Enikő
 • 4. A B1 vitamin orvosi jelentősége, hiányállapotai - Dr. Jávor-Hocsák Enikő
 • 5. A B2 vitamin orvosi jelentősége, hiányállapotai - Dr. Jávor-Hocsák Enikő
 • 6. A niacin, pantoténsav és a B6 vitaminok orvosi jelentősége, hiányállapotai - Dr. Jávor-Hocsák Enikő
 • 7. A B7, B9 és a B12 vitaminok orvosi jelentősége, hiányállapotai - Dr. Jávor-Hocsák Enikő
 • 8. A D vitamin orvosi jelentősége, hiányállapotai - Dr. Jávor-Hocsák Enikő
 • 9. Az E vitamin orvosi jelentősége, hiányállapotai - Dr. Jávor-Hocsák Enikő
 • 10. A K vitamin orvosi jelentősége, hiányállapotai - Dr. Jávor-Hocsák Enikő
 • 11. Az A vitamin orvosi jelentősége, hiányállapotai - Dr. Jávor-Hocsák Enikő
 • 12. A kurzuson elhangzottak összefoglalása, vizsga - Dr. Jávor-Hocsák Enikő

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az előadások anyaga elektronikus formában

Jegyzet

Az előadások anyaga elektronikus formában

Ajánlott irodalom

Az előadások anyaga elektronikus formában

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

TVSZ, írásbeli számonkérés

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az órák pótlására nincs lehetőség

Vizsgakérdések

1. A vitaminok áttekintése, csoportosítása és jellemzése
2. A C vitamin biokémiai és orvosi jelentősége
3. A C vitamin lehetséges kórképei
4. A B1 vitamin biokémiai és orvosi jelentősége
5. A B1 vitamin lehetséges kórképei
6. A B2 vitamin biokémiai és orvosi jelentősége
7. A B2 vitamin kórképei
8. A niacin biokémiai és orvosi jelentősége
9. A niacin kórképei
10. A pantoténsav biokémiai és orvosi jelentősége
11. A pantoténsav kórképei
12. A B6 vitamin biokémiai és orvosi jelentősége
13. A B6 vitamin kórképei
14. A B7 vitamin biokémiai és orvosi jelentősége
15. A B7 vitamin kórképei
16. A B9 vitamin biokémiai és orvosi jelentősége
17. A B9 vitamin kórképei
18. A B12 vitamin biokémiai és orvosi jelentősége
19. A B12 vitamin kórképei
20. A D vitamin orvosi jelentősége
21. A D vitamin kórképei
22. Az E vitamin orvosi jelentősége
23. Az E vitamin kórképei
24. A K vitamin orvosi jelentősége
25. A K vitamin kórképei
26. Az A vitamin biokémiai és orvosi jelentősége
27. Az A vitamin kórképei

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói