Bioszervetlen kémia

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-BSK-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOA-ORK-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 200 fő

Campus kurzusként elérhető 200 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A tantárgy az élő szervezetekben előforduló elemek (fémes és nem fémes) biológiai jelentőségét tárgyalja, érintve a közismerten toxikus elemek hatását is. Alapvető szempont a szervetlen ionok, molekulák kölcsönhatásának tanulmányozása a biomolekulákkal. Miután az Orvosi Kémia tantárgyból kikerült a bioszervetlen kémia, így minden első éves hallgató számára ajánljuk a tárgyat. A bioszervetlen kémiai ismeretek megszerzése segítséget nyújt az élettan, kórélettan, gyógyszertan megértéséhez.

Előadások

 • 1. Bevezetés a bioszervetlen kémiába - Dr. Deli József
 • 2. Bevezetés a bioszervetlen kémiába - Dr. Deli József
 • 3. Komplex vegyületek szerkezete, izomériája - Dr. Deli József
 • 4. Komplex vegyületek szerkezete, izomériája - Dr. Deli József
 • 5. Létfontosságú elemek, bioelemek evolúciója - Dr. Deli József
 • 6. Létfontosságú elemek, bioelemek evolúciója - Dr. Deli József
 • 7. Kelátok, biokomplexek - Dr. Deli József
 • 8. Kelátok, biokomplexek - Dr. Deli József
 • 9. Alkáli és alkáliföldfémek biológiai jelentősége - Dr. Deli József
 • 10. Alkáli és alkáliföldfémek biológiai jelentősége - Dr. Deli József
 • 11. Zárthelyi I. - Dr. Deli József
 • 12. Átmeneti fémek: Cu-fehérjék - Dr. Deli József
 • 13. Átmeneti fémek: Zn-fehérjék, enzimek - Dr. Deli József
 • 14. Vas bioszervetlen kémiája - Dr. Deli József
 • 15. Vas bioszervetlen kémiája - Dr. Deli József
 • 16. Fémvegyületek a gyógyászatban - Dr. Deli József
 • 17. Aluminium, szilicium biológiai jelentősége - Dr. Deli József
 • 18. Nitrogén és foszfor szerepe biológiai rendszerekben - Dr. Deli József
 • 19. Nitrogén és foszfor szerepe biológiai rendszerekben - Dr. Deli József
 • 20. Oxigén, oxigén szabadgyökök - Dr. Deli József
 • 21. Oxigén, oxigén szabadgyökök - Dr. Deli József
 • 22. Zárthelyi II - Dr. Deli József
 • 23. Szelén és kén biológiai jelentősége - Dr. Deli József
 • 24. Halogén elemek bioszervetlen kémiája - Dr. Deli József

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

http://www.pote.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=20&nyelv=hun&menu=okt_anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Kaim W., Schwederski B.: Bioinorganic Chemistry: Inorganic Elements in the Chemistry of Life, Wiley, 1996
Gergely-Erdődi-Vereb: Általános és bioszervetlen kémia, 6. kiadás, Semmelweis, Bp. 2005.

A félév elfogadásának feltételei

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban megadott hiányzás fogadható el, és kettő ellenőrző dolgozat megírása szükséges.

Félévközi ellenőrzések

A félév során két zárthelyi (6 és 11 hét) megírása kötelező.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

2 db zárthelyi a Neptunba feltöltött anyag alapján

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói