A halál kémiája

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-HAK-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ÁJK BTK ETK MIK TTK

Tematika

A tantárgy célja a hallgatók kémia ismereteinek integrálása az orvostudományokba és az emberi élethez és halálhoz kapcsolódó mélyebb biokémiai összefüggések felismerése.
A kurzus folyamán a hallgatók megismerkednek az alapvető toxikológiai fogalmakkal, majd elsajátítják azokat a kémiai és biokémiai ismereteket, amelyek segítségével leírhatóak az élet utolsó szakasza és a halál bekövetkezése utáni változások. A tantárgy hozzájárul az élő szervezet komplex egységként történő kezeléséhez és egyes pathológiai és antropológiai problémák kezeléséhez.
Tematika:
- Bevezetés, követelmények, számonkérés módja.
- Toxikológiai alapfogalmak. Halálozási statisztikák.
- Az élet utolsó perceinek kémiai folyamatai.
- Posztmortális változásokról általában, a halál utáni lebomlási folyamatokat befolyásoló tényezők.
- Kémiai folyamatok a halált követő másodpercekben.
- A halált követő első órákban lezajló kémiai folyamatok
- Rövidtávú lebomlási folyamatok.
- Hosszútávú lebomlási folyamatok.
- Különleges kémiai elváltozások, mummifikáció.
- Pathológiás és traumás elváltozások csontokon.
- Emberi maradványok kormeghatározása kémiai módszerek.

Előadások

 • 1. Bevezetés, követelmények, számonkérés módja. Toxikológiai alapfogalmak. - Dr. Márk László
 • 2. Az élet utolsó perceinek kémiai folyamatai. - Dr. Márk László
 • 3. Posztmortális változásokról általában, a halál utáni lebomlási folyamatokat befolyásoló tényezők. - Dr. Márk László
 • 4. Posztmortális változásokról általában, a halál utáni lebomlási folyamatokat befolyásoló tényezők. - Dr. Márk László
 • 5. Kémiai folyamatok a halált követő első másodpercekben - Dr. Márk László
 • 6. Kémiai folyamatok a halált követő első másodpercekben - Dr. Márk László
 • 7. A halált követő első órákban lezajló kémiai folyamatok - Dr. Márk László
 • 8. A halált követő első órákban lezajló kémiai folyamatok - Dr. Márk László
 • 9. Rövidtávú lebomlás folyamatok - Dr. Márk László
 • 10. Hosszútávú lebomlási folyamatok - Dr. Márk László
 • 11. Különleges kémiai átalakulások mummifikáció - Dr. Márk László
 • 12. Pathológiás és traumás elváltozások csontokon. - Dr. Márk László

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az előadások folyamán kiadott sillabusz.

Jegyzet

Márk L.: Humán csontmaradványok kémiai elemzésének jelentősége a történeti és igazságügyi antropológiában, In: Tóth G. (szerk.) Opera Biologica Savariensia 1, Savaria University Press, Szombathely 2007

Ajánlott irodalom

D.J. Ortner, A.C. Aufderheide (eds.): Human Paleopathology, 1991

A félév elfogadásának feltételei

A tantárgy írásbeli számonkéréssel zárul. Maximális hiányzás: 20%

Félévközi ellenőrzések

Nincs

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

Toxikológiai alapfogalmak.
Általános enzimatikus folyamatok.
Az élet utolsó perceinek kémiai folyamatai.
Posztmortális változásokról, a halál utáni lebomlási folyamatokat befolyásoló tényezők.
Kémiai folyamatok a halált követő másodpercekben.
A halált követő első órákban lezajló kémiai folyamatok
Rövidtávú lebomlási folyamatok.
Hosszútávú lebomlási folyamatok.
Különleges kémiai elváltozások, mummifikáció.
Pathológiás elváltozások.
Traumás elváltozások csontokon.
Az igazságügyi és történeti antropológia által alkalmazott módszerek.
Emberi maradványok kormeghatározása kémiai módszerek.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói