Pathológiás elváltozások csontokon

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 22 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 22 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-PCS-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: BTK ETK MIK TTK

Tematika

A tantárgy áttekintést nyújt az emberi maradványokon, főként csontokon megfigyelhető kóros elváltozásokról, azok diagnosztikai és interpretációs lehetőségeiről, orvosi, biológiai, történeti és egyéb vonatkozásairól.
Tematika:
Bevezetés, követelmények, számonkérés módja.
A paleopatológia interdiszciplinaritása: történeti antropológiai, régészeti, igazságügyi, orvosi, orvos- és járványtörténeti, proteomikai és genomikai vonatkozások.
A csontszövet kémiai felépítése, molekuláris antropológia.
Az elhunytak nemének és életkorának meghatározása antropológiai módszerekkel.
A csontrendszert érintő fejlődési rendellenességek és traumás elváltozások. Trepanációk és koponyatorzítások
Mycobacteriális fertőzések megjelenése csontokon I. A tuberkulózis.
Mycobacteriális fertőzések megjelenése csontokon II. A lepra.
A szifilisz.
A pestis.
Oszteo-nekrózisok és disztrófiák. Csonttumorok. Oszteoporózisok és egyéb metabolikus folyamatok. Az ízületek paleopatológiája, fejlődési eredetű, degeneratív és gyulladásos folyamatok. A peri-artikuláris elváltozások. A fogazat paleopatológiája.
Molekuláris paleopathológia I. Pathológiás biomarkerek kimutatása.
Molekuláris paleopathológia II. A humán kórokozók evolúciójának vizsgálata.

Előadások

 • 1. Bevezetés, követelmények, számonkérés módja. Alapfogalmak. - Dr. Márk László
 • 2. A paleopatológia interdiszciplinaritása - Dr. Márk László
 • 3. Csontok kémiai felépítése, biokémiája - Dr. Márk László
 • 4. Csontok kémiai felépítése, biokémiája - Dr. Márk László
 • 5. A nem meghatározása - Dr. Márk László
 • 6. Az életkor meghatározása - Dr. Márk László
 • 7. A csontrendszert érintő fejlődési rendellenességek és traumás elváltozások. - Dr. Márk László
 • 8. Trepanációk és koponyatorzítások - Dr. Márk László
 • 9. Tuberkulózis - Dr. Márk László
 • 10. Tuberkulózis - Dr. Márk László
 • 11. Lepra - Dr. Márk László
 • 12. Lepra - Dr. Márk László
 • 13. Szifilisz - Dr. Márk László
 • 14. Szifilisz - Dr. Márk László
 • 15. Pestis - Dr. Márk László
 • 16. Pestis - Dr. Márk László
 • 17. Oszteo-nekrózisok és disztrófiák - Dr. Márk László
 • 18. Csonttumorok, osteocarcinoma - Dr. Márk László
 • 19. Az ízületek paleopatológiája, fejlődési eredetű, degeneratív és gyulladásos folyamatok. A peri-artikuláris elváltozások - Dr. Márk László
 • 20. A fogazat paleopatológiája - Dr. Márk László
 • 21. Molekuláris biomarkerek vizsgálata - Dr. Márk László
 • 22. Paleoproteomika, humán kórokozók evolúciója - Dr. Márk László

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Józsa L.: Paleopathológia. Elődeink betegségei, Semmelweis Kiadó, Budapest 2006
Marcsik A., Molnár E., Ősz B.: Specifikus fertőző megbetegedések csonttani elváltozásai, JATEPress, Szeged 2007
Márk L.: Humán csontmaradványok kémiai elemzésének jelentősége a történeti és igazságügyi antropológiában. In: Tóth G. (szerk.) Opera Biologica Savariensia 1., Savaria University Press, Szombathely 2007

Saját oktatási anyag

Az előadásokon kiadott fényképekkel ellátott sillabusz.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Ortner, D.J.: Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains, Academic Press, San Diego 2003
Palfi Gy., Dutour, O., Deak, J., Hutas, I. (eds.): Tuberculosis: Past and Present, Budapest-Szeged: Golden Book Publisher - Tuberculosis Foundation, 1999 608 p.
Roberts, C., Manchester, K.: The Archaeology of Disease. Co., 1995

A félév elfogadásának feltételei

Maximális hiányzás: 20%.

Félévközi ellenőrzések

Nincs

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

A paleopatológia alapfogalmak, történeti antropológiai, régészeti, igazságügyi, orvosi, orvos- és járványtörténeti, proteomikai és genomikai alapfogalmak.
Az elhunytak nemének és életkorának meghatározása antropológiai módszerekkel.
A csontszövet kémiai felépítése, molekuláris antropológia.
A csontrendszert érintő fejlődési rendellenességek és traumás elváltozások. Trepanációk és koponyatorzítások
A tuberkulózis kialakulása, evolúciója, jellemzői.
A lepra jellemzői, epidemiológiája.
A szifilisz jellemzői, járványtörténete.
A pestis története, morfológiája.
Oszteo-nekrózisok és disztrófiák. Csonttumorok jellemzői, fajtái. Oszteoporózisok és egyéb metabolikus folyamatok. Az ízületek paleopatológiája, fejlődési eredetű, degeneratív és gyulladásos folyamatok. A peri-artikuláris elváltozások. A fogazat paleopatológiája.
Pathológiás biomarkerek jellemzői, kimutatása.
A humán kórokozók evolúciója

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói