A tömegspektrometria szerepe az orvostudományokban

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 20 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 20 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGE-TSS-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Elektív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ETK MIK TTK

Tematika

A kurzus bemutatja és részletesen ismerteti a modern tömegspektrometria alapjait és alkalmazását a klinikai és diagnosztikai gyakorlatban.
A tömegspektrometria és az elválasztástechnika alapjai, ionforrások, analizátorok, detektorok. A mintavétel és mintaelőkészítés szabályai. Proteomika, metabolomika, lipidomika. Az endokrin metabolit rendszer vizsgálata. Biomarker keresés. Képalkotó módszerek a tömegsperktrometriában.

Előadások

 • 1. Bevezetés, követelmények, számonkérés módja. Alapfogalmak. - Dr. Márk László
 • 2. A tömegspektrometria alapjai. - Dr. Márk László
 • 3. A tömegspektrometria alapjai, ionforrások - Dr. Márk László
 • 4. A tömegspektrometria alapjai, analizátorok - Dr. Márk László
 • 5. A tömegspektrometria alapjai, detektorok. A tömegspektrum. - Dr. Márk László
 • 6. Elválasztástechnikai műveletek, mintaelőkészítés. - Dr. Márk László
 • 7. Elválasztástechnikai műveletek, mintaelőkészítés. - Dr. Márk László
 • 8. Proteomika - Dr. Márk László
 • 9. Proteomika - Dr. Márk László
 • 10. Metabolomika - Dr. Márk László
 • 11. Metabolomika - Dr. Márk László
 • 12. Az endokrin rendszer tömegspektrometriás vizsgálata - Dr. Márk László
 • 13. Pathológiás biomarkerek kimutatása - Dr. Márk László
 • 14. Pathológiás biomarkerek kimutatása - Dr. Márk László
 • 15. Lipidomika - Dr. Márk László
 • 16. Lipidomika - Dr. Márk László
 • 17. Vírusok és baktériumok proteomikája - Dr. Márk László
 • 18. Vírusok és baktériumok proteomikája - Dr. Márk László
 • 19. Tömegspektrometriás képalkotó eljárások - Dr. Márk László
 • 20. Tömegspektrometriás képalkotó eljárások - Dr. Márk László

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az előadások anyaga.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Vékey et al.: Medical Applications of Mass Spectrometry, 2008.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Nincs

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

A tömegspektrometria és az elválasztástechnika alapjai, ionforrások, analizátorok, detektorok.
A mintavétel és mintaelőkészítés szabályai.
Proteomika
Metabolomika.
Lipidomika.
Az endokrin metabolit rendszer vizsgálata.
Biomarker keresés.
Képalkotó módszerek a tömegspektrometriában.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói