Orvosi kémia alapjai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 28 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOR-OKA-T
 • 0 kredit
 • Általános orvos
 • Kritérium követelmény modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 250 fő

Campus kurzusként elérhető . Campus-karok: ÁOK

Tematika

A tantárgy a kémiai alapismereteket kívánja bővíteni, és elmélyíteni különös tekintettel azokra a részekre, amelyek a középiskolás tananyagból kimaradtak. Segítséget ad az Orvosi Kémia előadásainak, gyakorlatainak könnyebb elsajátításához, az alapfogalmak valamint az elvárt számolási illetve képletírási és -rajzolási készségek begyakorlásához.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bevezetés
 • 2. Atomok, molekulák, elemek, vegyületek
 • 3. Kémiai képletek, kémiai egyenletek
 • 4. Oxidációs állapotok, redoxireakciók
 • 5. Koncentrációszámítások 1
 • 6. Koncentrációszámítások 2
 • 7. Koncentrációszámítások 3
 • 8. Koncentrációszámítások 4
 • 9. Ozmózis, ozmózisnyomás
 • 10. Ozmolaritás, tonicitás
 • 11. A kémiai egyensúly
 • 12. A tömeghatás törvénye, disszociációs egyensúlyok
 • 13. A le Chatelier-elv
 • 14. Sav-bázis egyensúlyok
 • 15. Heterogén egyensúlyok
 • 16. pH-számítások 1
 • 17. pH-számítások 2
 • 18. Pufferoldatok
 • 19. Pufferek pH-értékének számolása
 • 20. Pufferek pH-értékének számolása
 • 21. Szerves kémia 1
 • 22. Szerves kémia 2
 • 23. Izoméria a szerves molekulák körében 1
 • 24. Izoméria a szerves molekulák körében 2
 • 25. A funkciós csoportok (vegyülettípusok) jellemző reakciói 1
 • 26. A funkciós csoportok (vegyülettípusok) jellemző reakciói 2
 • 27. Konzultáció
 • 28. Konzultáció

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Teams és Moodle: OOA-ORK-T-2023241-MEM-AORK-E
http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/20

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Veszprémi Tamás: Általános kémia, Akadémiai Kiadó, Bp., 2008.

A félév elfogadásának feltételei

Mind a négy készségtípusból az előírt tesztek sikeres teljesítése.

Félévközi ellenőrzések

A félév során négy alapvető készség meglétét ellenőrizzük teszteken keresztül:

1) Kémiai képletek megállapítása, elnevezése és felrajzolása
2) Egyszerű (egy műveletből álló) koncentrációszámítások
3) Ítéletalkotás a kémiai egyensúly tulajdonságainak, a le Chatelier-elvnek és alapvető reakciókinetikai ismeretek alapján
4) pH-számítás, a pufferhatás kvalitatív és kvantitatív jellemzése

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

Teams és Moodle: OOA-ORK-T-2023241-MEM-AORK-E
http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/20

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Andreidesz Kitti
 • Dr. Berente Zoltán
 • Dr. Bóna Ágnes
 • Dr. Böddi Katalin
 • Dr. Gulyás Gergely
 • Dr. Nagy Veronika
 • Dr. Szabó Éva
 • Dr. Takátsy Anikó
 • Linzembold Ildikó Erzsébet
 • Nagyné Dr. Kiss Gyöngyi
 • Szilágyi Tamás Gábor