Biokémia - Kérdezz-felelek

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-BKF-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOA-BEB-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 200 fő

Tematika

A kurzus háttértámogatást kíván adni a "Biokémia" kötelező tantárgy kollokviumának - és kisebb részben az "Orvosi biokémia" tárgyból majdan teendő szigorlat - sikeres teljesítéséhez.
Az órák során a címekben megadott témákhoz tartozó elmélet rövid összefoglalása után feleletválasztós vagy nyitott kérdések kerülnek a hallgatók elé, amelyeknek a megtárgyalása célozza egyrészt a tananyag jobb elmélyítését, másrészt a vizsgára való célzott felkészülést.
Az egyes témák ennek megfelelően a reguláris kurzus előadásaihoz és gyakorlataihoz képest később kerülnek terítékre.

Előadások

 • 1. Bevezetés - Dr. Berente Zoltán
 • 2. Biomolekulák: az élő szervezet építőkövei - Dr. Berente Zoltán
 • 3. Fehérjék szerkezete és funkciói - Dr. Agócs Attila
 • 4. Enzimek - Dr. Agócs Attila
 • 5. Enzimgátlások 1 - Dr. Berente Zoltán
 • 6. Enzimgátlások 2 - Dr. Berente Zoltán
 • 7. Szénhidrátok lebontása - Dr. Agócs Attila
 • 8. Szénhidrátok bioszintézise - Dr. Agócs Attila
 • 9. A szénhidrát-anyagcsere szabályozása - Dr. Bognár Zita
 • 10. A szénhidrát-anyagcsere rendellenességeinek biokémiai háttere - Dr. Bognár Zita
 • 11. Lipidek lebontása - Dr. Balogi Zsolt
 • 12. Lipidek bioszintézise - Dr. Balogi Zsolt
 • 13. A lipid-anyagcsere szabályozása - Dr. Berente Zoltán
 • 14. A lipid-anyagcsere rendellenességeinek biokémiai háttere - Dr. Berente Zoltán
 • 15. Aminosav-anyagcsere - Dr. Szabó Aliz
 • 16. Nukleotid-anyagcsere - Dr. Szabó Aliz
 • 17. DNS-replikáció és javítás - Dr. Tapodi Antal
 • 18. Transzkripció, vírusok, retrovírusok, kis RNS-ek - Dr. Tapodi Antal
 • 19. Fehérjeszintézis - Dr. Berente Zoltán
 • 20. A génexpresszió szabályozása - Dr. Berente Zoltán
 • 21. Az anyagcsere hormonális szabályozása 1 - Dr. Berente Zoltán
 • 22. Az anyagcsere hormonális szabályozása 2 - Dr. Berente Zoltán
 • 23. Teszt - Dr. Berente Zoltán
 • 24. Teszt - Dr. Berente Zoltán

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Az előadások diasorai az óra után elérhetők:
http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/20

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

T.A. Swanson, S.I. Kim, M.J. Glucksman: Biochemistry, Molecular Biology & Genetics, 5th edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2010.
Michael A. Lieberman, Rick Ricer: Lippincott's Illustrated Q&A Review of Biochemistry 1st edition, Wolter Kluwers, ISBN:978-1605473024

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Többszörös választásos kérdésekből álló teszt az utolsó héten.
Pótlás a TVSz előírásai szerint lehetséges.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A tantárgyfelelőssel egyeztetve.

Vizsgakérdések

A félév végi teszt kérdéseit az órákon megtárgyalt problémákból válogatjuk ki.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói