Bevezetés a biokémiába

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 28 óra

gyakorlat: 28 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 56 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOA-BEB-T
 • 4 kredit
 • Általános orvos
 • Alapozó modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő

Tematika

A Bevezetés a biokémiába tematikája tartalmazza azokat az alapismereteket, amelyek nélkülözhetetlenek a biokémia, élettan, gyógyszertan, klinikai kémia elsajátításához.
Szerves és bioorganikus kémia címen foglalkozik a funkciós csoportok kémiájával illetve a biomolekulák kémiájával és biokémiájával. A kémiai gyakorlatok a szerves- és biokémia és az anyagismeret elsajátítását célozzák meg.

Előadások

 • 1. Bevezetés - Dr. Veres Balázs
 • 2. Szénsav származékok, heterociklusok I. - Dr. Gulyás Gergely
 • 3. Heterociklusok II. - Dr. Gulyás Gergely
 • 4. Alkaloidok - Dr. Nagy Veronika
 • 5. Monoszacharidok szerkezete - Dr. Nagy Veronika
 • 6. Monoszacharidok reakciói - Dr. Nagy Veronika
 • 7. Di-, oligo- és poliszaharidok - Dr. Nagy Veronika
 • 8. Egyszerű és komplex lipidek - Dr. Balogi Zsolt
 • 9. Prosztaglandinok, terpenoidok - Dr. Nagy Veronika
 • 10. Szteroidok - Dr. Takátsy Anikó
 • 11. Aminosavak, peptidek - Dr. Berente Zoltán
 • 12. Fehérjék szerkezete - Dr. Berente Zoltán
 • 13. Hemoglobin, oxigénszállítás - Dr. Takátsy Anikó
 • 14. Miozin, Ig, scaffold - Dr. Takátsy Anikó
 • 15. Bioenergetika, koenzimek - Dr. Berente Zoltán
 • 16. Az enzimkinetika alapjai - Dr. Berente Zoltán
 • 17. Az enzimaktivitás szabályozása, izoenzimek - Dr. Veres Balázs
 • 18. Biológiai membránok és transzportfolyamatok I. - Dr. Takátsy Anikó
 • 19. Biológiai membránok és transzportfolyamatok II. - Dr. Takátsy Anikó
 • 20. Nukleozidok, nukleotidok - Dr. Nagy Veronika
 • 21. Nukleinsavak - Dr. Nagy Veronika
 • 22. DNS I. Replikáció - Dr. Veres Balázs
 • 23. DNS II. Javító mechanizmusok - Dr. Veres Balázs
 • 24. RNS I. Transzkripció - Dr. Veres Balázs
 • 25. RNS II. Poszt-transzkripciós változások - Dr. Veres Balázs
 • 26. Fehérjék I. Transzláció - Dr. Takátsy Anikó
 • 27. Fehérjék II. Transzláció - Dr. Takátsy Anikó
 • 28. Fehérjék III. Szabályozás - Dr. Takátsy Anikó

Gyakorlatok

 • 1. Szerves kémiai műveletek (megbeszélés, feladatok ismétlése)
 • 2. Szerves kémiai műveletek (megbeszélés, feladatok ismétlése)
 • 3. Sztereokémia, feladatok ismétlése
 • 4. Sztereokémia, feladatok ismétlése
 • 5. Heterociklus
 • 6. Heterociklus
 • 7. Koffein izolálása
 • 8. Koffein izolálása
 • 9. Szénhidrátok vizsgálata
 • 10. Szénhidrátok vizsgálata
 • 11. Lipidek vizsgálata
 • 12. Lipidek vizsgálata
 • 13. Fehérjék vizsgálata
 • 14. Fehérjék vizsgálata
 • 15. Biuret
 • 16. Biuret
 • 17. Aminosav titrálás
 • 18. Aminosav titrálás
 • 19. Enzimek I.
 • 20. Enzimek I.
 • 21. Enzimek II.
 • 22. Enzimek II.
 • 23. Warburg
 • 24. Warburg
 • 25. Molekuláris biológia
 • 26. Molekuláris biológia
 • 27. Konzultáció
 • 28. Konzultáció

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Gergely P. (szerk.): Általános és bioszervetlen kémia, 6. kiadás, Semmelweis, Bp. 2005.
Gergely P., Penke B., Tóth Gy.: Szerves és bioorganikus kémia, 5. kiadás, Alliter Kiadó és Oktatásfejlesztő Alapítvány, 2006
Nelson - Cox: Lehninger Principles of Biochemistry, 5th edition, W. H. Freeman, 2008 (vagy a megelőző kiadása)
Ádám Veronika (szerk.): Orvosi biokémia, Medicina, 2004.
Sümegi Balázs (szerk.): Biokémiai praktikum, Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, 1997
Berg - Tymoczko - Stryer: Biochemistry, 6th edition, W.H. Freeman, 2007
Thomas M. Devlin: Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 6th edition, Wiley-Liss, 2006

Saját oktatási anyag

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/20

Jegyzet

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/20

Ajánlott irodalom

Nagy Veronika (szerk.): Orvosi kémiai gyakorlatok, internetes jegyzet, PTE ÁOK, 2011
McMurray, Fay: Chemistry (latest edition)

A félév elfogadásának feltételei

Az előadások, szemináriumok, gyakorlatok látogatása kötelező. További részletek a kari honlapon:
http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/20

Félévközi ellenőrzések

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/20

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/20

Vizsgáztatók

 • Andreidesz Kitti
 • Dr. Agócs Attila
 • Dr. Balogi Zsolt
 • Dr. Berente Zoltán
 • Dr. Bóna Ágnes
 • Dr. Böddi Katalin
 • Dr. Gulyás Gergely
 • Dr. Jakus Péter Balázs
 • Dr. Nagy Veronika
 • Dr. Radnai Balázs
 • Dr. Szabó Éva
 • Dr. Takátsy Anikó
 • Dr. Veres Balázs
 • Gelencsér Andrásné (Gitta Stefánia)
 • Linzembold Ildikó Erzsébet
 • Nagyné Dr. Kiss Gyöngyi
 • Szilágyi Tamás Gábor

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Andreidesz Kitti
 • Dr. Agócs Attila
 • Dr. Balogi Zsolt
 • Dr. Berente Zoltán
 • Dr. Böddi Katalin
 • Dr. Gulyás Gergely
 • Dr. Jakus Péter Balázs
 • Dr. Nagy Veronika
 • Dr. Radnai Balázs
 • Dr. Szabó Éva
 • Dr. Takátsy Anikó
 • Gelencsér Andrásné (Gitta Stefánia)
 • Linzembold Ildikó Erzsébet
 • Nagyné Dr. Kiss Gyöngyi
 • Sándor Nikolett
 • Szilágyi Tamás Gábor