Orvosi biokémia

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 42 óra

gyakorlat: 28 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 70 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOA-OBK-T
 • 5 kredit
 • Általános orvos
 • Alapozó modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOA-ORK-T teljesített , OOA-MB2-T teljesített , OOA-BEB-T teljesített

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő

Tematika

Az Orvosi Biokémia tantárgy egy féléves; szóbeli kollokviummal zárul, előtte minimum 70 %-osra meg kell írni egy 10 kifejtendő kérdésből álló MRT tesztet. Épít a Biokémia tárgyra, amelynek teljesítése ugyanakkor nem előfelvétele a tárgy felvételének. Ugyanakkor, a tárgy felvételének előfeltétele az Orvosi Kémia, a Bevezetés a Biokémiába és a Molekuláris sejtbiológia 2 tárgyak teljesítettsége. A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal, hogy az élő szervezetben zajló anyagcserefolyamatok valamint a biológiai információátadás molekuláris szintű eseményei, hogyan jelennek meg a különböző humán megbetegedésekben. Igyekszünk molekuláris szintű betekintést nyújtani abba, ahogyan az élő szervezet ellátja életfunkcióit ill. a különböző környezeti ingerekre, élettani és patológiás állapotokra reagál. Az Orvosi biokémia tantárgy óráin egyfelől a korábban tanultakra építve bemutatjuk különböző élettani és patológiás állapotokban megfigyelhető molekuláris szintű elváltozásokat, külön kitérve a szerv- és organellumspecifikus megfontolásokra, valamint említjük a kapcsolódó rendellenességek/megbetegedések biokémiai hátterét. A tárgy által lefedett tananyag közvetlenül előfeltétele a Gyógyszertan és Klinikai biokémia tantárgyaknak, de előkészíti a Belgyógyászat és Gyermekgyógyászat tantárgyak számos fejezetét is.

Előadások

 • 1. Bevezető előadás - Dr. Kovács Krisztina
 • 2. A szervek közötti metabolikus munkamegosztás - Dr. Berente Zoltán
 • 3. A jóltáplált és az éhező állapot biokémiája, testsúlyszabályozás - Dr. Gallyas Ferenc
 • 4. Az aminosav metabolizmus rendellenességei - Dr. Radnai Balázs
 • 5. Táplálkozás: makro- és mikrotápanyagok - Dr. Berente Zoltán
 • 6. Nyomelemek, hiánybetegségek - Dr. Berente Zoltán
 • 7. A máj speciális funkciói - Dr. Veres Balázs
 • 8. Méregtelenítési folyamatok - Dr. Veres Balázs
 • 9. A veseműködés biokémiája - Dr. Takátsy Anikó
 • 10. A hasnyálmirigy biokémiája - Dr. Takátsy Anikó
 • 11. Az alkoholfogyasztás biokémiai következményei - Dr. Kovács Krisztina
 • 12. A gasztro-intesztinális rendszer betegségei - Dr. Radnai Balázs
 • 13. Hemoglobinopátiák, hiperbilirubinémia - Dr. Takátsy Anikó
 • 14. Vas anyagcsere az emberi szervezetben - Dr. Kovács Krisztina
 • 15. Anémiák, vas túlterhelés - Dr. Kovács Krisztina
 • 16. A diabetes biokémiai háttere - Nagyné Dr. Kiss Gyöngyi
 • 17. A cukorfelvétel molekuláris mechanizmusai - Nagyné Dr. Kiss Gyöngyi
 • 18. Oxidatív stressz indukálta jelátvitel - Nagyné Dr. Kiss Gyöngyi
 • 19. A gyulladásos folyamatok biokémiája - Nagyné Dr. Kiss Gyöngyi
 • 20. Vírusok - Dr. Veres Balázs
 • 21. Erek biokémiája - Dr. Bognár Zita
 • 22. Csont és ízületi betegségek - Dr. Kovács Krisztina
 • 23. A vérnyomás szabályozás molekuláris mechanizmusai - Dr. Tapodi Antal
 • 24. A szívműködés molekuláris mechanizmusai - Marquettené Dr. Bock Ildikó
 • 25. Az érzékelés biokémiája - Dr. Bognár Zita
 • 26. Idegrendszer I. - Dr. Gallyas Ferenc
 • 27. Idegrendszer II. - Dr. Gallyas Ferenc
 • 28. Idegrendszer III: Prionbetegségek, folding - Dr. Tapodi Antal
 • 29. A citoszkeleton biokémiai funkciói - Dr. Tapodi Antal
 • 30. Az ER molekuláris sajátságai - Dr. Radnai Balázs
 • 31. Mátrix metalloproteinázok - Dr. Radnai Balázs
 • 32. Az extracelluláris mátrix szerkezete - Marquettené Dr. Bock Ildikó
 • 33. A sejtciklus és szabályozása, terápiás lehetőségek - Dr. Bognár Zita
 • 34. Tumorok biokémiája - Dr. Bognár Zita
 • 35. DNS javító mechanizmusok terápiás lehetőségei - Dr. Takátsy Anikó
 • 36. A Golgi, a lizoszóma és a peroxiszóma biokémiai funkciói - Dr. Tapodi Antal
 • 37. A mitokondriális funkció molekuláris mechanizmusai - Dr. Gallyas Ferenc
 • 38. Az öregedés biokémiája - Marquettené Dr. Bock Ildikó
 • 39. A sejthalál folyamatai - Dr. Veres Balázs
 • 40. A személyre szabott orvoslás molekuláris alapjai - Dr. Veres Balázs
 • 41. Gyógyszerfejlesztés - Dr. Gallyas Ferenc
 • 42. A jövő terápiás lehetőségei - Marquettené Dr. Bock Ildikó

Gyakorlatok

 • 1. Szénhidrát metabolizmus
 • 2. Szénhidrát metabolizmus
 • 3. Vércukorszint mérés
 • 4. Vércukorszint mérés
 • 5. Veseműködés biokémiája
 • 6. Veseműködés biokémiája
 • 7. Testfolyadékok vizsgálata
 • 8. Testfolyadékok vizsgálata
 • 9. Reaktív oxigén és nitrogén gyökök az emberi testben, antioxidáns védekezés
 • 10. Reaktív oxigén és nitrogén gyökök az emberi testben, antioxidáns védekezés
 • 11. Koleszterinszint mérés
 • 12. Koleszterinszint mérés
 • 13. Sav-bázis egyensúly zavarai
 • 14. Sav-bázis egyensúly zavarai
 • 15. Húgysav szint mérés
 • 16. Húgysav szint mérés
 • 17. Hallgatói prezentációk
 • 18. Hallgatói prezentációk
 • 19. Vitaminok
 • 20. Vitaminok
 • 21. Nem enzimatikus glikáció, inzulin rezisztencia, metabolikus szindróma
 • 22. Nem enzimatikus glikáció, inzulin rezisztencia, metabolikus szindróma
 • 23. Szívizom és neuron sejthalál, ischémia-reperfúzió, excitotoxicitás
 • 24. Szívizom és neuron sejthalál, ischémia-reperfúzió, excitotoxicitás
 • 25. Meglepő és tanulságos
 • 26. Meglepő és tanulságos
 • 27. Konzultáció
 • 28. Konzultáció

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Ádám Veronika (szerk.): Orvosi biokémia, Semmelweis, 2016. ISBN: 9789633314005

Saját oktatási anyag

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/20

Jegyzet

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/20

Ajánlott irodalom

Mandl - Machovich (szerk.): Orvosi patobiokémia, Medicina, 2007.
Nelson, Cox: Lehninger Principles of Biochemistry, 7th edition, W.H. Freeman, 2017.
Berg, Tymoczko, Stryer: Biochemistry, 8th edition, W.H. Freeman, 2015.
Devlin: Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 7th edition, Wiley, 2010.
Lieberman, Marks: Marks' Basic Medical Biochemistry - A Clinical Approach, 4th edition, Lippincott, 2013

A félév elfogadásának feltételei

Nem több mint három hiányzás a gyakorlatokról.
Nem több mint két hiányzás a 3-14. hét gyakorlatairól.
Szemeszter során 1 (max 3 fős csoportokban végzett) kiselőadás tartása a kiadott betegségek biokémiai hátterének bemutatásával.

Félévközi ellenőrzések

Szemeszter során 1 (max 3 fős csoportokban végzett) kiselőadás tartása a kiadott betegségek biokémiai hátterének bemutatásával.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs.

Vizsgakérdések

A szigorlati követelmények letölthetők: http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/20

Vizsga: a szemeszter kollokviumi vizsgával zárul. A kollokvium letételének nem feltétele a Biokémia szigorlat megléte. A hallgatóknak a kollokvium megkezdése előtt írásbeli vizsgát kell tenniük minimum kérdésekből (MRT), amelyet 70%-ot meghaladó teljesítés esetén tudunk elfogadni. Azon hallgatók számára, akik a kollokviumot megelőzően teljesítették a Biokémia szigorlatot, a dolgozatban a minimumkérdések közül a 11-20 kérdésekre felmentést adunk, melyekre a válaszokat a kiadott MRT 99-244 egyenletei tartalmazzák.

Vizsgáztatók

 • Andreidesz Kitti
 • Bagóné Dr. Vántus Viola
 • Dr. Agócs Attila
 • Dr. Antus Csenge Petra
 • Dr. Berente Zoltán
 • Dr. Bognár Zita
 • Dr. Debreceni Balázs
 • Dr. Fekete Katalin
 • Dr. Jávor-Hocsák Enikő
 • Dr. Kovács Krisztina
 • Dr. Nagy Veronika
 • Dr. Radnai Balázs
 • Dr. Szabó Aliz
 • Dr. Takátsy Anikó
 • Dr. Tapodi Antal
 • Dr. Veres Balázs
 • Kovács Dominika
 • Kőszegi Balázs
 • Nagyné Dr. Kiss Gyöngyi

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Bagóné Dr. Vántus Viola
 • Dr. Antus Csenge Petra
 • Dr. Berente Zoltán
 • Dr. Bognár Zita
 • Dr. Debreceni Balázs
 • Dr. Fekete Katalin
 • Dr. Jávor-Hocsák Enikő
 • Dr. Kálmán Nikoletta
 • Dr. Kovács Krisztina
 • Dr. Szabó Aliz
 • Dr. Takátsy Anikó
 • Dr. Tapodi Antal
 • Dr. Veres Balázs
 • Nagyné Dr. Kiss Gyöngyi