Élmény- és életszerű biokémia

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-CSU-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 45 fő

Campus kurzusként elérhető 45 fő számára. Campus-karok: ÁJK BTK ETK KTK MK MIK TTK

Tematika

A tantárgy célja azon, a mindennapokból is ismert, témák biokémiai hátterének megvilágítása, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot nem csak az orvosi tanulmányokat folytató hallgatók, de a természettudományok iránt érdeklődő más karon tanuló hallgatók körében is. A tematika igen széles spektrumot ölel fel, kifejezetten fókuszálva a legfrissebb kutatási eredményekre és az aktuális "tudományos trendekre" a szintetikus biológiától a sportban használt doppingszereken át egészen növények/gombák/állatok által termelt mérgek és toxinok biológiai hatásáig. A tantárgy külön blokkban foglalkozik az elmúlt évtized fizikai, kémiai és orvosi Nobel-díjaival bepillantást engedve e "trendmeghatározó" területekre.

Előadások

 • 1. Humán genom projekt, humán génterápia, epigenetika - Dr. Veres Balázs
 • 2. DNS szekvenálás, PCR, helyszínelők - Dr. Veres Balázs
 • 3. Istent játszva: szintetikus biológia - Dr. Veres Balázs
 • 4. Személyre szabott gyógyítás: út egy egészségesebb jövőbe - Dr. Veres Balázs
 • 5. Superman: dopping a sportban és agyi doppingszerek - Dr. Veres Balázs
 • 6. Eugenika: rettenet a XX. században - Dr. Veres Balázs
 • 7. Mesterséges élet: a földi életformák jövője, krionikus konzerválás - Dr. Veres Balázs
 • 8. Rák, AIDS: terápiás lehetőségek biokémiai háttere - Dr. Veres Balázs
 • 9. Reloaded: az idegrendszer és a számítógépek közötti kapcsolat - Dr. Veres Balázs
 • 10. Antibiotikumok: múlt, jelen, jövő - Dr. Veres Balázs
 • 11. Házhoz szállítás: nanopartikulumok, liposzómák - Dr. Veres Balázs
 • 12. A természet visszavág: növényi, gomba és állati eredetű toxinok - Dr. Veres Balázs

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az előadások anyaga, ami pdf formátumban a hallgatók rendelkezésére fog állni. A kapcsolódó irodalmat illetve internetes tartalmakat az előadások szintén tartalmazzák.

Jegyzet

Az előadások anyaga, ami pdf formátumban a hallgatók rendelkezésére fog állni. A kapcsolódó irodalmat illetve internetes tartalmakat az előadások szintén tartalmazzák.

Ajánlott irodalom

Az előadások anyaga, ami pdf formátumban a hallgatók rendelkezésére fog állni. A kapcsolódó irodalmat illetve internetes tartalmakat az előadások szintén tartalmazzák.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Kézzel készített infografika a félév során tárgyalt témákból.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlásra nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

Kézzel készített infografika a félév során tárgyalt témákból.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói