A human evolúció orvosi vonatkozásai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 22 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 22 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-HEV-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: BTK ETK TTK

Tematika

A kurzus megismerteti a hallgatókat a több millió éves humán evolúció olyan aspektusaival, amelyek hozzájárultak a Homo sapiens kialakulásához, anatómiai felépítéséhez. Az előadások folyamán a hallgatók betekintést kapnak a járás, fogás kialakulásához szükséges evolúciós változásokból. Foglalkozunk a beszéd és a gondolkodás kialakulásával fejlődésével és az emberré válás folyamatával.
A kurzus hozzájárul az orvos hallgatók ismereteinek komplex értelmezéséhez és az emberi test felépítésének evolúciós értelmezéséhez.

Előadások

 • 1. Bevezetés. A humán evolúció kutatásának története - Dr. Márk László
 • 2. Emberősök felépítése, jellemzői. (Prosimii alrend, Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecusok, Kenyathropus stb.) - Dr. Márk László
 • 3. Emberősök felépítése, jellemzői. (Prosimii alrend, Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecusok, Kenyathropus stb.) - Dr. Márk László
 • 4. Emberősök felépítése, jellemzői. A Rudapithecus hungaricus jellemzői, evolúciója. - Dr. Márk László
 • 5. Emberősök felépítése, jellemzői. A Rudapithecus hungaricus jellemzői, evolúciója. - Dr. Márk László
 • 6. Előemberek jellemzői, evolúciója. A Homo genus kialakulása. - Dr. Márk László
 • 7. Előemberek jellemzői, evolúciója. A Homo genus kialakulása. - Dr. Márk László
 • 8. Archaikus Homo sapiens és H. neandertalensis kialakulása, jellemzői. - Dr. Márk László
 • 9. Archaikus Homo sapiens és H. neandertalensis kialakulása, jellemzői. - Dr. Márk László
 • 10. A Homo sapiens anatómiája. - Dr. Márk László
 • 11. A felegyenesedett ember. Az alsó végtagok evolúciója. - Dr. Márk László
 • 12. A felegyenesedett ember. Az alsó végtagok evolúciója. - Dr. Márk László
 • 13. A játékos ember. A felső végtagok evolúciója. - Dr. Márk László
 • 14. A játékos ember. A felső végtagok evolúciója. - Dr. Márk László
 • 15. Az emberi érzékszervek evolúciója. - Dr. Márk László
 • 16. Az emberi érzékszervek evolúciója. - Dr. Márk László
 • 17. Az emberi gondolkodás evolúciója. - Dr. Márk László
 • 18. Az emberi gondolkodás evolúciója. - Dr. Márk László
 • 19. A szociális kapcsolatok és a kultúra fejlődése a humán evolúció során. - Dr. Márk László
 • 20. A neolitizáció és urbanizáció hatásai a humán fejlődésre. - Dr. Márk László
 • 21. A modern civilizáció szerepe az emberi anatómia tükrében. - Dr. Márk László
 • 22. A modern civilizáció szerepe az emberi anatómia tükrében. - Dr. Márk László

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Előadás anyag.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Gyenis Gy. 2001. Humánbiológia. A hominidák evolúciója. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Kordos L. 2000. New results of Hominoid research in the Carpathian Basin. Acta Biologica Szegediensis, 44: 71-74.
Martin RD. 1990. Primate Origins and Evolution Chapman and Hall, London.
Smith FH. & Spencer F. (eds.) 1984. The Origin of Modern Humans. Alan R. Liss, New York.
Szathmáry L. 2002. Humans and Climate Pulsation. Anthrop. Közl., 43: 9-19.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Nincs

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs.

Vizsgakérdések

A humán evolúció kutatásának története.
A Dryopithecus és a Ramapithecus jellemzői.
Az afrikai plio-pleistocén korú genusok (Sahelanthropus, Orrorin, Ardipithecus, Kenyathropus, Australopithecus, Paranthropus) lehetséges összefüggései, időrendiségük.
A korai Homo-k Afrikában (habilis, ergaster, rudolfensis).
Adaptációs, szelekciós momentumok a Homo genus kialakulásához vezető folyamatban. A Homo erectus kibontakozása.
Az első Homo-k inváziója Közel-Keleten, Ázsiában, Európában.
Az archaikus Homo sapiens jellemzői, radiációi.
Presapiensek és preneanderthaliak.
A Homo sapiens neanderthalensis és evolúciós megítélése.
Az anatómiailag modern Homo sapiens eredetének monocentrikus és policentrikus hipotézisei.
Az alsó végtagok evolúciója.
A felső végtagok evolúciója.
Az emberi gondolkodás evolúciója.
Az evolúció társadalmi szerepe.
A humán evolúció kultúrtörténeti vonatkozásai.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói