Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 28 óra

gyakorlat: 14 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 42 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFA-BEF-T
 • 3 kredit
 • Fogorvos
 • Alapozó modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 48 fő

Tematika

A Bevezetés a biokémiába; tematikája tartalmazza azokat az alapismereteket, amelyek nélkülözhetetlenek a biokémia, élettan, gyógyszertan elsajátításához. Szerves és bioorganikus kémia címen foglalkozik a funkciós csoportok kémiájával illetve a biomolekulák kémiájával és biokémiájával.

Előadások

 • 1. Bevezetés - Dr. Bognár Zita
 • 2. Szénsav származékok, Heterociklusok I. - Dr. Gulyás Gergely
 • 3. Heterociklusok II. - Dr. Gulyás Gergely
 • 4. Alkaloidok - Dr. Nagy Veronika
 • 5. Monoszacharidok szerkezete - Dr. Nagy Veronika
 • 6. Monoszacharidok reakciói - Dr. Nagy Veronika
 • 7. Egyszerű és komplex lipidek - Dr. Balogi Zsolt
 • 8. Prosztaglandinok, terpenoidok - Dr. Nagy Veronika
 • 9. Szteroidok - Dr. Nagy Veronika
 • 10. Orvosi szempontból fontos di-, oligo- és poliszaharidok - Dr. Takátsy Anikó
 • 11. Aminosavak, peptidek - Dr. Jávor-Hocsák Enikő
 • 12. Fehérjék szerkezete - Dr. Jávor-Hocsák Enikő
 • 13. Hemoglobin, oxigénszállítás - Andreidesz Kitti
 • 14. Miozin, Ig, scaffold - Dr. Takátsy Anikó
 • 15. Az enzimkinetika alapjai - Dr. Berente Zoltán
 • 16. Az enzimaktivitás szabályozása és gátlása, izoenzimek - Dr. Berente Zoltán
 • 17. Biológiai membránok és transzportfolyamatok I. - Dr. Takátsy Anikó
 • 18. Biológiai membránok és transzportfolyamatok II. - Dr. Takátsy Anikó
 • 19. Nukleozidok, nukleotidok - Dr. Bóna Ágnes
 • 20. Nukleinsavak - Dr. Szabó Aliz
 • 21. Nukleotid koenzimek, bioenergetika - Dr. Bognár Zita
 • 22. DNS I. Replikáció - Dr. Szabó Aliz
 • 23. DNS II. Javító mechanizmusok - Dr. Veres Balázs
 • 24. RNS I. Transzkripció - Dr. Takátsy Anikó
 • 25. RNS II. Poszt-transzkripciós változások - Dr. Veres Balázs
 • 26. Fehérjék I. Transzláció - Dr. Takátsy Anikó
 • 27. Fehérjék II. Transzláció - Dr. Takátsy Anikó
 • 28. Fehérjék III. Szabályozás - Dr. Takátsy Anikó

Gyakorlatok

 • 1. Sztereokémia gyakorlat, molekula modell feladatok
 • 2. Sztereokémia gyakorlat, molekula modell feladatok
 • 3. Szerves kémia gyakorlat I.
 • 4. Szerves kémia gyakorlat I.
 • 5. Szerves kémia gyakorlat II.
 • 6. Szerves kémia gyakorlat II.
 • 7. Enzimek, anyagcsere I. gyakorlat
 • 8. Enzimek, anyagcsere I. gyakorlat
 • 9. Koenzimek - gyakorlat
 • 10. Koenzimek - gyakorlat
 • 11. A molekuláris biológia alapjai I.
 • 12. A molekuláris biológia alapjai I.
 • 13. A molekuláris biológia alapjai II.
 • 14. Konzultáció

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Zeeck: Orvosi Kémia, Medicina, 2019
Gergely P. (szerk.): Általános és bioszervetlen kémia, 6. kiadás, Semmelweis, Bp. 2005.
Gergely P., Penke B., Tóth Gy.: Szerves és bioorganikus kémia, 5. kiadás, Alliter Kiadó és Oktatásfejlesztő Alapítvány, 2006
Ádám Veronika (szerk.): Orvosi biokémia, Medicina, 2004.

Saját oktatási anyag

Az egyetem honlapjára belépve: http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/20

Jegyzet

Az egyetem honlapjára belépve: http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/20

Ajánlott irodalom

Nelson, Cox: Lehninger Principles of Biochemistry, 5th ed., W.H. Freeman, 2008
http://bcs.whfreeman.com/lehninger5e

Berg, Tymoczko, Stryer: Biochemistry, 7th ed.
http://bcs.whfreeman.com/berg7e

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A gyakorlatok minden második oktatási héten vannak. A félév 4.-14. hetében összesen 6 alkalommal a gyakorlatok anyagából az első 6 percben rövid dolgozatot íratunk. Maximum 6 vizsgapont szerezhető így, mely a minimumkérdésekhez nem de a vizsga többi részéhet hozzáadódik. A félév elfogadásának feltétele minimum 5 rövid dolgozat megírása. A gyakorlatokon jegyzőkönyvet kell vezetni. A röpdolgozat eredménye csak a jegyzőkönyv gyakorlatvezető által történt elfogadása esetén válik érvényessé. A gyakorlatokról a hét alkalomból maximum 1 hiányzás megengedett. Az 5 percet meghaladó késés esetén nincs lehetőség a röpdolgozat pótlására. Maximum 10 perc késés megengedett az e feletti késedelem hiányzásnak minősül. A vizsga anyaga az előadásokra és a gyakorlatos anyagra épül. A előadások megegyeznek az általános orvos hallgatók előadásaival, mind óraszámban, mind időpontban.
A vizsga feltételei az intézet oldalán találhatóak meg.
http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/2021

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség a gyakorlat pótlásra.

Vizsgakérdések

A vizsga írásbeli az előadások és gyakorlatok anyagán alapul. Bővebb információ belépés után az egyetemi honlapon található. http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/20

Vizsgáztatók

 • Andreidesz Kitti
 • Dr. Bognár Zita
 • Dr. Bóna Ágnes
 • Dr. Debreceni Balázs

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Andreidesz Kitti
 • Dr. Balogi Zsolt
 • Dr. Bognár Zita
 • Dr. Bóna Ágnes
 • Dr. Debreceni Balázs
 • Dr. Jakus Péter Balázs