Vállalkozásfejlesztés- és menedzsment

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-VFM-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 24 fő

Tematika

A kurzus fő célja a hallgatók üzleti orientációs készségeinek fejlesztése, miközben elmélyítik ismereteiket üzleti modellekben, üzleti tervekben, innovatív üzleti stratégiákban, idő-, termék-, folyamat- és humánerőforrás-gazdálkodásban. A résztvevők képesek lesznek innovatív egészségügyi vállalkozásokat fejleszteni nemzetközi környezetben és képesek lesznek jobban megtervezni az idejüket.

Előadások

 • 1. Globális egészségügyi ellátás - Dr. Bognár Rita
 • 2. Különböző egészségügyi rendszerek - Dr. Bognár Rita
 • 3. Regionális egészségügyi ellátás - Dr. Bognár Rita
 • 4. Különféle üzleti szervezetek, vállalkozás típusok - Dr. Bognár Rita
 • 5. Innováció, innovatív vállalkozások - Dr. Bognár Rita
 • 6. Üzleti modell készítése - Dr. Bognár Rita
 • 7. Üzleti terv - Dr. Bognár Rita
 • 8. Üzleti terv kidolgozása - Dr. Bognár Rita
 • 9. Interkulturális üzleti kommunikáció - Dr. Bognár Rita
 • 10. A marketing alapjai az egészségügyben - Dr. Bognár Rita
 • 11. Termelés - Dr. Bognár Rita
 • 12. Termék- és folyamatmenedzsment - Dr. Bognár Rita
 • 13. Minőségirányítás - Dr. Bognár Rita
 • 14. Időtervezés, Időkezelés - Dr. Bognár Rita
 • 15. Emberi erőforrás menedzsment - Dr. Bognár Rita
 • 16. Csapatépítés, Csapatmunka - Dr. Bognár Rita
 • 17. Stratégiai menedzsment - Dr. Bognár Rita
 • 18. Kockázatkezelés - Dr. Bognár Rita
 • 19. Egészségügyi finanszírozás - Dr. Bognár Rita
 • 20. A számvitel és a pénzgazdálkodás bemutatása - Dr. Bognár Rita
 • 21. Fenntartható egészségügyi ellátás - Dr. Bognár Rita
 • 22. Prezentációs módszerek és technikák - Dr. Bognár Rita
 • 23. Dokumentáció, jelentések, adminisztráció - Dr. Bognár Rita
 • 24. Összefoglalás - Dr. Bognár Rita

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Nem releváns

Saját oktatási anyag

Neptun, Teams

Jegyzet

Neptun, Teams

Ajánlott irodalom

Neptun
1. Baum Neil, Thomas Raju: The Basics of Business of Medicine, 2015
2. Helen Ewing: Healthcare Finance: An Introduction to Accounting and Financial Management, 5th edition, 2013

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

TVSZ szerint

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egyéni megbeszélés szerint.

Vizsgakérdések

Neptun, Teams

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Bognár Rita