Biokémia fogorvostan hallgatóknak

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 42 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 14 óra

összesen: 56 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFA-BKZ-T
 • 4 kredit
 • Fogorvos
 • Alapozó modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OFA-OKF-T teljesített , OFA-BEF-T teljesített

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 96 fő

Tematika

A tantárgy az élő szervezetben zajló molekuláris szintű folyamatokkal foglalkozik, két fő aspektusból közelíti meg.
Egyrészt - a Bevezetés a biokémiába tárgy anyagára építve az anyagcsere folyamatait tárgyalja azok közvetlen enzimatikus szabályozásával együtt.
Másrészt - a Molekuláris sejtbiológia; tárgy anyagára támaszkodva bemutatja az élő szervezeten belüli információáramlás molekuláris biológiai és hormonhatásért felelős molekuláris szintű folyamatait.

Előadások

 • 1. Bevezetés - Dr. Bognár Zita
 • 2. Biokémiai folyamatok áttekintése - Dr. Veres Balázs
 • 3. A glikolízis reakciói - Dr. Veres Balázs
 • 4. A glikolízis szabályozása - Dr. Veres Balázs
 • 5. A glikolízishez kapcsolódó metabolikus útvonalak - Dr. Veres Balázs
 • 6. A pentóz-foszfát út - Dr. Veres Balázs
 • 7. A PDC és a citrát ciklus reakciói - Dr. Veres Balázs
 • 8. A citrát ciklus szabályozása - Dr. Veres Balázs
 • 9. Zsírsav oxidáció - Dr. Jávor-Hocsák Enikő
 • 10. Ketontestek - Dr. Jávor-Hocsák Enikő
 • 11. A légzési lánc és gátlása - Dr. Takátsy Anikó
 • 12. ATP szintézis - Dr. Takátsy Anikó
 • 13. Mitokondriális transzportfolyamatok, ingák - Dr. Takátsy Anikó
 • 14. Glükoneogenezis állati sejtekben - Dr. Berente Zoltán
 • 15. A glikogén szintézise és lebontása - Dr. Gallyas Ferenc
 • 16. A glikogén szintézis és lebontás szabályozása - Dr. Gallyas Ferenc
 • 17. A szénhidrát-anyagcsere szabályozása és rendellenességei - Dr. Gallyas Ferenc
 • 18. Zsírsavak bioszintézise (lánchosszabbítás, deszaturáció) - Dr. Balogi Zsolt
 • 19. Komplex lipidek bioszintézise - Dr. Balogi Zsolt
 • 20. A koleszterin, lipoproteinek - Dr. Radnai Balázs
 • 21. A lipid-anyagcsere szabályozása és rendellenességei - Dr. Radnai Balázs
 • 22. Aminosav-anyagcsere; az aminocsoport sorsa - Dr. Bognár Zita
 • 23. Karbamidciklus - Dr. Bognár Zita
 • 24. Aminosav-anyagcsere; a szénváz sorsa - Dr. Kovács Krisztina
 • 25. A nem-esszenciális aminosavak bioszintézise - Dr. Kovács Krisztina
 • 26. Enzimopátiák az aminosav-anyagcserében - Dr. Kovács Krisztina
 • 27. Biológiailag aktív vegyületek bioszintézise aminosavakból - Dr. Kovács Krisztina
 • 28. Purin- és pirimidinvázas nukleotidok bioszintézise - Dr. Szabó Aliz
 • 29. Purin- és pirimidinvázas nukleotidok lebontása - Dr. Szabó Aliz
 • 30. Fehérje-DNS kölcsönhatás - Dr. Berente Zoltán
 • 31. A génkifejeződés szabályozása - Nagyné Dr. Kiss Gyöngyi
 • 32. Kis RNS-ek - Dr. Radnai Balázs
 • 33. Retrovírusok - Dr. Radnai Balázs
 • 34. Fehérjefeltekeredés, PTM - Dr. Tapodi Antal
 • 35. A fehérjék célbajuttatása, lebontás - Dr. Tapodi Antal
 • 36. Hormonok 1 - Dr. Bognár Zita
 • 37. Hormonok 2 - Dr. Bognár Zita
 • 38. Jelátvitel I. - Dr. Gallyas Ferenc
 • 39. Jelátvitel II. - Dr. Gallyas Ferenc
 • 40. Jelátvitel III. - Dr. Gallyas Ferenc
 • 41. Vízoldható vitaminok - Dr. Jávor-Hocsák Enikő
 • 42. Zsíroldható vitaminok - Dr. Jávor-Hocsák Enikő

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Szénhidrát-anyagcsere
 • 2. Szénhidrát-anyagcsere
 • 3. Lipid - anyagcsere
 • 4. Lipid - anyagcsere
 • 5. Légzési lánc
 • 6. ATP számítás
 • 7. Aminosav anyagcsere
 • 8. Aminosav anyagcsere
 • 9. Purin és pirimidin nukleotidok
 • 10. Purin és pirimidin nukleotidok
 • 11. Hallgatói prezentációk
 • 12. Hallgatói prezentációk
 • 13. Konzultáció
 • 14. Konzultáció

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Ádám Veronika (szerk.): Orvosi biokémia, Medicina
Zeeck: Orvosi kémia, Semmelweis kiadó, 2019

Saját oktatási anyag

A tantárgy ismereteinek elsajátítását elősegíti a Biokémia: Kérdezz-Felelek című elektív kurzus.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Nelson, Cox: Lehninger Principles of Biochemistry, 6th edition, W.H. Freeman, 2013.
Berg, Tymoczko, Stryer: Biochemistry, 7th edition, W.H. Freeman, 2012.
Devlin: Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 7th edition, Wiley, 2010.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Az előadások látogatása kötelező. A félév során a 4-14. héten a hallgatók kis dolgozatot írnak, mellyel 6 vizsgapont szerezhető. A megszerzett 6 pont pluszpont, mely a minimumkérdések eredményébe nem, de az össz vizsgaeredménybe beszámítható!

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs pótlás.

Vizsgakérdések

A vizsgák kérdései az előző félévek előadásaira, gyakorlataira, valamint az aktuális félév előadásaira, épülnek. A vizsga 7 minimumkérdéssel kezdődik.
Az egyetem honlapjára belépve: http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/2021

Vizsgáztatók

 • Dr. Bognár Zita
 • Dr. Debreceni Balázs

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Bognár Zita
 • Dr. Debreceni Balázs