Gyógynövények kémiája

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-GNK-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 10 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

Az emberiség ősidők óta kutat olyan orvosságok után, melyek enyhítik a fájdalmat és meggyógyítják a különböző betegségeket. A folyamatos, mai napig tartó érdeklődés a gyógynövények iránt hozzájárult a feldolgozási technikák fejlődéséhez, valamint a gyógynövények széles körű felhasználásához. A gyógynövények számos különböző vegyületet (fitokemikáliát) tartalmaznak, melyek közül több farmakológiailag aktív, élelmiszerekben, kozmetikumokban, valamint gyógyszerekben is megtalálható. Az alternatív gyógymódok népszerűségének növekedésével számos gyógynövényalapú termék vált elérhetővé. A kurzus célja a különböző gyógynövényekben található, biológiailag aktív vegyületek kémiai szerkezetének, valamint fiziológiás hatásának vizsgálata.

Előadások

 • 1. Bevezetés - Dr. Bóna Ágnes
 • 2. Bevezetés - Dr. Bóna Ágnes
 • 3. A fitokémia alapjai - Dr. Bóna Ágnes
 • 4. A fitokémia alapjai - Dr. Bóna Ágnes
 • 5. Fenolok és tanninok - Dr. Bóna Ágnes
 • 6. Fenolok és tanninok - Dr. Bóna Ágnes
 • 7. Glikozidok - Dr. Bóna Ágnes
 • 8. Glikozidok - Dr. Bóna Ágnes
 • 9. Poliszacharidok - Dr. Bóna Ágnes
 • 10. Poliszacharidok - Dr. Bóna Ágnes
 • 11. Terpenoidok és szaponinok - Dr. Bóna Ágnes
 • 12. Terpenoidok és szaponinok - Dr. Bóna Ágnes
 • 13. Olajok és gyanták - Dr. Bóna Ágnes
 • 14. Olajok és gyanták - Dr. Bóna Ágnes
 • 15. Alkaloidok gyógynövényekben - Dr. Bóna Ágnes
 • 16. Alkaloidok gyógynövényekben - Dr. Bóna Ágnes
 • 17. Gyógynövény hatóanyagok nagynyomású folyadékkromatográfiás (HPLC) elválasztása - Dr. Bóna Ágnes
 • 18. Gyógynövény hatóanyagok nagynyomású folyadékkromatográfiás (HPLC) elválasztása - Dr. Bóna Ágnes
 • 19. Gyógynövények tömegspektrometriás (MS) analízise - Dr. Bóna Ágnes
 • 20. Gyógynövények tömegspektrometriás (MS) analízise - Dr. Bóna Ágnes
 • 21. Írásbeli vizsga - Dr. Bóna Ágnes
 • 22. Írásbeli vizsga - Dr. Bóna Ágnes
 • 23. Konzultáció - Dr. Bóna Ágnes
 • 24. Konzultáció - Dr. Bóna Ágnes

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az oktatási anyag a Teams felületén válik elérhetővé.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli vizsga a 11. héten. A vizsga pótlására nincs lehetőség.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az előadások pótlására nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

A vizsgaidőszakban vizsgaidőpont nem kerül meghirdetésre.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói