Fogorvosi anyagismeret kémiai alapjai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFE-ANK-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 200 fő

Tematika

A kurzus a megszerzett kémiai ismeretek elmélyítésével, a fogorvosi anyagtan számára kiemelkedően fontos kérdések részletes megbeszélésével foglalkozik. Célunk egy jó és stabil, klinikai tárgyak és fogorvosképzés számára releváns alapkémiai ismeret kialakítása.

Előadások

 • 1. Alapfogalmak ismétlése: sűrűség, oldékonyság, megoszlás, higroszkópia, olvadás, forrás, keménység, megmunkálhatóság, forrasztás, hajlítás, rugalmasság, viszkozitás, homogén-heterogén, homogenizálás, keverés. - Dr. Jakus Péter Balázs
 • 2. Szervetlen kémiai ismeretek ismétlése I. Anyagszerkezet alapjai. Kristályos, amorf anyagok. A mintakészítés anyagai, gipsz, gyanta, olaj, szilikátok, diatomaföld, cink-oxid. Rögzítőanyagok: cementek. - Dr. Jakus Péter Balázs
 • 3. Szervetlen kémiai ismeretek ismétlése II. Fogászati kerámiák összetétele, csoportosítása kémiai jellemzése. Szilikátkerámiák, oxidkerámiák, frézelhető üvegalapú rendszerek. - Dr. Jakus Péter Balázs
 • 4. Szervetlen kémiai ismeretek ismétlése III. Elektódpotenciálok, fémtan. A fogászati fémek tulajdonságai, makro-és mikró szerkezete. - Dr. Bóna Ágnes
 • 5. Szervetlen kémiai ismeretek ismétlése IV. Az ötvözettek. A fogászati fémek megmunkálása, fémtechnológiai segédanyagok. Fémallergia. - Dr. Bóna Ágnes
 • 6. Szerves kémiai reakciók ismétlése. Szubsztitúció, addíció, elimináció, kondenzáció, polimerizáció, poliaddíció, polikondenzáció. - Dr. Bóna Ágnes
 • 7. Szerves kémia ismeretek ismétlése. Aklánok, alkének, alkinek, aromás vegyületek, alkoholok, oxovegyületek, halogenidek, kéntartalmú vegyületek, karbonsavak, nitrogén tartalmú vegyületek. A vegyületek jellemző reakciói. - Dr. Bóna Ágnes
 • 8. Halogenidek, kéntartalmú vegyületek, karbonsavak, nitrogén tartalmú vegyületek. A vegyületek jellemző reakciói. - Dr. Bóna Ágnes
 • 9. A fogászati polimerkémia alapjai, osztályozásuk. - Dr. Bóna Ágnes
 • 10. Műanyagok I.: epoxigyanták, poliuretánok, akrilátok, hőálló műanyagok. - Dr. Jakus Péter Balázs
 • 11. Műanyagok II. szilikonok, poliszulfidok, poliéterek, agar-agar, PMMA-bázisú anyagok, kompozitok - Dr. Jakus Péter Balázs
 • 12. Számonkérés - Dr. Bognár Zita

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Zeeck: Orvosi kémia, Semmelweis Kiadó 2019
Nagy Veronika (szerk.): Orvosi Kémiai gyakorlatok, internetes jegyzet, PTE ÁOK, 2011

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Nagy Veronika (szerk.): Orvosi Kémiai gyakorlatok, internetes jegyzet, PTE ÁOK, 2011

Ajánlott irodalom

Gergely P. (szerk.): Általános és bioszervetlen kémia 1.-6. kiadás
Gergely P., Penke B., Tóth Gy.: Szerves és bioorganikus kémia, 1.-6. kiadás

A félév elfogadásának feltételei

2 óra hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Hallgatóknak legalább 10 előadáson jelen kell lennie és a 12. héten dolgozatot ír. Socrative kérdések az előadások alatt

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

pótlásra nincs lehetőség

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói