Metabolizmus orvosi(bb) nyelven 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-MN1-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOA-BEB-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 12 fő

Campus kurzusként elérhető 12 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK

Tematika

A kurzus a szervezetben zajló szénhidrát-metabolizmus megértéséhez nyújt segítséget. A másodéves hallgatók számára ajánlott elsősorban, a „Bevezetés a biokémia” tantárgy vizsgát követően. A kurzus során a szénhidrátok metabolizmusát orvosibb nyelven, esetbemutatásokkal, azok interaktív feldolgozásával igyekszünk feldolgozni, értelmezni. A kurzus segítséget nyújt a „Biokémia” szigorlat letételéhez, valamint segítséget nyújt az „Orvosi Biokémia” kollokviumhoz is.

Előadások

 • 1. Bevezetés-enzimek, enzim szabályozások - Dr. Kovács Krisztina
 • 2. Biokémiailag fontos szacharidok - Dr. Kovács Krisztina
 • 3. Glikolízis reakciói - Dr. Kovács Krisztina
 • 4. Glikolízis szabályozása - Dr. Kovács Krisztina
 • 5. Glikolízishez kapcsolódó anyagcsereutak - Dr. Kovács Krisztina
 • 6. PDC - Dr. Kovács Krisztina
 • 7. A citrátkör reakciói - Dr. Kovács Krisztina
 • 8. A citrátkör szabályozása - Dr. Kovács Krisztina
 • 9. Glikogén szintézis és lebontás - Dr. Kovács Krisztina
 • 10. Glikogén szintézis és lebontás szabályozása - Dr. Kovács Krisztina
 • 11. Pentóz foszfát út reakciói és szabályozása - Dr. Kovács Krisztina
 • 12. Szóbeli vizsga - Dr. Kovács Krisztina

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A megbeszélt diasor feltöltésre kerül a Teams felületre.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Marks: Basic Medical Biochemistry - A Clinical Approach

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Szóbeli beszámoló.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Távolmaradás esetén pótlásra nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

1. Enzimek- szabályozások
2. Biokémiailag fontos mono-, di-, oligo- és poliszacharidok
3. Glikolízis reakciói
4. Glikolízis szabályozása
5. Glikolízishez kapcsolt anyagcsereutak, jelentőségük
6. PDC
7. Citrátkör reakciói
8. Citrátkör szabályozása
9. Glükoneogenezis az emberi szervezetben
10. Glikogén szintézis és lebontás
11. Glikogén szintézis és lebontás szabályozása
12. Pentóz foszfát út reakciói, szabályozása

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói