Szervek biokémiája és patobiokémiája

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 10 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 10 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-SBP-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOA-BEB-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 12 fő

Tematika

A kurzus a szervezetben lévő szervekben biokémiai és patobiokémiai folyamatokat tárgyalja. A másodéves hallgatók számára ajánlott elsősorban, a „Bevezetés a biokémia” tantárgy vizsgát követően. A kurzus során a különböző szervek metabolizmusát orvosibb nyelven, esetbemutatásokkal, azok interaktív feldolgozásával igyekszünk feldolgozni, értelmezni. A kurzus segítséget nyújt a „Biokémia” szigorlat letételéhez, valamint segítséget nyújt az „Orvosi Biokémia” kollokviumhoz is.

Előadások

 • 1. Bevezetés- a máj biokémiája - Dr. Kovács Krisztina
 • 2. A máj patobiokémiája - Dr. Kovács Krisztina
 • 3. A szív működésének biokémiája - Dr. Kovács Krisztina
 • 4. A szív patobiokémiája - Dr. Kovács Krisztina
 • 5. A veseműködés biokémiája - Dr. Kovács Krisztina
 • 6. A veseműködés patobiokémiája - Dr. Kovács Krisztina
 • 7. Az agy működésének biokémiája - Dr. Kovács Krisztina
 • 8. Az agy működésének patobiokémiája - Dr. Kovács Krisztina
 • 9. A pancreas biokémiája - Dr. Kovács Krisztina
 • 10. A pancreas patobiokémiája - Dr. Kovács Krisztina

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A megbeszélt tananyag feltöltésre kerül a Teams felületre.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Ádám Veronika: Orvosi Biokémia tankönyv

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Szóbeli beszámoló.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Távolmaradás pótlására nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

Hallgatókkal egyeztetve, előre megadott témákkal- a témák a hallgatók létszámától függnek.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói