Filozófiai szemelvények orvosoknak

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-FSO-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 24 fő

Campus kurzusként elérhető 6 fő számára. Campus-karok: ÁOK ÁJK BTK ETK KPVK GYTK KTK MK MIK TTK

Tematika

A tantárgy kiterjeszti a hallgatók ismereteit az emberi megismerés a tudományos gondolkodás területén. Az előadások során megismerkedünk a fontosabb gondolkodók eszméivel és mélyrehatóan elemezzük az emberi egészséggel, az orvostudományi vonatkozásokkal kapcsolatos részleteket. A kurzus tematikája az ókori filozófusoktól az egzisztencialistákon keresztül napjaink kortárs gondolkodókig tart.

Előadások

 • 1. A filozófia kezdetei - Dr. Márk László
 • 2. Szókratész, Platón és a szofisták - Dr. Márk László
 • 3. Arisztotelész - Dr. Márk László
 • 4. Szkeptikusok, sztoikusok, újplatonizmus - Dr. Márk László
 • 5. Patrisztika, skolasztika - Dr. Márk László
 • 6. Reneszánsz. Descartes, Spinoza, Leibniz - Dr. Márk László
 • 7. Francia felvilágosodás - Dr. Márk László
 • 8. Kant, Hegel - Dr. Márk László
 • 9. Schopenhauer, Kierkegaard - Dr. Márk László
 • 10. Marx, Engels, pragmatizmus - Dr. Márk László
 • 11. Neokantizmus - Dr. Márk László
 • 12. Kortárs gondolkodók - Dr. Márk László

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Bevezetés a filozófiába. Szerk. Steiger Kornél. Bp.: Holnap, 1992.
Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése. Bp.: Szent István Társulat, 1993.
Pauler Ákos: Bevezetés a filozófiába. Több kiadás.
Arno Anzenbacher: Bevezetés a filozófiába. Bp.: Herder, 1994.
F. Coppleston: A History of Philosophy. Több kiadás. 8 kötet.
Wolfgang Röd: Der Weg der Philosophie. München: Beck, 2000. 2 kötet.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli beszámoló. Pótlási lehetőség egyénileg megadott időpontban.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

nincs

Vizsgakérdések

Preszókratikusok
Szókratész, Platón és a szofisták
Arisztotelész
Epikurosz, szkeptikusok, sztoikusok, újplatonizmus
Patrisztika
Skolasztika
Reneszánsz
Descartes, Spinoza, Leibniz
Hobbes, Locke, Berkeley, Hume
Francia felvilágosodás
Kant, Fichte, Schelling, Hegel
Schopenhauer, Kierkegaard
Marx, Engels, pragmatizmus
Neokantianizmus és a klasszikus pozitivizmus
Nietzsche, Dilthey
Scheler, Jaspers, Sartre, Camus
Husserl, Merleau-Ponty
Heidegger, Gadamer
Wittgenstein, Russell, Bécsi Kör
Analitikus filozófia
Kortárs gondolkodók

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói