Művészeti tevékenységek a stresszoldásban

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-MSO-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 12 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ÁOK ÁJK BTK ETK KPVK GYTK KTK MK MIK TTK

Tematika

A hallgatók betekintést kapnak a művészeti tevékenységek stresszoldó, közérzetjavító hatásaiból. A kurzus során megismerjük az alapvető művészeti irányzatokat. Meghívott előadó- és képzőművészek segítségével gyakorlati példákon keresztül új látásmódot sajátítanak el, amely alkalmas saját és környezetük, leendő betegeik stressz szintjét mérsékelni, belső gyógyulási folyamatokat indukálni.

Előadások

 • 1. A művészi alkotói folyamat - Dr. Márk László
 • 2. A művészi alkotói folyamat - Dr. Márk László
 • 3. Őskori művészetek, ábrázolások, zene - Dr. Márk László
 • 4. Ókori művészet - Dr. Márk László
 • 5. Ókori művészet - Dr. Márk László
 • 6. A korai középkor (népvándorláskor) művészete - Dr. Márk László
 • 7. A reneszánsz - Dr. Márk László
 • 8. A modern alkotási folyamat, absztrakció, izmusok evoluciója - Dr. Márk László
 • 9. Modern festészet - Dr. Márk László
 • 10. Opera, táncművészet - Dr. Márk László
 • 11. Kortárs irányzatok - Dr. Márk László
 • 12. Kortárs irányzatok. XYZ generáció, pop-art, a metaverzum művészete - Dr. Márk László

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Előadás diasor és jegyzet.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli beszámoló. Saját művészi munka. Egyéni vagy csoportos projektmunka. Pótlásra egyénileg meghatározott időben van lehetőség.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

Művészeti irányzatok az őskortól napjainkig
Az alkotói folyamat, mint stresszoldás
Őskori művészeti tevékenység
Művészetek az ókorban
Középkor és a reneszánsz
Modern művészeti irányzatok
A kortárs alkotás
Műkincsek a nagyvilágból

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói