Innováció a gyakorlatban

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-IGY-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 12 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ÁOK ÁJK BTK ETK KPVK GYTK KTK MK MIK TTK

Tematika

A gyakorlati példákra, valós ipari, egészségipari, társadalmi problémákra épülő, interaktív eladások keretében a hallgatók betekintést kaphatnak a kutatás-fejlesztés, innováció aktuális kihívásairól. A kurzus során létező innovációs kihívások projektszintű megoldásán dolgozunk, így fejlődik a hallgatók kritikai érzéke, problémakezelő és -megoldó képessége.

Előadások

 • 1. Kutatás-fejlesztés-innováció hármas egységének összhangja, módszertana - Dr. Márk László
 • 2. Kutatás-fejlesztés-innováció hármas egységének összhangja, módszertana - Dr. Márk László
 • 3. Valós ipari problémák megoldása projektmunkák keretében - Dr. Márk László
 • 4. Valós ipari problémák megoldása projektmunkák keretében - Dr. Márk László
 • 5. Valós ipari problémák megoldása projektmunkák keretében - Dr. Márk László
 • 6. Valós ipari problémák megoldása projektmunkák keretében - Dr. Márk László
 • 7. Valós ipari problémák megoldása projektmunkák keretében - Dr. Márk László
 • 8. Valós ipari problémák megoldása projektmunkák keretében - Dr. Márk László
 • 9. Valós ipari problémák megoldása projektmunkák keretében - Dr. Márk László
 • 10. Valós ipari problémák megoldása projektmunkák keretében - Dr. Márk László
 • 11. Valós ipari problémák megoldása projektmunkák keretében - Dr. Márk László
 • 12. Valós ipari problémák megoldása projektmunkák keretében - Dr. Márk László

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Előadás diasorok

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli beszámoló. Egyéni vagy csoportos projektmunka. Pótlás lehetséges egyénileg egyeztetett időpontban.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

Valós, ipari/egészségipari problémák gyakorlati megoldása.
Diagnosztikai eljárások fejlesztése
Biomarkerkutatás
High-end műszerek felépítése és fejlesztése

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói