Időmenedzsment

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-TIM-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOA-ANT-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 24 fő

Campus kurzusként elérhető 2 fő számára. Campus-karok: GYTK

Tematika

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat az időgazdálkodás alapjaival, különféle típusaival; könnyen elsajátítható ötleteket, megvalósítható technikákat nyújtson számukra. Az előadások segítik jó szokások kialakítását, melyek elsajátítása által a hallgatók eredményesebben tudnak tervezni és hatékonyabban tudnak idejükkel gazdálkodni az egyetemi éveik alatt.

Előadások

 • 1. Időgazdálkodás bevezetés - Dr. Bognár Rita
 • 2. Célok, céljaink kitűzése - Dr. Bognár Rita
 • 3. Időtervezés, priorizálás - Dr. Bognár Rita
 • 4. Hatékonyságnövelő módszerek - Dr. Bognár Rita
 • 5. Időrablók, időcsapdák - Dr. Bognár Rita
 • 6. Halogatás - Dr. Bognár Rita
 • 7. Tanulási technikák - Dr. Bognár Rita
 • 8. Időtervezés a gyakorlatban - Dr. Bognár Rita
 • 9. Időbeosztás tervező applikációk - Dr. Bognár Rita
 • 10. Túlterheltség kezelése - Dr. Bognár Rita
 • 11. Motiváció, maximalizmus - Dr. Bognár Rita
 • 12. Energiaszintünk emelése - Dr. Bognár Rita

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Nem releváns

Saját oktatási anyag

Teams-en, Neptunon érhető el.

Jegyzet

Nem releváns

Ajánlott irodalom

Allen, David: Intézz el mindent! (2010), Bagolyvár Könyvkiadó
Forsyth, Patrick: Hatékony időgazdálkodás (Manager Könyvkiadó,2008)
Covey-Merrill: Először a fontosat! (2008), Bagolyvár Könyvkiadó

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Beadandó házi dolgozat a kurzus végén.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

Teams és Moodle.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói