A biokémia alapjai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFE-ABK-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 80 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

Ez a kurzus segítséget nyújt a biokémiai reakciók jobb megértéséhez. Elsősorban elsőéves hallgatók számára ajánlott, a Bevezetés a biokémiába c. kötelező tárgy kísérő kurzusaként. A kurzus a problémás területetek megvitatásának lehetőségét biztosítja kisebb csoportokban (maximum 20 diák egy csoportban), interaktív módon, IKT-eszközök használatával. Ezeken a szemináriumokon az alapvető metabolikus folyamatokban részt vevő molekulák szerkezeti jellemzőit és reakcióit tárgyaljuk, mely mélyebb képet ad a szerkezet és a funkció közötti összefüggésekről. Választ kaphatnak azokra a kérdéseikre, amelyek tisztázására nem volt elegendő idő a kötelező kurzus keretében. Élet- és vizsgareleváns kérdések kerülnek megválaszolásra, a helyes és helytelen válaszok tisztázásával.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Biomolekulákban előforduló kötéstípusok és azok tipikus reakciói
 • 2. Biomolekulákban előforduló kötéstípusok és azok tipikus reakciói
 • 3. Szénsavszármazékok, nagyenergiájú kötések
 • 4. Szénsavszármazékok, nagyenergiájú kötések
 • 5. Heterociklusok, tautomériák
 • 6. Heterociklusok, tautomériák
 • 7. A szénhidrátok szerkezete
 • 8. A szénhidrátok szerkezete
 • 9. A szénhidrátok reakciói
 • 10. A szénhidrátok reakciói
 • 11. Lipidek
 • 12. Lipidek
 • 13. Peptidek, fehérjék szerkezete és funkciója
 • 14. Peptidek, fehérjék szerkezete és funkciója
 • 15. Enzimek
 • 16. Enzimek
 • 17. Membránok és transzportfolyamatok
 • 18. Membránok és transzportfolyamatok
 • 19. Alapvető biokémiai folyamatok áttekintése a reakciók iránya, bioenergetika
 • 20. Alapvető biokémiai folyamatok áttekintése a reakciók iránya, bioenergetika
 • 21. Kofaktorok
 • 22. Kofaktorok
 • 23. Nukleotidok, nukleinsavak
 • 24. Nukleotidok, nukleinsavak

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Szerves és bioorganikus kémia (szerk. Gergely Pál)

Saját oktatási anyag

Jegyzet

http://aok.pte.hu/hu/egyseg/oktatasianyagok/20
Bevezetés a biokémiába jegyzet (szerk. Nagy Veronika)

Ajánlott irodalom

Lehninger Principles of Biochemistry (D.L. Nelson, M.M. Cox)

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 2 hiányzás megengedett.

Félévközi ellenőrzések

Minden órán "egyszerű választás" típusú kérdéseket teszünk fel, melyek helyes megválaszolásával pontok gyűjthetők. A lehetséges pontok min. 40%-a elérése esetén a félév végén jegyet ajánlunk meg. Amennyiben valaki nem elégedett a megajánlott jeggyel, ill. nem gyűjtött elegendő pontot, a 12. hét után vizsgát tehet, melynek témakörei, pótlásának és javításának lehetőségei a tanárral való megbeszélés alapján valósulnak meg.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Távolmaradás esetén nincs lehetőség pótlásra.

Vizsgakérdések

https://aok.pte.hu/hu/egyseg/20/tantargy/33365

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Böddi Katalin
 • Dr. Nagy Veronika
 • Dr. Takátsy Anikó
 • Linzembold Ildikó Erzsébet