Diagnosztikai eljárások a gasztroenterológiában és hepatológiában

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-DGH-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOP-BPR-T teljesített , OOP-KN2-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 2 fő – max. 60 fő

Campus kurzusként elérhető 60 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A gasztroenterológiai-hepatológiai diagnosztikában alkalmazott fontosabb diagnosztikus eljárások módszertanának, interpretációjának, klinikai relevanciájának áttekintése, elhelyezésük a beteg-ellátás algoritmusában. A program a kötelező tantermi előadások és ágy melletti gyakorlatok hasznos kiegészítésének tekinthető. Sokat segít a kötelező Gasztroenterológia tantárgy vizsgafelkészülésében.

Előadások

 • 1. Gasztroenterológiai beteg fizikális vizsgálata - Dr. Szabó Imre
 • 2. Felső panendoszkópia - Dr. Szabó Imre
 • 3. Kolonoszkópia - Dr. Vincze Áron Endre
 • 4. ERCP - Dr. Vincze Áron Endre
 • 5. Operatív endoszkópia - Dr. Gódi Szilárd
 • 6. A vékonybélbetegségek vizsgáalti lehetőségei. Gasztrointesztinum funkcionális vizsgálatai - Dr. Czimmer József
 • 7. Laboratóriumi vizsgálatok: májbetegségek diagnosztikája - Dr. Pár Gabriella
 • 8. Emésztés és felszívódás funkcionális vizsgálatai - Dr. Czimmer József
 • 9. Endoszkópos ultrahang - Dr. Sarlós Patricia
 • 10. Radiológiai vizsgálati módszerek. Invazív radiológiai módszerek a gasztroenterológiában - Dr. Battyáni István
 • 11. Izotóp diagnosztika a gasztroenterológiában: gyomorürülés, HIDA, májscintigraphia, leucocyta scan, gallium scan - Dr. Molnárné Dr. Szabó Zsuzsanna
 • 12. Kurzus zárás - teszt vizsga - Dr. Szabó Imre

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

http://aok.pte.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=260&nyelv=hun&menu=okt_anyag (PTE ÁOK / Intézetek / I. sz. Belgyógyászati Klinika / Oktatási anyagok)

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Tulassay: A belgyógyászat alapjai;
Lonovics-Tulassay-Varró: Klinikai gasztroenterológia;
Kumar and Clark Clinical Medicine;
Davidson Principles and Practices of Medicine;
Essentials of Kumar and Clark Medicine;
Davidson 100 Clinical Cases;
Mcleaod's Clinical Diagnosis;
Mcleaod's Clinical Examinations.
Hawes, Fockens & Varadarajulu: Endosonography Expert Consult - online and print, 3rd edition
Baron, Kozarek & Carr-Locke: ERCP Expert Consult - online and print, 2nd edition

A félév elfogadásának feltételei

Gyakorlati jegy (írásbeli teszt-vizsga). Az utóvizsga/javítási lehetőség formája: ugyanaz
Maximálisan 2 hiányzás megengedett.

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincsenek szervezett pótló előadások.

Vizsgakérdések

A teszt-kérdéseket az előadók évenként újítják meg.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Battyáni István
 • Dr. Czimmer József
 • Dr. Gódi Szilárd
 • Dr. Molnárné Dr. Szabó Zsuzsanna
 • Dr. Sarlós Patricia
 • Dr. Szabó Imre
 • Dr. Vincze Áron Endre