Belgyógyászat: haematológia

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 28 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 42 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOK-HAE-T
 • 3 kredit
 • Általános orvos
 • Klinikai modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOP-BPR-T teljesített , OOP-KO2-T teljesített , OOK-PH1-T teljesített

Vizsgakurzus:

Nem

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 200 fő

Tematika

Az előadások és gyakorlatok a legfontosabb haematológiai betegségeket, továbbá a véralvadás rendellenességeit tárgyalják. A képzés célja, hogy az általános orvos felismerje az egyes haematológiai és véralvadási betegségeket. El tudja dönteni, hogy melyek ellátása az ő kompetenciája és melyek azok, amelyek miatt szakorvosi vizsgálatra vagy sürgős klinikai felvételre kell a beteget beutalni. A hazakerült betegnek javasolt kezelések hatásait és mellékhatásait ismerje, így a szakorvossal együttműködve elősegítse a gyógyulás folyamatát.

Előadások

 • 1. A vérképzés. - Dr. Alizadeh Hussain
 • 2. A vörösvérsejt-képézés rendellenességei: vashiányos és megaloblastos anaemiák. - Dr. Tóth Orsolya
 • 3. Veleszületett és szerzett haemolyticus anaemiák. - Dr. Alizadeh Hussain
 • 4. Immunthrombocytopenia (ITP), mikroangiopathiás haemolyticus anaemiák (TTP, HUS). - Dr. Nagy Ágnes
 • 5. Szerzett vérzékenység - Dr. Nagy Ágnes
 • 6. Autológ és allogén őssejttranszplantáció - Dr. Szomor Árpád
 • 7. Acut leukaemiák. Myelodysplasticus syndroma - Dr. Alizadeh Hussain
 • 8. Veleszületett vérzékenységek. - Dr. Nagy Ágnes
 • 9. Malignus lymphomák, nyirokcsomó betegségek - Dr. Szomor Árpád
 • 10. Monoclonalis gammopathiák, Myeloma multiplex - Dr. Kosztolányi Szabolcs
 • 11. Chronicus myeloproliferatív megbetegedések (CML, PV, ET, OMF) - Dr. Szomor Árpád
 • 12. CLL, low-grade non-Hodgkin lymphomák - Dr. Szomor Árpád
 • 13. Haemostasis, thrombophilia, VTE prophylaxis - Dr. Nagy Ágnes
 • 14. Antikoaguláns és thrombocyta gátló kezelés - Dr. Alizadeh Hussain

Gyakorlatok

 • 1. Haematologiai betegségekre jellemző fizikális eltérések bemutatása. Normális perifériás vérkép és csontvelő kenetek microscopos vizsgálata.
 • 2. Haematologiai betegségekre jellemző fizikális eltérések bemutatása. Normális perifériás vérkép és csontvelő kenetek microscopos vizsgálata.
 • 3. Vashiányos és megaloblasztos anaemiás betegek vizsgálata. Periferiás kenetek értékelése. Kezelési lehetőségek megbeszélése.
 • 4. Vashiányos és megaloblasztos anaemiás betegek vizsgálata. Periferiás kenetek értékelése. Kezelési lehetőségek megbeszélése.
 • 5. Haemolyticus anaemiás beteg vizsgálata. Laboratóriumi leletek értékelése, a kezelés megbeszélése.
 • 6. Haemolyticus anaemiás beteg vizsgálata. Laboratóriumi leletek értékelése, a kezelés megbeszélése.
 • 7. ITP, TTP, HUS-ban szenvedő beteg bemutatása, diagnosztikai és differenciál-diagnosztikai kérdések. A kezelés lehetőségei.
 • 8. ITP, TTP, HUS-ban szenvedő beteg bemutatása, diagnosztikai és differenciál-diagnosztikai kérdések. A kezelés lehetőségei.
 • 9. Acut leukaemiák diagnosztikája, kezelése.
 • 10. Acut leukaemiák diagnosztikája, kezelése.
 • 11. Krónikus myeloproliferatív betegségek, myelodysplasiás syndroma osztályozása, kezelése.
 • 12. Krónikus myeloproliferatív betegségek, myelodysplasiás syndroma osztályozása, kezelése.
 • 13. Krónikus leukémiák, diagnosztika, kezelés.
 • 14. Krónikus leukémiák, diagnosztika, kezelés.
 • 15. Hodgkin és non-Hodgkin lymphomák klinikai tünetei, diagnosztikája és kezelése.
 • 16. Hodgkin és non-Hodgkin lymphomák klinikai tünetei, diagnosztikája és kezelése.
 • 17. Myeloma multiplex és autolog őssejttranszplantáció.
 • 18. Myeloma multiplex és autolog őssejttranszplantáció.
 • 19. A haemaferezis laboratórium és őssejttranszplantáció részleg megtekintése, az őssejtgyűjtés, a kondicionáló kezelés és a transzplantáció folyamatának megbeszélése.
 • 20. A haemaferezis laboratórium és őssejttranszplantáció részleg megtekintése, az őssejtgyűjtés, a kondicionáló kezelés és a transzplantáció folyamatának megbeszélése.
 • 21. Haemostasis, Thrombocyták fibrinolysis és vizsgáló módszereik. Diffúz intravascularis coaguláció.
 • 22. Haemostasis, Thrombocyták fibrinolysis és vizsgáló módszereik. Diffúz intravascularis coaguláció.
 • 23. Veleszületett és szerzett vérzékenységben szenvedők kezelése és gondozása. Immunthrombocytopenia.
 • 24. Veleszületett és szerzett vérzékenységben szenvedők kezelése és gondozása. Immunthrombocytopenia.
 • 25. Thrombophiliák. A vénás thromboembolia megelőzése és kezelése. A postthromboticus syndroma. Diffúz intravascularis coaguláció.
 • 26. Thrombophiliák. A vénás thromboembolia megelőzése és kezelése. A postthromboticus syndroma. Diffúz intravascularis coaguláció.
 • 27. Az anticoagulans kezelés ellenőrzés. Heparin indukált thrombocytopenia. Fibrinolytikus kezelés indikációi és kivitelezése. Thrombocytagátló kezelés
 • 28. Az anticoagulans kezelés ellenőrzés. Heparin indukált thrombocytopenia. Fibrinolytikus kezelés indikációi és kivitelezése. Thrombocytagátló kezelés

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Előadás vázlat az előadótól.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Lehoczky D., Rák K. (szerk.): Klinikai hematológia, Medicina, 2006.
Matolcsy A., Udvardy M., Kopper L. (szerk.): Haematológiai Betegségek Atlasza, Medicina, 2006.
Tulassay Zs. (szerk.): A belgyógyászat alapjai, Medicina, 2006. (a 'Haematológia' fejezet)
R. Hoffman (szerk.): Hematology, Churchill- Livingstone, 2005.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A számonkérés a vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgával történik az alább felsorolt témakörökből összeállított tesztkérdésekkel, amely a végleges érdemjegy 80%-át adja. Egy vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgát 5 alkalommal hirdetünk meg. A szorgalmi időszak gyakorlatai során nyújtott teljesítmény és a szorgalmi időszak utolsó két hetében történő betegágy melletti gyakorlati számonkérés eredménye adják a végleges érdemjegy 20%-át.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A hiányzások igazolása szükséges.

Vizsgakérdések

A számonkérés a vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgával történik az alább felsorolt témakörökből összeállított tesztkérdésekkel, amely a végleges érdemjegy 80%-át adja. Egy vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgát 4 alkalommal hirdetünk meg. A szorgalmi időszak gyakorlatai során nyújtott teljesítmény és a szorgalmi időszak utolsó két hetében történő betegágy melletti gyakorlati számonkérés eredménye adják a végleges érdemjegy 20%-át.
Tesztkérdések témakörei:
1. A normális haemopoezis.
2. Haemopoetikus növekedési faktorok szerepe a csontvelői vérképzésben.
3. Vashiányos anaemia. Differenciál diagnózis, kezelés.
4. Megaloblastos anaemiák.
5. Veleszületett haemolytikus anaemiák.
6. Szerzett haemolytikus anaemiák.
7. Thalassaemiák és haemoglobinopathiák.
8. Aplastikus anaemia, csontvelő elégtelenség.
9. A csontvelő transzplantáció és formái.
10. Acut leukaemiák: differenciál diagnózis, kezelés.
11. Chronicus myeloproliferativ betegségek differenciál diagnózisa (CML, OMF, PV, ET').
12. Chronicus myeloid leukaemia: klinikai lefolyás, kezelés.
13. Polycythaemia vera: differenciál diagnózis, kezelés.
14. Myelodysplasticvs syndroma: diagnózis, kezelés.
15. Hodgkin-kór (Staging és kezelés).
16. Non-Hodgkin lymphomák (Staging és kezelés).
17. Myeloma multiplex: diagnózis, kezelés.
18. Vascularis és thrombocyta eredetű vérzékenységek diagnosztikája és kezelése.
19. Coagulophatiák (haemophiliák, von Willebrand betegség). Kezelés, profilaxis, gondozás.
20. Veleszületett és szerzett alvadási inhibitor csökkenés (antithrombin III., -protein C és S defektusok).
21. Thromboemboliás betegségek diagnosztikája, hajlamosító tényezők, kezelés.
22. Az acut és chronicus anticoagulans kezelés lehetőségei és kontrollja vénás thromboemboliában.
23. Fibrinolyticus kezelés indikációi, formái (acut myocardiális infarctusban és vénás thromboemboliákban).
24. Thrombocytagátló kezelés

Vizsgáztatók

 • Dr. Alizadeh Hussain
 • Dr. Kohl Zoltán
 • Dr. Kosztolányi Szabolcs
 • Dr. Nagy Ágnes
 • dr. Pammer Judit Éva
 • Dr. Szomor Árpád
 • Dr. Tóth Orsolya

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Alizadeh Hussain
 • dr. Cseh Anna Mária
 • Dr. Kohl Zoltán
 • Dr. Kosztolányi Szabolcs
 • Dr. Nagy Ágnes
 • dr. Pammer Judit Éva
 • Dr. Szakács Zsolt
 • Dr. Szomor Árpád
 • Dr. Tóth Orsolya