Belgyógyászat: klinikai infektológia

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 28 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 42 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOK-INF-T
 • 3 kredit
 • Általános orvos
 • Klinikai modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOP-BPR-T teljesített , OOP-MO2-T teljesített , OOK-PH2-T teljesített

Vizsgakurzus:

Nem

Kurzus létszámkorlát

min. 2 fő

Campus kurzusként elérhető . Campus-karok: ÁOK

Tematika

A fertőző betegségek aetiológiájának, epidemiológiájának, klinikumának, diagnozisának, differenciáldiagnozisának, therápiájának és prevenciójának ismerete. A fertőző betegségek immunológiai vonatkozásai, a kórházhigiénia, a klinikai epidemiológia, a nosocomiális infekciók, a sepsis, a lázas betegségek differenciáldiagnosztikája, az antibiotikum therápia és politika témájú előadások és gyakorlatok anyagának elsajátítása. Anamnesis és teljes fizikális vizsgálat, vérkép, vizelet, testűri folyadék nyerésének és vizsgálatának elvégzése, az alapvető laboratóriumi vizsgálati eredmények értékelése.

Előadások

 • 1. Az infektológia fogalma, tárgya - Dr. Nemes Zsuzsanna
 • 2. Klinikai mikrobiológia - Dr. Kocsis Béla
 • 3. Klinikai mikrobiológia - Dr. Kocsis Béla
 • 4. Az antimikróbás kezelés alapjai - Dr. Nemes Zsuzsanna
 • 5. Légúti fertőzések - Dr. Rókusz László
 • 6. Gastrointestinalis fertőzések, parazitosisok - Dr. Péterfi Zoltán
 • 7. A bőr lágyrészek fertőzései - Dr. Péterfi Zoltán
 • 8. Hepatitisek - Dr. Nemes Zsuzsanna
 • 9. Gyermekkori betegségek - Dr. Nyul Zoltán
 • 10. A központi idegrendszer fertőzései - Dr. Péterfi Zoltán
 • 11. AIDS - Dr. Péterfi Zoltán
 • 12. A véráram fertőzései - Dr. Rókusz László
 • 13. COVID-19 pandemia - Dr. Péterfi Zoltán
 • 14. Zoonozisok - Dr. Péterfi Zoltán

Gyakorlatok

 • 1. Az infektológia fogalma, tárgya
 • 2. Gastrointestinalis fertőzések
 • 3. Gastrointestinalis fertőzések
 • 4. CDI
 • 5. Laboratóriumi leletek értékelése
 • 6. Uroinfeciok
 • 7. Nosocomiális fertőzések
 • 8. Légúti fertőzések
 • 9. Légúti fertőzések
 • 10. A véráram fertőzések
 • 11. A véráram fertőzések
 • 12. Zoonozisok
 • 13. Zoonozisok
 • 14. Zoonozisok
 • 15. Hepatitisek
 • 16. Hepatitisek
 • 17. Gyermekkori betegségek
 • 18. Gyermekkori betegségek
 • 19. A központi idegrendszer fertőzések
 • 20. A központi idegrendszer fertőzések
 • 21. A bőr és lágyrész fertőzések
 • 22. A bőr és lágyrész fertőzések
 • 23. Behurcolható fertőzések
 • 24. AIDS
 • 25. Az antimikróbás kezelés alapjai
 • 26. Az antimikróbás kezelés alapjai
 • 27. Gyakorlatos vizsga
 • 28. Gyakorlatos vizsga

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Maródi László: Fertőző betegségek (Medicina kiadó)

Saját oktatási anyag

Ternák: Trópusi medicina, tankönyv

Jegyzet

Ternák: Klinikai infektológia és trópusi betegségek
Ternák: Az antimikróbás kezelés alapjai

Ajánlott irodalom

Tulassay:A belgyógyászat alapjai

A félév elfogadásának feltételei

A gyakorlatok megfelelő látogatása és a vizsgán nyújtott teljesítmény.
Az előadások látogatása kötelező, a gyakorlati/szemináriumi órákról 2 órát lehet hiányozni. A gyakorlatok/szemináriumok megfelelő látogatása elengedhetetlen a félév elfogadásához.
Valamennyi gyakorlaton kötelező a részvétel. Kivételesen indokolt esetben 4 gyakorlati óra pótlására az intézet vezetője lehetőséget biztosít.

Félévközi ellenőrzések

A számonkérés a vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgával történik az alább felsorolt témakörökből összeállított tesztkérdésekkel, amely a végleges érdemjegy 80%-át adja. Egy vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgát 4 alkalommal hirdetünk meg. A szorgalmi időszak gyakorlatai során nyújtott teljesítmény és a szorgalmi időszak utolsó két hetében történő betegágy melletti gyakorlati számonkérés eredménye adják a végleges érdemjegy 20%-át.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Hiányzás, távolmaradás esetén lehetőség van másik csoport gyakorlatán a hiányzás pótlására.

Vizsgakérdések

1. Az antibiotikus kezelés stratégiája
2. Az antibiotikus kezelés sikertelenségének okai
3. A béta laktám antibiotikumok csoportjai, kezelési indikációjuk
4. Fehérje szintézis gátló antibiotikumok (aminoglikozidok, makrolidok, lincosamidok, tetracyclinek, cholramphenicol)
5. Fluoroquinolonok
6. Glikopeptidek
7. Új antimikróbás szerek és hatásmechanizmusuk
8. Lázas állapotok differenciál diagnosztikája. FUO
9. Infektív endocarditis diagnosztikája
10. Infektív endocarditis (terápiás lehetőségek, profilaxis)
11. Salmonellosisok
12. Dysenteria syndroma
13. Cholera
14. E. coli enteritis
15. Campylobacter enteritis
16. Vírus enteritis
17. Utazók hasmenése
18. Clostridium difficile colitis
19. Amoebiasis
20. Giardiasis
21. Ascariasis
22. Teniasis
23. Echinococcosis
24. Enterobiasis
25. Trichinellosis
26. Toxocariasis
27. Felső légúti infekciók
28. Influenza
29. Streptococcus fertőzések (S. pyogenes, S. agalactiae, S. pneumoniae, S. bovis, stb.)
30. Mononusleosis infectiosa
31. Q láz
32. Psittacosis
33. Legionellosis
34. Parotitis epidemica
35. HAV
36. HBV
37. HCV
38. HDV
39. HEV
40. Az acut hepatitisek profilaxisa
41. Scarlatina
42. Morbilli
43. Rubeola
44. Exanthema subitum
45. Varicella-zooster vírus okozta kórképek
46. Herpes vírusfertőzések
47. Toxicus schock syndroma, fascitis necrotisans
48. Anthrax
49. Tularemia
50. Leptospirosis
51. Toxoplasmosis
52. Sepsis, sepsis syndroma
53. Botulismus
54. Lyme kór (acut, subacut, chromikus tünetek, therápiás lehetőségek)
55. Serosus meningitisek
56. Bakterialis meningitisek
57. Herpes encephalitis
58. A gennyes meningitisek antibiotikus kezelése
59. Kullancs encephalitis
60. A szerzett immunhiányos állapothoz társuló fertőzések
61. Az AIDS epidemiológiája
62. Az AIDS klinikuma
63. Az AIDS kezelése, a profilaxis lehetőségei
64. Neutropeniások infekciói
65. Behurcolható betegségek és az utazással kapcsolatos prevenciós lehetőségek
66. Malária
67. Nosocomialis infectiok
68. Pertussis
69. Rabies
70. Parotitis epidemica
71. Veszettség

Vizsgáztatók

 • Dr. Halda-Kiss Bernadett
 • Dr. Kappéter Ágnes
 • Dr. Madarassi-Papp Edit
 • Dr. Nemes Zsuzsanna
 • Dr. Péterfi Zoltán
 • Dr. Sipos Dávid

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Halda-Kiss Bernadett
 • Dr. Kappéter Ágnes
 • Dr. Madarassi-Papp Edit
 • Dr. Nemes Zsuzsanna
 • Dr. Péterfi Zoltán
 • Dr. Sipos Dávid