Nyári belgyógyászat gyakorlat

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 140 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 140 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOR-BEL-T
 • 0 kredit
 • Általános orvos
 • Kritérium követelmény modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOP-BPR-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 200 fő

Campus kurzusként elérhető . Campus-karok: ÁOK

Tematika

A hallgatók gyakorlatban sajátítsák el a belgyógyászati diagnosztikában tanult tananyag legfontosabb elemeit, szerezzenek gyakorlati biztonságot a betegekkel való bánásmódban közvetlenül a betegágy mellett. Tanulják meg a legfontosabb vizsgálatok tervezését és összegezzék a betegek problémáit. Sajátítsák el a kórházi dokumentáció vezetését.
Önálló gyakorlati munka az alábbi tevékenységi körökben:
1. Betegfelvétel, betegdokumentáció vezetése, betegek napi követése (RR, pulzus, stb.),
2. Részvétel az osztályos viziteken, a betegek ellátásával foglalkozó megbeszéléseken.
3. Vénás és artériás vérvétel.
4. Vénás, intramuscularis, subcutan injectioadás,
5. Infusio összeállítása és bekötése, részvétel vértransfusio kivitelezésében
6. EKG készítés,
7. Rectalis digitalis vizsgálat elvégzése
8. Részvétel a beteg nonvasiv kardiológiai és egyéb eszközös vizsgálataiban
9. Részvétel endoscopos vizsgálatok végzésénél
A nyári gyakorlat külföldön is elvégezhető, amennyiben a hallgató nyelvvizsgával bizonyítja a fogadó ország nyelvének ismeretét, vagy angol középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, és megfelelő szinten beszéli a fogadó ország nyelvét. A hallgató írásos beszámolót készít a gyakorlatról.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 2. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 3. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 4. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 5. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 6. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 7. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 8. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 9. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 10. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 11. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 12. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 13. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 14. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 15. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 16. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 17. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 18. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 19. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 20. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 21. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 22. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 23. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 24. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 25. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 26. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 27. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 28. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 29. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 30. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 31. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 32. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 33. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 34. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 35. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 36. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 37. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 38. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 39. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 40. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 41. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 42. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 43. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 44. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 45. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 46. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 47. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 48. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 49. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 50. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 51. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 52. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 53. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 54. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 55. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 56. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 57. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 58. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 59. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 60. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 61. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 62. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 63. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 64. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 65. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 66. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 67. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 68. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 69. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 70. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 71. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 72. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 73. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 74. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 75. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 76. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 77. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 78. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 79. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 80. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 81. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 82. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 83. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 84. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 85. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 86. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 87. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 88. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 89. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 90. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 91. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 92. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 93. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 94. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 95. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 96. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 97. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 98. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 99. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 100. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 101. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 102. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 103. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 104. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 105. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 106. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 107. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 108. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 109. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 110. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 111. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 112. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 113. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 114. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 115. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 116. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 117. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 118. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 119. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 120. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 121. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 122. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 123. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 124. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 125. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 126. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 127. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 128. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 129. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 130. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 131. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 132. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 133. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 134. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 135. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 136. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 137. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 138. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 139. A tematikában leírtak gyakorlása
 • 140. A tematikában leírtak gyakorlása

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Szarvas F., Csanády M.: A belgyógyászati fizikális diagnosztika alapjai, 3. kiadás, Semmelweis Kiadó, 2002.
Szarvas F. (szerk.): Differenciál-diagnosztikai kalauz, Medicina, Budapest, 1997
Tulassay Zs. (szerk.): A belgyógyászat alapjai 1. Medicina Könyvkiadó Zrt. 2010
Petrányi Gy. (szerk.): Belgyógyászati diagnosztika. Medicina Tankönyvkiadó Zrt. 2009

A félév elfogadásának feltételei

Max. 3 munkanap hiányzás engedélyezett.

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlásra nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Alizadeh Hussain
 • Dr. Bajnok László Zoltán
 • Dr. Bódis Beáta
 • Dr. Czopf László József
 • Dr. Édel Zsófia
 • Dr. Fábián György
 • Dr. Feiszt Zsófia
 • Dr. Gál Roland
 • Dr. Habon Tamás
 • Dr. Halmosi Róbert
 • Dr. Kenyeres Péter
 • Dr. Késmárky Gábor Róbert
 • Dr. Kosztolányi Szabolcs
 • Dr. Kovács Tibor József
 • Dr. Magyar Klára
 • Dr. Márton Zsolt I
 • Dr. Mezősi Emese
 • Dr. Molnár Gergő Attila
 • Dr. Nemes Orsolya
 • Dr. Pár Gabriella
 • Dr. Péterfi Zoltán
 • Dr. Rábai Miklós
 • Dr. Ruzsics István
 • Dr. Sebők Judit
 • Dr. Soós Szilvia
 • Dr. Szabados Eszter
 • Dr. Szabó Imre
 • Dr. Szigeti Nóra
 • Dr. Szomor Árpád
 • Dr. Tóth Kálmán
 • Dr. Vas Tibor
 • Dr. Vincze Áron Endre
 • Dr. Wittmann István
 • Okoriené Dr. Bekő Viktória