Májbetegségek korszerű diagnosztikája és terápiája

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFE-MDT-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OFK-BPF-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 30 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A képzés célja a májbetegségek korszerű diagnosztikájának és kezelésének ismertetése. Az előadások a klinikai gyakorlatban előforduló legfontosabb hepatológiai kórképeket tárgyalják. A tematika külön hangsúlyt helyez a népbetegségnek számító alkoholos, valamint a hepatitis vírus eredetű és a gyógyszeres májkárosodásokra, az autoimmun májbetegségekre és a máj anyagcsere betegségeire. A kurzus hasznos kiegészítője lehet a kötelező gasztroenterológia tantárgynak, ahol csak kevesebb óraszámban van lehetőség a hepatológia oktatásra.
Tematika:
1.-2. óra A májbetegségek laboratóriumi diagnosztikája: biokémia, virológia, immunológia és tranziens elasztográfia (dr. Pár Gabriella)
3.-4. óra A máj pathológiája és a májbiopszia klinikai jelentősége ma (prof. Pajor László)
5.-6. óra Képalkotó eljárások a hepatológiai gyakorlatban (dr. Harmat Zoltán)
7.-8. óra Endoszkópia máj és epeúti betegségekben (dr. Szabó Imre)
9.-10. óra gyógyszeres májkárosodások (dr. Pár Gabriella)
11.-12. óra Az acut hepatitisek diagnosztikája és kezelése (dr. Nemes Zsuzsanna)
13.-14. A krónikus vírushepatitisek kezelése ma és holnap (prof. Hunyady Béla)
15.-16. Alkoholos és nem alkoholos steatohepatitis (dr Vincze Áron)
17.-18. Cirrhosis etiológiája és szövődményei (dr. Gódi Szilárd)
19.-20. A máj örökletes anyagcserebetegségei (dr. Bajor Judit)
21.-22. Autoimmun májbetegségek (prof. Pár Alajos)
23.-24. Májbetegségek sebészete (dr. Kalmár Nagy Károly)

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. A májbetegségek laboratóriumi diagnosztikája: biokémia, virológia, immunológia és tranziens elasztográfia
 • 2. A májbetegségek laboratóriumi diagnosztikája: biokémia, virológia, immunológia és tranziens elasztográfia
 • 3. Az acut hepatitisek diagnosztikája és kezelése
 • 4. Az acut hepatitisek diagnosztikája és kezelése
 • 5. Képalkotó eljárások a hepatológiai gyakorlatban
 • 6. Képalkotó eljárások a hepatológiai gyakorlatban
 • 7. Endoszkópia máj és epeúti betegségekben
 • 8. Endoszkópia máj és epeúti betegségekben
 • 9. Genetika májbetegségekben
 • 10. Nemalkoholos zsírma
 • 11. Autoimmun májbetegségek
 • 12. Autoimmun májbetegségek
 • 13. Alkoholos májbetegségek
 • 14. Alkoholos májbetegségek
 • 15. A krónikus vírushepatitisek kezelése ma és holnap
 • 16. A krónikus vírushepatitisek kezelése ma és holnap
 • 17. Gyógyszeres májkárosodások
 • 18. Gyógyszeres májkárosodások
 • 19. Cirrhosis etiológiája és szövődményei
 • 20. Cirrhosis etiologiaja szövődményei
 • 21. A májsebészet aktuális kérdései
 • 22. A májsebészet aktuális kérdései
 • 23. A máj pathológiája és a májbiopszia klinikai jelentősége ma
 • 24. A máj pathológiája és a májbiopszia klinikai jelentősége ma

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Varró Vincze: Gasztroenterológia

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Irásbeli teszt az előadások anyagából.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincsen

Vizsgakérdések

Előadások anyaga

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Bajor Judit
 • Dr. Gódi Szilárd
 • Dr. Harmat Zoltán
 • Dr. Hunyady Béla
 • Dr. Kalmár Nagy Károly
 • Dr. Karádi Oszkár
 • Dr. Nemes Zsuzsanna
 • Dr. Pajor László
 • Dr. Pár Alajos
 • Dr. Pár Gabriella
 • Dr. Szabó Imre