Kardiovaszkuláris prevenció és rehabilitáció

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-CVP-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOP-BPR-T teljesített , OOP-KN2-T teljesített , OOK-PH1-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Campus kurzusként elérhető 30 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK

Tematika

A képzés célja a kardiovaszkuláris prevencióhoz és rehabilitációhoz kapcsolódó ismeretek átadása, az újdonságok szem előtt tartásával.
A tematika rövid összefoglalása:
A CV betegségek epidemiológiája. Prevenciós alapfogalmak. A globális CV rizikó megítélése.
Új CV rizikó táblázatok bemutatása
Az atherosclerosis patomechanizmusa. Az ISZB megjelenési formái. Kamrai ritmuszavarok
Az elhízás patofiziológiája. A metabolikus syndroma.
A dyslipidaemiák formái, kezelése, javasolt célértékek.
A diabetes mellitus korszerű szemlélete.
A pszichés faktorok szerepe a CV betegségekben. Pszicho-szociális intervenciós lehetőségek a kardiológiai rehabilitáció során.
A keringési rendszer funkcionális állapotának felmérésére szolgáló vizsgálatok és tesztek. A betegek kockázati besorolása a rehabilitációs program előtt.
A kardiológiai rehabilitáció és nem gyógyszeres szekunder prevenció.
Életmódi tényezők optimalizálása, egészséges étrend és fizikai aktivitás ajánlások felnőttkorban
Valvuláris szívbetegségek: tünetek, kezelés és utógondozás.
A szekunder prevenció gyógyszeres kezelési elvei szívinfarktus, PCI, CABG műtét után
Agyér betegségek modern kezelése.
Szövődmények és kezelésük kardiológiai rehabilitáció során.
Tanulságos esetek bemutatása a kardiológiai betegek ellátása során
A tematika összeállításánál próbáltuk a Kardiológia kötelező tantárgy előadásán el nem hangzó, de a vizsgán kérdezett nagy témákat beilleszteni a programunkba. Ezért kifejezetten ajánlott és hasznos negyedév első szemeszterben a Kardiológia kötelező tantárgy mellé.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. A CV betegségek epidemiológiája. Prevenciós alapfogalmak.
 • 2. A globális CV rizikó megítélése
 • 3. Az elhízás patofiziológiája. A metabolikus syndroma
 • 4. A dyslipidaemiák formái, kezelése, javasolt célértékek
 • 5. A diabetes mellitus korszerű szemlélete
 • 6. A diabetes mellitus korszerű kezelése
 • 7. Az atherosclerosis patomechanizmusa. Az ISZB megjelenési formái
 • 8. Kamrai ritmuszavarok
 • 9. A pszichés faktorok szerepe a CV betegségekben
 • 10. Pszicho-szociális intervenciós lehetőségek a kardiológiai rehabilitáció során
 • 11. A keringési rendszer funkcionális állapotának felmérésére szolgáló vizsgálatok és tesztek
 • 12. A betegek kockázati besorolása a rehabilitációs program előtt
 • 13. A kardiológiai rehabilitáció
 • 14. Nem gyógyszeres szekunder prevenció
 • 15. Valvuláris szívbetegségek
 • 16. Valvuláris szívbetegségek kezelése és utógondozás
 • 17. A szekunder prevenció gyógyszeres kezelési elvei szívinfarktus után
 • 18. Szekunder prevenció PCI, CABG műtét után
 • 19. Szövődmények és kezelésük kardiológiai rehabilitáció során
 • 20. Tanulságos esetek bemutatása kardiológiai rehabilitáció során
 • 21. Agyér betegségek modern szemlélete
 • 22. Agyérbetegségek modern kezelése
 • 23. Covid-19 kardiovaszkuláris vonatkozásai
 • 24. Összefoglalás, Tesztírás

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

A tantárgy ábra anyagát a klinika oktatási anyagai között elérhetővé tesszük: http://www.pote.hu/index.php?page=egyseg&egy_id=260&nyelv=hun&menu=okt_anyag

Jegyzet

Néhány témában készült jegyzet szintén az intraneten a tantárgy címe alatt található.

Ajánlott irodalom

Préda I., Czuriga I., Édes I., Merkely B. (szerk.): Kardiológia - Alapok és irányelvek, Medicina Könyvkiadó Rt., 2010.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

1 alkalommal, tesztírás

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Bajnok László Zoltán
 • Dr. Bódis Beáta
 • Dr. Czopf László József
 • Dr. Sándor Barbara
 • Dr. Simon Attila Pál
 • Dr. Szabados Eszter
 • Dr. Szapáry László
 • Dr. Tiringer István