Őssejt-transzplantáció

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 6 óra

gyakorlat: 6 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-OST-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOA-EL2-T teljesített , OOP-PA2-T teljesített , OOK-HAE-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A haemopoeticus őssejtek differenciálódása, transzdifferenciálódása, szerepük a haemopoesisben és esetleg más szövetek pótlásában. Az őssejttranszplantáció indikációi és fajtái, továbbá a beavatkozás szerepe a malignus haematológiai betegségek gyógyításában.
A haematológia oktatásban az ajánlott heti 1 órában csak két alkalom jut az őssejt-transzplantáció előadására. Ez a modern gyógyító beavatkozás egyre nagyobb teret hódít a malignus haematológiai betegségek kezelésében, ezért mindenképpen indokolt részletes tárgyalása.

Előadások

 • 1. A csontvelő transzplantáció múltja, jelene és jövője (történeti áttekintés). - Dr. Szomor Árpád
 • 2. Őssejtdonorok típusai, donor regiszterek, transzplantáció előtti kivizsgálás - Dr. Szomor Árpád
 • 3. Az őssejt-transzplantáció formái és indikációi. Különböző őssejt mobilizálási és gyűjtési eljárások. - Dr. Szomor Árpád
 • 4. Nagy dózisú chemotherápia autológ őssejt-transzplantációval. A várható szövődmények, ezek megelőzése és kezelése. - Dr. Szomor Árpád
 • 5. Allogen őssejt-transzplantáció fajtái, korai és késői szövődményei, ezek megelőzése és kezelése. - Dr. Szomor Árpád
 • 6. Nem myeloablativ őssejtranszplantáció. - Dr. Alizadeh Hussain

Gyakorlatok

 • 1. A haemapheresis laboratórium és a transzplantációs osztály megtekintése, a részleg felépítése, minimum feltételei.
 • 2. Az őssejt-mobilizálás protokolljai, gyakorlati kivitelezése. Őssejtgyűjtés perifériás vérből és csontvelőből és ezen való részvétel.
 • 3. Az autológ őssejttranszplantáció indikációi. Nagy dózisú kezelés (kondicionáló kezelések) kivitelezése.
 • 4. Autológ őssejttranszplantációban való részvétel. Autológ hemopoetikus őssejt transzplantáción átesett betegekkel találkozás.
 • 5. Az allogén őssejttranszplantáció gyakorlati vonatkozásai, betegkövetés, gondozás. Allogén transzplantáción átesett betegekkel találkozás.
 • 6. Allogén hemopoetikus őssejttranszplantáció folyamata, szövődmények. Tesztírás.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Gyakorlatok és előadások anyagai.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Tesztvizsgával zárul a kurzus.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Mivel az egész kurzus 1 hét alatt lezajlik, ezért más időpontban nincs lehetőség pótolni, az adott héten a gyakorlati órákból egyet mód van extra időpontban pótolni.

Vizsgakérdések

Tesztkérdés miatt az elhangzottakból készül tesztsor.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Alizadeh Hussain
 • Dr. Kohl Zoltán
 • Dr. Kosztolányi Szabolcs
 • Dr. Nagy Ágnes
 • dr. Pammer Judit Éva
 • Dr. Szomor Árpád
 • Dr. Tóth Orsolya