Belgyógyászat: gasztroenterológia

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 28 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 42 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOK-GAS-T
 • 3 kredit
 • Általános orvos
 • Klinikai modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOP-BPR-T teljesített , OOP-KN2-T teljesített , OOK-PH2-T egyidejű felvétel

Vizsgakurzus:

Nem

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 160 fő

Tematika

A belgyógyászati gasztroenterológia alapismereteinek áttekintése. Gasztroenterológiai betegek ellátásához szükséges gyakorlati ismeretek, tapasztalat, készségek elsajátítása.

Előadások

 • 1. Bevezetés: A nyelőcső betegségei. - Dr. Illés Anita
 • 2. Gastritisek. Peptikus fekélybetegség. - Dr. Szabó Imre
 • 3. Gasztrointesztinális vérzés. - Dr. Hágendorn Roland
 • 4. Akut hasi fájdalom szindróma. - Dr. Czimmer József
 • 5. Funkcionális gasztrointesztinális betegségek. - Dr. Czimmer József
 • 6. Malabsorpció szindróma. A hasmenés differenciáldiagnosztikája. - Dr. Bajor Judit
 • 7. Gyulladásos bélbetegségek. - Dr. Sarlós Patricia
 • 8. Vastagbél diverticulosis. A vastagbél premalignus léziói - Dr. Szabó Imre
 • 9. Krónikus vírushepatitisek - Dr. Hunyady Béla
 • 10. Nem vírusos májbetegségek. - Dr. Pár Alajos
 • 11. Autoimmun hepatitis, PBC, PSC - Dr. Pár Gabriella
 • 12. Májcirrhosis. Májelégtelenség. - Dr. Hunyady Béla
 • 13. Az epehólyag és az epeutak betegségei. - Dr. Vincze Áron Endre
 • 14. Akut és krónikus pancreatitis. - Dr. Gódi Szilárd

Gyakorlatok

 • 1. Anamnesis, fizikális vizsgálat gastroenterologiai betegnél
 • 2. Reflux betegség
 • 3. Peptikus fekélybetegség
 • 4. Peptikus fekélybetegség szövődményei
 • 5. Felső GI vérzés
 • 6. Alsó GI vérzés
 • 7. Akut has
 • 8. Ileus
 • 9. A felső GI traktus funkcionális betegségei
 • 10. Az alsó GI traktus funkcionális betegségei
 • 11. Malabsorptio
 • 12. Gluténszenzitiv enteropathia
 • 13. Colitis ulcerosa
 • 14. Crohn betegség
 • 15. A felső GI traktus precancerosus állapotai
 • 16. Al alsó GI traktus precancerosus állapotai
 • 17. Krónikus B hepatitis
 • 18. Krónikus C hepatitis
 • 19. Alkoholos májbetegség
 • 20. Nem alkoholos steatohepatitis
 • 21. Autoimmun májbetegség, Wilson kór, hemochromatosis
 • 22. Primér biliaris cirrhosis, primer sclerotizáló cholangitis
 • 23. Akut és krónikus májelégtelenség
 • 24. Májzsugorodás
 • 25. Epekő betegség
 • 26. Az epekövesség szövődményei
 • 27. Akut hasnyálmirigy gyulladás
 • 28. Krónikus hasnyálmirigy gyulladás

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Tulassay Zsolt (szerk.): A belgyógyászat alapjai I-II., Medicina Könyvkiadó Rt., 2016, ISBN: 9789632265544
Tierney, J. M., McPhee, S. J., Papadakis, M. A.: Korszerű orvosi diagnosztika és terápia (legfrissebb kiadás)

Saját oktatási anyag

https://aok.pte.hu/hu/egyseg/260/oktatasi-anyagok
(PTE ÁOK / Intézetek / I.sz. Belgyógyászati Klinika / Oktatási anyagok)

Potepedia (https://potepedia.coursegarden.com/Scenes/634/Folders/11063)

Jegyzet

Ajánlott irodalom

UpToDate

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A számonkérés a vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgával történik az alább felsorolt témakörökből összeállított tesztkérdésekkel, amely a végleges érdemjegy 80%-át adja. Egy vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgát 4 alkalommal hirdetünk meg. A szorgalmi időszak gyakorlatai során nyújtott teljesítmény és a szorgalmi időszak utolsó két hetében történő betegágy melletti gyakorlati számonkérés eredménye adják a végleges érdemjegy 20%-át.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint. Az előadások pótlására nincs mód. Maximálisan 2 gyakorlatról történő hiányzás pótolható más kiscsoport gyakorlatán történő részvétellel, amennyiben a kiscsoport hallgatói létszáma a maximális (várhatóan 8) főt nem haladja meg. Az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező. Egyedi kérések (mint pl. a nyilvántartásban szereplőtől eltérő csoporthoz csatlakozás) elbírálására a tantárgyfelelős jogosult.
Maximális hiányzás: Az előadásokról és a gyakorlatokról összesen max. 15% hiányzás lehetséges a félév alatt. Ezt meghaladó hiányzás esetén a hallgató vizsgára nem bocsátható.

Vizsgakérdések

1. Gastro-oesophagealis refluxbetegség
2. A nyelőcső motilitás zavarai
3. Gastritisek
4. Peptikus fekélybetegség
5. Nem-varix eredetű gastrointestinalis vérzés
6. Varix eredetű gastrointestinalis vérzés
7. Malabszorpciós szindróma
8. Coeliakia
9. Crohn betegség
10. Colitis ulcerosa
11. Ileus
12. Diverticulosis, diverticulitis
13. A vastagbél premalignus léziói
14. Appendicitis
15. Toxikus és gyógyszeres májkárosodások
16. Nem alkoholos steatohepatitis
17. Alkoholos májbetegség
18. Krónikus virushepatitisek
19. Autoimmmun hepatitis
20. Primer biliaris cirrhosis
21. Primer sclerotizáló cholangitis
22. Májcirrhosis
23. Májelégtelenség
24. Haemochromatosis
25. Wilson kór
26. A máj daganatai
27. Hyperbilirubinaemiák
28. Cholelithiasis
29. Akut pancreatitis
30. Krónikus pancreatitis

Vizsgáztatók

 • Dr. Bajor Judit
 • Dr. Czimmer József
 • Dr. Gódi Szilárd
 • Dr. Hágendorn Roland
 • Dr. Hunyady Béla
 • Dr. Illés Anita
 • Dr. Pár Gabriella
 • Dr. Sarlós Patricia
 • Dr. Szabó Imre
 • Dr. Vincze Áron Endre

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Bajor Judit
 • Dr. Czimmer József
 • Dr. Gódi Szilárd
 • Dr. Hágendorn Roland
 • Dr. Hunyady Béla
 • Dr. Illés Anita
 • Dr. Kővári Bálint
 • Dr. Pár Gabriella
 • Dr. Pécsi Dániel
 • Dr. Riba János
 • Dr. Sarlós Patricia
 • Dr. Szabó Imre
 • Dr. Szemes Kata
 • Dr. Vincze Áron Endre