Májbetegségek korszerű diagnosztikája és terápiája

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-MDT-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOP-BPR-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 30 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A képzés célja a májbetegségek korszerű diagnosztikájának és kezelésének ismertetése. Az előadások a klinikai gyakorlatban előforduló legfontosabb hepatológiai kórképeket tárgyalják. A tematika külön hangsúlyt helyez a népbetegségnek számító alkoholos, valamint a hepatitis vírus eredetű és a gyógyszeres májkárosodásokra, az autoimmun májbetegségekre és a máj anyagcsere betegségeire. A kurzus hasznos kiegészítője lehet a kötelező gasztroenterológia tantárgynak, ahol csak kevesebb óraszámban van lehetőség a hepatológia oktatásra.
Tematika:
1.-2. óra A májbetegségek laboratóriumi diagnosztikája: biokémia, virológia, immunológia és tranziens elasztográfia
3.-4. óra A máj pathológiája és a májbiopszia klinikai jelentősége ma
5.-6. óra Képalkotó eljárások a hepatológiai gyakorlatban
7.-8. óra Endoszkópia máj és epeúti betegségekben
9.-10. óra Gyógyszeres májkárosodások
11.-12. óra Az acut hepatitisek diagnosztikája és kezelése
13.-14. A krónikus vírushepatitisek kezelése ma és holnap
15.-16. Nem alkoholos steatohepatitis
17.-18. Gyógyszeres kezelés májbetegségekben
19.-20. Alkoholos májbetegségek
21.-22. Autoimmun májbetegségek
23.-24. Májbetegségek sebészete

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. A májbetegségek laboratóriumi diagnosztikája: biokémia, virológia, immunológia és tranziens elasztográfia
 • 2. A májbetegségek laboratóriumi diagnosztikája: biokémia, virológia, immunológia és tranziens elasztográfia
 • 3. Az acut hepatitisek diagnosztikája és kezelése
 • 4. Az acut hepatitisek diagnosztikája és kezelése
 • 5. Képalkotó eljárások a hepatológiai gyakorlatban
 • 6. Képalkotó eljárások a hepatológiai gyakorlatban
 • 7. Endoszkópia máj és epeúti betegségekben
 • 8. Endoszkópia máj és epeúti betegségekben
 • 9. Májbetegségek gyógyszeres kezelése
 • 10. Wilson kór
 • 11. Nem alkoholos zsírmáj
 • 12. Nem alkoholos zsírmáj
 • 13. Alkoholos májbetegségek
 • 14. Alkoholos májbetegségek
 • 15. A krónikus vírushepatitisek kezelése ma és holnap
 • 16. A krónikus vírushepatitisek kezelése ma és holnap
 • 17. Gyógyszeres májkárosodások
 • 18. Gyógyszeres májkárosodások
 • 19. Autoimmun májbetegségek
 • 20. Autoimmun májbetegségek
 • 21. A májsebészet aktuális kérdései
 • 22. A májsebészet aktuális kérdései
 • 23. A máj pathológiája és a májbiopszia klinikai jelentősége ma
 • 24. A máj pathológiája és a májbiopszia klinikai jelentősége ma

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Varró Vincze: Gasztroenterológia

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli teszt az előadások anyagából.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincsen

Vizsgakérdések

Előadások anyaga

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Harmat Zoltán
 • Dr. Hunyady Béla
 • Dr. Kalmár Nagy Károly
 • Dr. Nemes Zsuzsanna
 • Dr. Pajor László
 • Dr. Pár Alajos
 • Dr. Pár Gabriella
 • Dr. Szabó Imre
 • Dr. Vincze Áron Endre