Belgyógyászat - klinikai gyakorlati készség fejlesztés

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 24 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-GKB-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

OOP-BPR-T teljesített , OOR-BEL-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 10 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A kurzus célja, hogy a hallgatók az ügyeleti betegellátásban történő aktív részvétel során gyakorlati készségeiket bővítsék és elmélyítsék. A gyakorlatok alatt a hallgatók aktívan részt vehetnek az osztályos betegellátás különböző lépéseiben, az új betegek felvételében, illetve az oszályon kezelt betekgek ellátásában. Szakorvosi felügyelettel segítkezhetnek a gyógyszeres terápia tervezésében, diagnosztikus és egyes terápiás beavatkozások végzésében (vérvétel, kanül biztosítás, HTX, ascites punctio, katéterezés, NG szonda levezetés, stb.). "Nyugodtabb időszakokban" lehetőség van egyes elméleti kérdések átbeszélésére. A kurzus során a hallgatók a megadott időpontokra (hétköznapi vagy hétvégi ügyelet). A hallgatók Előzetes egyeztetést követően a tárgy oktatói között szereplő szakorvosokhoz iratkozhatnak fel. Ügyeletes szakorvosonként maximum 1 hallgató iratkozhat fel, telephelyenként maximum 2. A tantárgy elfogadásához összesen minimum 28 óra gyakorlatot kell teljesíteni, minimum 5 részletben. A kurzus végén gyakorlati számonkérés során kell beszámolni az elsajátított készségekről, illetve igazolni kell a kurzus letöltését.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Belgyógyászati anamnézisfelvétel és fizikális vizsgálat kórlapdokumentációval
 • 2. EKG készítése és értékelése
 • 3. Vérvétel és microbiológiai mintavétel
 • 4. Infusio, vénás injectio beadása
 • 5. Vércsoport meghatározása
 • 6. ASTRUP (vérgáz, és sav-bázis vizsgálat) elvégzése, értékelése
 • 7. Betegmonitorozás megkezdése és monitorozási paraméterek beállítása
 • 8. Glasgow Coma Scale alapján tudatzavar megítélése
 • 9. Mellkasröntgen vizsgálat indikációja, értékelése
 • 10. Acut légzési elégtelenség felismerése és kezelésének megkezdése
 • 11. Nasogastricus szonda levezetése
 • 12. Carotis massage és atropin teszt
 • 13. Gyomormosás
 • 14. Haspunctio
 • 15. Mellkasi folyadékgyülem punctioja
 • 16. Sengstaken-Blakemore/Linton-szonda levezetése
 • 17. Echocardiographia vérzésében segédkezés, eredmények értékelése
 • 18. Defibrillátor kezelése, electromos cardioversio
 • 19. Részvétel komplex cardiopulmonalis reanimatioban
 • 20. Intratrachealis intubálásban segédkezés
 • 21. Gépi lélegeztetés megkezdése, a lélegeztetési paraméterek beállítása
 • 22. Noninvasiv gépi légzésasszisztálás megkezdése, paraméterek beállítása
 • 23. Segédkezés acut endoscopos vizsgálatnál gastroenterologiai betegnél
 • 24. Sürgősségi ellátás keretében felvett belgyógyászati beteg gyógyszeres terápiájának kialakítása lázlapon

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Belgyógyászat tankönyv

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

A hallgató a gyakorlat alatt részt vesz az ügyeleti orvosi ellátásban, és az oktató felügyelete mellett lehetőség szerint minél több klinikai készséget gyakorol. Az ügyeleti oktatás megkezdésekor vagy az adott készség gyakorlását megelőzően a hallgatónak számot kell adnia az adott tevékenységgel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteiről. Ez alapján kaphat engedélyt az adott beavatkozásban történő részvételre. A hétköznapi vagy hétvégi ügyeleti periódusban egy-egy alkalommal maximum 6 óra számít be a gyakorlatba. Az ügyeletes szakorvos igazolja a Klinikai készségek leckekönyvében a gyakorolt tevékenységeket, a tantárgyfelelős számára erre a célra rendszeresített nyomtatványon aláírásával és orvosi pecsétjével igazolja a teljesített készségeket, az aktív oktatás keretében eltöltött gyakorlati időt valamint az értékelést. A hallgató az egyes ügyeleti periódusban tanultakról, a gyakorolt készségekről minden gyakorlat végén rövid összefoglalót készít.

Félévközi ellenőrzések

A gyakorlarok során elsajátított készségek a következő gyakorlaton visszakérdezhetők, demonstrálásukra a hallgató felkérhető.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Más szabad időpontban, egyeztetést követően

Vizsgakérdések

A szemeszter végén 5 kötelezően elsajátítandó és minimum 5 szabadon választott készségről kell gyakorlati számonkérés során beszámolnia (az egyes készségek elméleti hátterének ismertetése, lehetőségektől és az adott készségektől függően gyakorlati kivitelezése).
Kötelezően elsajátítandó készségek (a számonkérés során a szakorvos által az alábbiak közül 5 készséget kell demonstrálni):
1. Belgyógyászati anamnézisfelvétel és fizikális vizsgálat kórlapdokumentációval
2. EKG készítése és értékelése
3. Vénás vérvétel elvégzése
4. Infusio összeállítása
5. Vércsoport meghatározása
6. Transzfúzió adása
7. Icterus, cyanosis, anaemia, oedema felismerése
8. Légzési nehézség típusainak (laryngitis, asthma, bronchitis, apnoe) felismerése, kezelésük megkezdése
9. Gasztrointesztinális betegségek (hányás, GERD, hasmenés, kólika) felismerése, diagnosztikája és kezelésük megkezdése
10. Rectalis digitalis vizsgálat
11. Tüdőgyulladás felismerése és kezelése
12. Vizelet, köpet és garat bakteriológiai mintavétele mikrobiológiai vizsgálat céljából
13. Haemocultura készítése
14. Exsiccatio felismerése és kezelésének megkezdése
15. ASTRUP (vérgáz, és sav-bázis vizsgálat) elvégzése, értékelése
16. Glasgow Coma Scale alapján tudatzavar megítélése
17. Betegtájékoztatás, betegtájékoztató aláíratása
18. Nasogastricus szonda levezetése
19. Intravénás injekció beadása
20. Húgycső katéterezés
21. Vércukor meghatározás
22. Széklet okkult vér vizsgálat
23. Betegmonitorozás megkezdése és monitorozási paraméterek beállítása
24. Defibrillátor kezelése, közreműködés defibrillálásban
25. Acut légzési elégtelenség felismerése és kezelésének megkezdése
26. Elektromos cardioversio
27. Komplex cardiopulmonalis resustitatio

Szabadon választható készségek (a számonkérés során az alábbi listából a hallgató által választott 5 készséget kell demonstrálni):
1. Segédkezés mellkasbecsövezés során
2. Mellkasröntgen vizsgálat indikációja, értékelése
3. Sengstaken-Blakemore/Linton-szonda levezetése
4. Vérzési idő meghatározása, véralvadási vizsgálatok értékelése
5. Haspunctio
6. Carotis massage és atropin teszt
7. Csontvelőbiopsia vagy kenet megtekintése
8. Mellkasi folyadékgyülem punctioja
9. Segédkezés acut endoscopos vizsgálatnál gastroenterologiai betegnél
10. Segédkezés bronchoscopos vizsgálatnál és beavatkozásnál
11. Haemodialysis, peritonealis dialysis
12. Gyomormosás
13. Vérkenetkészítés, vizsgálat
14. Echocardiographia vérzésében segédkezés, eredmények értékelése
15. Intratrachealis intubálásban segédkezés
16. Gépi lélegeztetés megkezdése, a lélegeztetési paraméterek beállítása
17. Noninvasiv gépi légzésasszisztálás megkezdése, paraméterek beállítása
18. Légzésfunkciós vizsgálat elvégzése és az eredmények értékelése

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Bódis Beáta
 • Dr. Czimmer József
 • Dr. Czopf László József
 • Dr. Gódi Szilárd
 • Dr. Gulyás Erna
 • Dr. Habon Tamás
 • Dr. Hágendorn Roland
 • Dr. Huszár Judit Ágnes
 • Dr. Illés Anita
 • Dr. Kenyeres Péter
 • Dr. Késmárky Gábor Róbert
 • Dr. Koltai Katalin
 • Dr. Kosztolányi Szabolcs
 • Dr. Magyar Klára
 • Dr. Márton Zsolt I
 • Dr. Nemes Orsolya
 • Dr. Pár Gabriella
 • Dr. Péterfi Zoltán
 • Dr. Riba János
 • Dr. Szabó Imre István
 • Dr. Szomor Árpád
 • Dr. Vincze Áron Endre