Demonstrátori munka 3.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Czopf László József

  egyetemi docens,
  I. sz. Belgyógyászati Klinika

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 24 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFE-DM3-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

OFE-DM2-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 350 fő

Campus kurzusként elérhető 50 fő számára. Campus-karok: ÁJK BTK ETK KPVK GYTK KTK MK MIK TTK

Tematika

A tantárgy célja a felügyelet mellett segédoktatói és oktatássegítői tevékenység iránt elhivatottságot érző és dokumentáltan eredményes oktatómunkát végző hallgatók tevékenységének elismerése és elősegítése.
A tárgy nyolc félévben vehető fel felmenő rendszerben (összesen 16 kredit értékben).

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 2. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 3. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 4. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 5. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 6. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 7. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 8. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 9. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 10. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 11. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 12. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 13. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 14. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 15. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 16. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 17. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 18. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 19. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 20. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 21. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 22. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 23. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.
 • 24. Demonstrátori, segédoktatói, oktatást segítő tevékenység felügyelet mellett.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

..

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

A tantárgy felvételének feltétele az adott félévben regisztrált demonstrátori status, elfogadásának feltétele a szorgalmi időszak során igazolt legalább 24 óra segédoktatói vagy dokumentált oktatásszervezési tevékenység.
A jegyek kialakításának és a félév elfogadásának a részletes feltételeit lásd a Demonstrátori Diákkör Ügyrendjében:
https://aok.pte.hu/hu/dokumentum/33267
A Demonstrátori Diákkör honlapja: http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/980/339

Félévközi ellenőrzések

A félév során legalább két évközi számonkérés sikeres teljesítése szükséges.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A 24 óra demonstrátori tevékenység terhére hiányzás nem fogadható el.

Vizsgakérdések

A demonstrátori tevékenység tantárgyától és tematikájától függ.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Czopf László József
 • Dr. Filipánits Kristóf József
 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Németh Tímea
 • Dr. Sebők Judit
 • Dr. Tamás Andrea