Klinikai farmakológia

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-KFR-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOP-BPR-T teljesített , OOK-PH1-T teljesített , OOK-PH2-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Campus kurzusként elérhető 25 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

Rövid tematika: a tantárgy célja megismertetni a racionális gyógyszeres terápia elméleti és gyakorlati alapjait, a mellékhatásokat és interakciókat, a gyógyszerkutatás fázisait, ennek szakmai, jogi, etikai szabályozását és a gyógyszeres terápia gyakorlatát speciális betegcsoportokban.
További cél megismertetni a korszerű gyógyszeres kezelés gyakorlatát fontosabb megbetegedésekben és kóros állapotokban.
Szerepe a képzés céljainak megvalósításában: A képesítési követelmények egyike a racionális gyógyszeres terápia elméleti alapjának és gyakorlatának megismertetése. Fontos része a kurzusnak a bizonyítékokon alapuló orvoslás (EBM) ismertetése és a legfontosabb belgyógyászati betegségek kezelésének irányelvei (guideline, position statement).
Új elemként az alapkutatás és a klinikum közötti kapcsot jelentős Transzlációs medicina alapja is ismertetve lesznek.
2022-től a tantárgy tematikája megújításra került, rangos külföldi előadók is meghívásra kerültek.

Előadások

 • 1. Bevezetés a klinikai farmakológiába - Dr. Habon Tamás
 • 2. A racionális farmakoterápia alapjai - Evidence based medicine - Dr. Habon Tamás
 • 3. A gyógyszerfejlesztés fázisai I. - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 4. A gyógyszerfejlesztés fázisai II. - Dr. Sánticsné Dr. Pintér Erika
 • 5. Farmakokinetikai alapismeretek - Dr. Hetényi Csaba
 • 6. Originális és generikus készítmények a gyakorlatban - Dr. Hetényi Csaba
 • 7. Orvosi eszközök, Klinikai vizsgálati audit (Dr. Pais Eszter, Boston Scientific, St Paul, Minnesota, USA) - Dr. Pais Eszter
 • 8. A krónikus fájdalom csillapítása, Egyéb palliativ gyógyszeres kezelés - Dr. Frank Nóra
 • 9. A korszerű antimikróbás kezelés 1. - Dr. Péterfi Zoltán
 • 10. A korszerű antimikróbás kezelés 2. - Dr. Péterfi Zoltán
 • 11. A kardiovaszkuláris rizikó faktorok gyógyszeres befolyásolása - Dr. Bajnok László Zoltán
 • 12. Diszlipidémia, Diabétesz, Elhízás - Dr. Bajnok László Zoltán
 • 13. Kardiovaszkuláris betegségek - Dr. Márton Zsolt I
 • 14. Kritikus állapotú betegek - Dr. Márton Zsolt I
 • 15. Transzlációs medicina - Dr. Sarlós Patricia
 • 16. Gasztrointesztinális kórképek - Dr. Sarlós Patricia
 • 17. Randomizált klinikai vizsgálatok, Meta-analízis - Dr. Komócsi András
 • 18. Regiszterek, Való-élet vizsgálatok, Személyre szabott gyógyszeres kezelés - Dr. Komócsi András
 • 19. Vénás és artériás trombózisok kezelése - Dr. Alizadeh Hussain
 • 20. Haematológiai betegségek - Dr. Alizadeh Hussain
 • 21. Gyógyszermellékhatások - Dr. Hunyady Béla
 • 22. Gyógyszerinterakciók - Dr. Hunyady Béla
 • 23. Gyógyszeralkalmazási konzultációk - Dr. Habon Tamás
 • 24. Good Clinical Practice, Teszt vizsga - Dr. Habon Tamás

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Neptun

Jegyzet

Ajánlott irodalom

B.G. Katzung: Basic and Clinical Pharmacology
Gachályi Béla: Klinikai farmakológia a gyakorlatban
Ferdinandy Péter - Fürst Zsuzsanna - Gyires Klára: Farmakológia és klinikai farmakológia - Egyetemi tankönyv

A félév elfogadásának feltételei

Az előadás és gyakorlat 20%-át elérő vagy meghaladó hiányzás a teljesítmény elfogadását nem teszi lehetővé.

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói