Tünet orientált belgyógyászati diagnosztika

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 10 óra

szeminárium: 10 óra

összesen: 20 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-TBD-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOP-BPR-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A belgyógyászat kurrikulum és háziorvosi praxis kifejezetten fontos részét, a tünetek, fizikális eltérések és anamnesztikus adatokból kiinduló, a klinikum diagnosztikus lehetőségeit és sajátságait figyelembe vevő szisztematikus gondolkodás és módszertan elsajátítása és átültetése a gyakorlatba a kurzus fő célkitűzése támpontot adva az egyes diszciplinákból merített ismeretek rendszerezésében és probléma-orientált alkalmazásában. A klinikai tapasztalatok alapján a diagnózishoz történő eljutásban nem elegendő kizárólag a betegségek kiváló ismerete, a tapasztalatok és a megfelelő gondolkodás is nélkülözhetetlenek. A tankönyvekben fellelhető információk néha már idejét múltak a megjelenés hosszas időtartama miatt, a betegek jól informálttá váltak az internetről, a 21. században a legújabb információk azonnali elérhetősége lehetővé vált a mindennapi orvosi gyakorlatban (hordozható készülékek révén akár betegágynál), így a jelen és a jövő orvosai nem nélkülözhetik ezen információszerzés aktív helyes gyakorlatát.
A kurzus 2 fő célja:
1. Megtanítani az internet hatékony és gyors használatát a klinikai gyakorlatban használható naprakész evidenciák megszerzéséhez.
2. Differenciáldiagnosztikai módszert bemutatni és gyakorolni a diagnózis hatékony megszerzéséhez, hogy aztán a legjobb evidenciák alapján kezelhessük a betegeinket.
Célunk a tudományos bizonyítékokon alapuló orvoslás szemléletének megerősítése a differenciáldiagnosztika területén, az információk beszerzési technikáinak ismertetése, gyakorlása.
A kurzust 50%-ban előadások képezik, amelyek a leggyakoribb belgyógyászati problémák következtében kialakult fő tünetek köré csoportosítva taglalják az etiológia, diagnosztika és differenciáldiagnosztika fő irányelveit és módszereit, protokollokat, amennyiben magyar vonatkozásban ez nem elérhető, mértékadónak tekintendő európai illetve más nemzetközi egészségügyi szervezetektől merítve. Emellett internetes keresőket az evidenciákon alapuló modern orvoslás elvei alapján használjuk fel a gyakorlati képzés során. Célunk a saját tapasztalatok és javaslatok megosztása is a hallgatósággal, belgyógyászati szemléletünk továbbadása.
A kurzus 50%-át kitevő gyakorlatok az beteg- és esetbemutatások, esettanulmányok alapján konkrét példákból kiindulva segítenek levezetni a hallottakat, lehetőséget adnak azok egyéni gyakorlására és gyakorló belgyógyász- és sürgősségi orvostani szakorvos kollégák révén azonnali szakmai visszajelzést kívánnak nyújtani a hatékonyabb tanuláshoz.
A kurzust a belgyógyászat iránt érdeklődő, a belgyógyászati propedeutika tantárgyat tanuló, illetve a belgyógyászat különböző területeiből sikeres vizsgát tett hallgatók számára egyaránt ajánljuk. Az ismeretanyag bővítése mellett alapvető szemléletformálást tartjuk fő feladatunknak.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Betegágy melletti gyakorlat (I. sz. Belgyógyászati Klinika osztályain): kiscsoportos betegvizsgálat, gyakorlás, esetdemonstrációk (max. 5-6 hallgató/ szakorvos)
 • 2. Betegágy melletti gyakorlat (I. sz. Belgyógyászati Klinika osztályain): kiscsoportos betegvizsgálat, gyakorlás, esetdemonstrációk (max. 5-6 hallgató/ szakorvos)
 • 3. Betegágy melletti gyakorlat (I. sz. Belgyógyászati Klinika osztályain): kiscsoportos betegvizsgálat, gyakorlás, esetdemonstrációk (max. 5-6 hallgató/ szakorvos)
 • 4. Betegágy melletti gyakorlat (I. sz. Belgyógyászati Klinika osztályain): kiscsoportos betegvizsgálat, gyakorlás, esetdemonstrációk (max. 5-6 hallgató/ szakorvos)
 • 5. SBO Ambulancia gyakorlat (Sürgősségi Orvostani Tanszék): kiscsoportos betegvizsgálat, gyakorlás, esetdemonstrációk (max. 5-6 hallgató/ szakorvos)
 • 6. SBO Ambulancia gyakorlat (Sürgősségi Orvostani Tanszék): kiscsoportos betegvizsgálat, gyakorlás, esetdemonstrációk (max. 5-6 hallgató/ szakorvos)
 • 7. SBO Ambulancia gyakorlat (Sürgősségi Orvostani Tanszék): kiscsoportos betegvizsgálat, gyakorlás, esetdemonstrációk (max. 5-6 hallgató/ szakorvos)
 • 8. Betegágy melletti gyakorlat (I. sz. Belgyógyászati Klinika osztályain): kiscsoportos betegvizsgálat, gyakorlás, esetdemonstrációk (max. 5-6 hallgató/ szakorvos)
 • 9. Betegágy melletti gyakorlat (I. sz. Belgyógyászati Klinika osztályain): kiscsoportos betegvizsgálat, gyakorlás, esetdemonstrációk (max. 5-6 hallgató/ szakorvos)
 • 10. Betegágy melletti gyakorlat (I. sz. Belgyógyászati Klinika osztályain): kiscsoportos betegvizsgálat, gyakorlás, esetdemonstrációk (max. 5-6 hallgató/ szakorvos)

Szemináriumok

 • 1. Anamnézis, családi anamnézis, heteroanamnézis, szociális anamnézis, gyógyszeres anamnézis, blikk-diagnózis. „Költséghatékony” diagnózis. Akut kórállapotok speciális diagnosztikai vonatkozásai.
 • 2. Evidenciákon alapuló orvoslás, internetes keresők és hatékony keresési módszerek (csoportosan, interaktívan, internetképes eszközzel)
 • 3. Differenciáldiagnosztika: akut és krónikus hasi fájdalom.
 • 4. Differenciáldiagnosztika: nyelési zavar, fogyás
 • 5. Differenciáldiagnosztika: hasmenés, székrekedés, hányinger, hányás.
 • 6. Differenciáldiagnosztika: sárgaság, ascites.
 • 7. Differenciáldiagnosztika: mellkasi dyscomfort /mellkasi fájdalom szindróma, palpitáció.
 • 8. Differenciáldiagnosztika: dyspnoe, tüdőödéma, cianózis, hipoxemia, ödéma, köhögés, vérköpés.
 • 9. Differenciáldiagnosztika: láz, hypertermia, hypotermia, ismeretlen eredetű lázas állapot, bőr- és lágyrész fertőzések.
 • 10. Differenciáldiagnosztika: anaemia, polycytaemia, vérzékenység, thrombosis, nyirokcsomó duzzanatok, fehérvérsejt rendellenességek.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Handout
Magyar: Belbetegségek elkülönítő diagnózisa
Tulassay: Belgyógyászat alapjai
Harrison's: Principles of Internal Medicine
www.uptodate.com
www.pubmed.com

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Betegágy melletti gyakorlat révén.

Vizsgakérdések

Aktivitás, 2 db írásbeli esetismertetés elkészítése a kurzuson vizsgált kiválasztott betegekről szisztematikus evidenciák alkalmazásával, a kurzuson tanultak alapján.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Czimmer József
 • Dr. Gál Roland
 • Dr. Kanizsai Péter László
 • Dr. Kappéter Ágnes
 • Dr. Kenyeres Péter
 • Dr. Kosztolányi Szabolcs
 • Dr. Varjú Péter