Belgyógyászat: haematológia

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 28 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 42 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOK-HAE-T
 • 3 kredit
 • Általános orvos
 • Klinikai modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOP-BPR-T teljesített , OOP-KN2-T teljesített , OOK-PH1-T egyidejű felvétel

Vizsgakurzus:

Nem

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 200 fő

Tematika

Az előadások és gyakorlatok a legfontosabb haematológiai betegségeket, továbbá a véralvadás rendellenességeit tárgyalják. A képzés célja, hogy az általános orvos felismerje az egyes haematológiai és véralvadási betegségeket. El tudja dönteni, hogy melyek ellátása az ő kompetenciája és melyek azok, amelyek miatt szakorvosi vizsgálatra vagy sürgős klinikai felvételre kell a beteget beutalni. A hazakerült betegnek javasolt kezelések hatásait és mellékhatásait ismerje, így a szakorvossal együttműködve elősegítse a gyógyulás folyamatát.

Előadások

 • 1. A vérképzés alapjai. Fő vérsejtalkotók szerepe, vérképelemzés főbb szempontjai. Hagyományos és innovatív diagnosztikus és terápiás lehetőségek a hematológiában. - Dr. Alizadeh Hussain
 • 2. Az anaemiák morphologiai differenciáldiagnózisa: mikrociter (IDA, ACD), normociter (AA), makrociter anaemiák (megaloblastos) - dr. Pammer Judit Éva
 • 3. Extracorpuscularis haemolytikus anaemiák és az immunthrombocytopenia - Dr. Kosztolányi Szabolcs
 • 4. Corpuscularis haemolytikus anaemiák és thrombotikus microangiopathiák - Dr. Alizadeh Hussain
 • 5. Lymphoid neoplasiák I. (Hodgkin és nagy malignitású lymphomák, acut lymphoid leukaemia) - Dr. Szomor Árpád
 • 6. Lymphoid neoplasiak II. (Chronicus lymphoid leukaemia, kis malignitású lymphomák) - Dr. Szomor Árpád
 • 7. Lymphoid neioplasiák III. (Plazmasejt betegségek: myeloma multiplex, Waldenström macroglobulinaemia) - Dr. Kosztolányi Szabolcs
 • 8. Myeloid neoplasiák I. (Acut leukaemiák. Myelodysplasticus syndroma) - Dr. Alizadeh Hussain
 • 9. Myeloid neoplasiák II. (Chronicus myeloproliferatív neoplasiák: CML, PV, ET, MF) - Dr. Szomor Árpád
 • 10. Autológ és allogén őssejttranszplantáció - Dr. Szomor Árpád
 • 11. Vénás thrombembóliák diagnózisa, kezelése és megelőzése, thrombosishajlam. - Dr. Tóth Orsolya
 • 12. A hemostasis alapjai. Veleszületett vérzékenységek (Haemophilia, von Willebrand betegség) és a szerzett haemophilia. - Dr. Tóth Orsolya
 • 13. Szerzett vérzékenységek (anticoaguláns és thrombocyta ellenes szerek okozta, máj és vesebetegséghez társuló vérzékenység, DIC, HITT, VITT). - Dr. Tóth Orsolya
 • 14. Sürgősségi állapotok a hematológiában. - Dr. Alizadeh Hussain

Gyakorlatok

 • 1. Haematologiai betegségekre jellemző fizikális eltérések bemutatása. Normális perifériás vérkép kiértékelése, perifériás vérkenet és csontvelő kenetek microscopos vizsgálata.
 • 2. Haematologiai betegségekre jellemző fizikális eltérések bemutatása. Normális perifériás vérkép kiértékelése, perifériás vérkenet és csontvelő kenetek microscopos vizsgálata.
 • 3. Vashiányos és megaloblasztos anaemiás betegek vizsgálata. Vérképeredmények kiértékelése. Kezelési lehetőségek megbeszélése.
 • 4. Vashiányos és megaloblasztos anaemiás betegek vizsgálata. Vérképeredmények kiértékelése. Kezelési lehetőségek megbeszélése.
 • 5. Haemolyticus anaemiás és immunthrombocytopeniás betegek vizsgálata. Laboratóriumi leletek kiértékelése, a kezelés megbeszélése.
 • 6. Haemolyticus anaemiás és immunthrombocytopeniás betegek vizsgálata. Laboratóriumi leletek kiértékelése, a kezelés megbeszélése.
 • 7. TTP, HUS-ban szenvedő beteg bemutatása, diagnosztikai és differenciál-diagnosztikai kérdések. A kezelés lehetőségei.
 • 8. TTP, HUS-ban szenvedő beteg bemutatása, diagnosztikai és differenciál-diagnosztikai kérdések. A kezelés lehetőségei.
 • 9. Hodgkin lymphomás, nagy malignitású lymphomás betegek vizsgálata, kezelésük megbeszélése
 • 10. Hodgkin lymphomás, nagy malignitású lymphomás betegek vizsgálata, kezelésük megbeszélése
 • 11. Chronicus lymphoid leukaemiás, kis malignitású lymphomás betegek vizsgálata, kezelése
 • 12. Chronicus lymphoid leukaemiás, kis malignitású lymphomás betegek vizsgálata, kezelése
 • 13. Myeloma multiplexes betegek vizsgálata, kezelésük megbeszélése
 • 14. Myeloma multiplexes betegek vizsgálata, kezelésük megbeszélése
 • 15. Acut myeloid leukaemiás és myelodysplasias syndromás betegek vizsgálata, kezelésük megbeszélése
 • 16. Acut myeloid leukaemiás és myelodysplasias syndromás betegek vizsgálata, kezelésük megbeszélése
 • 17. Chronicus myeloproliferativ neoplasias betegek vizsgálata, kezelésük megbeszélése
 • 18. Chronicus myeloproliferativ neoplasias betegek vizsgálata, kezelésük megbeszélése
 • 19. A haemaferezis laboratórium és őssejttranszplantáció részleg megtekintése, az őssejtgyűjtés, a kondicionáló kezelés és a transzplantáció folyamatának megbeszélése.
 • 20. A haemaferezis laboratórium és őssejttranszplantáció részleg megtekintése, az őssejtgyűjtés, a kondicionáló kezelés és a transzplantáció folyamatának megbeszélése.
 • 21. Vénás thromemboliás betegek vizsgálata, kezelésük megbeszélése
 • 22. Vénás thromemboliás betegek vizsgálata, kezelésük megbeszélése
 • 23. Veleszületett vérzékenységben szenvedő betegek kezelése és gondozása.
 • 24. Veleszületett vérzékenységben szenvedő betegek kezelése és gondozása.
 • 25. Szerzett vérzékenységben szenvedő betegek vizsgálata, kezelésük.
 • 26. Szerzett vérzékenységben szenvedő betegek vizsgálata, kezelésük.
 • 27. Ismétlés, gyakorlati vizsga.
 • 28. Ismétlés, gyakorlati vizsga.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Előadás vázlat az előadótól.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Lehoczky D., Rák K. (szerk.): Klinikai hematológia, Medicina, 2006.
Matolcsy A., Udvardy M., Kopper L. (szerk.): Haematológiai Betegségek Atlasza, Medicina, 2006.
Tulassay Zs. (szerk.): A belgyógyászat alapjai, Medicina, 2006. (a 'Haematológia' fejezet)
R. Hoffman (szerk.): Hematology, Churchill- Livingstone, 2005.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A számonkérés a vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgával történik az alább felsorolt témakörökből összeállított tesztkérdésekkel, amely a végleges érdemjegy 80%-át adja. Egy vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgát 5 alkalommal hirdetünk meg. A szorgalmi időszak gyakorlatai során nyújtott teljesítmény és a szorgalmi időszak utolsó két hetében történő betegágy melletti gyakorlati számonkérés eredménye, illetve vérkép eredmények értékelése adják a végleges érdemjegy 20%-át.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A hiányzások igazolása szükséges. Szemeszterenként 2 alkalommal pótolhatják a hiányzást más csoportoknál.

Vizsgakérdések

A számonkérés a vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgával történik az alább felsorolt témakörökből összeállított tesztkérdésekkel, amely a végleges érdemjegy 80%-át adja. Egy vizsgaidőszakon belül írásbeli vizsgát 4 alkalommal hirdetünk meg. A szorgalmi időszak gyakorlatai során nyújtott teljesítmény és a szorgalmi időszak utolsó két hetében történő betegágy melletti gyakorlati számonkérés eredménye adják a végleges érdemjegy 20%-át.
Tesztkérdések témakörei:
1. A normális haemopoezis.
2. Haemopoetikus növekedési faktorok szerepe a csontvelői vérképzésben.
3. Vashiányos anaemia. Differenciál diagnózis, kezelés.
4. Megaloblastos anaemiák.
5. Veleszületett haemolytikus anaemiák.
6. Szerzett haemolytikus anaemiák.
7. Thalassaemiák és haemoglobinopathiák.
8. Aplastikus anaemia, csontvelő elégtelenség.
9. A csontvelő transzplantáció és formái.
10. Acut leukaemiák: differenciál diagnózis, kezelés.
11. Chronicus myeloproliferativ betegségek differenciál diagnózisa (CML, OMF, PV, ET').
12. Chronicus myeloid leukaemia: klinikai lefolyás, kezelés.
13. Polycythaemia vera: differenciál diagnózis, kezelés.
14. Myelodysplasticvs syndroma: diagnózis, kezelés.
15. Hodgkin-kór (Staging és kezelés).
16. Non-Hodgkin lymphomák (Staging és kezelés).
17. Myeloma multiplex: diagnózis, kezelés.
18. Vascularis és thrombocyta eredetű vérzékenységek diagnosztikája és kezelése.
19. Coagulophatiák (haemophiliák, von Willebrand betegség). Kezelés, profilaxis, gondozás.
20. Veleszületett és szerzett alvadási inhibitor csökkenés (antithrombin III., -protein C és S defektusok).
21. Thromboemboliás betegségek diagnosztikája, hajlamosító tényezők, kezelés.
22. Az acut és chronicus anticoagulans kezelés lehetőségei és kontrollja vénás thromboemboliában.
23. Fibrinolyticus kezelés indikációi, formái (acut myocardiális infarctusban és vénás thromboemboliákban).
24. Thrombocytagátló kezelés

Vizsgáztatók

 • Dr. Alizadeh Hussain
 • Dr. Kohl Zoltán
 • Dr. Kosztolányi Szabolcs
 • Dr. Nagy Ágnes
 • dr. Pammer Judit Éva
 • Dr. Szomor Árpád
 • Dr. Tóth Orsolya

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Alizadeh Hussain
 • dr. Cseh Anna Mária
 • Dr. Kohl Zoltán
 • Dr. Kosztolányi Szabolcs
 • Dr. Nagy Ágnes
 • dr. Pammer Judit Éva
 • Dr. Rinfel András Máté
 • Dr. Szakács Zsolt
 • Dr. Szomor Árpád
 • Dr. Tóth Orsolya