Az echocardiographia elmélete és gyakorlata

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 10 óra

gyakorlat: 14 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-ECG-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOK-KAR-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 10 fő

Tematika

Az echocardiographia a kardiológiai betegek kivizsgálásában lényeges szerepet tölt be, adekvát kardiológiai szakvéleményt, terápiás döntést a vizsgálat elvégzése nélkül meghozni ma már felelőtlenségnek számít. A kurzus célja a vizsgálómódszer indikációinak, alkalmazásának részletezése, különböző valós kardiológiai esetek, így a leggyakoribb kardiológiai kórképek echocardiographiás diagnosztikájának gyakorlatorientált bemutatása. A kurzus keretében elhangzó előadások mellett több héten keresztül is alkalom nyílik arra, hogy a hallgatók saját maguk is kipróbálhassák a módszerrel történő képalkotást.

Előadások

 • 1. 1. hét: A szív anatómiája - Dr. Kenyeres Péter
 • 2. 1. hét: A transthoracalis és transoesophagealis echocardiographia alapjai - Dr. Magyar Klára
 • 3. 2. hét: A bal kamra systoles és diastoles funkciójának meghatározása, falmozgászavarok, speckle tracking és 4D echocardiographia - Dr. Habon Tamás
 • 4. 2. hét: A bal kamra systoles és diastoles funkciójának meghatározása, falmozgászavarok, speckle tracking és 4D echocardiographia - Dr. Habon Tamás
 • 5. 4. hét: Az echocardiographia szerepe a myocardialis infarktus diagnosztikájában, stressz echocardiographia - Dr. Halmosi Róbert
 • 6. 4. hét: A billentyűbetegségek echocardiographiás diagnosztikája - Dr. Halmosi Róbert
 • 7. 7. hét: A jobb szívfél betegségeinek echocardiographiás diagnosztikája - Dr. Gál Roland
 • 8. 7. hét: Gyulladásos és egyéb kardiológiai kórképek echocardiographiás diagnosztikája - Dr. Gál Roland
 • 9. 9. hét: Cardiomyopathiák - Dr. Rábai Miklós
 • 10. 9. hét: Kisállat szívultrahang bemutató - Deres László

Gyakorlatok

 • 1. 3. hét: Hands-on training (MediSkillsLab és Echocardiographiás Labor)
 • 2. 3. hét: Hands-on training (MediSkillsLab és Echocardiographiás Labor)
 • 3. 5. hét: Hands-on training (MediSkillsLab és Echocardiographiás Labor)
 • 4. 5. hét: Hands-on training (MediSkillsLab és Echocardiographiás Labor)
 • 5. 6. hét: Hands-on training (MediSkillsLab és Echocardiographiás Labor)
 • 6. 6. hét: Hands-on training (MediSkillsLab és Echocardiographiás Labor)
 • 7. 8. hét: Hands-on training (MediSkillsLab és Echocardiographiás Labor)
 • 8. 8. hét: Hands-on training (MediSkillsLab és Echocardiographiás Labor)
 • 9. 10. hét: Hands-on training (MediSkillsLab és Echocardiographiás Labor)
 • 10. 10. hét: Hands-on training (MediSkillsLab és Echocardiographiás Labor)
 • 11. 11. hét: Hands-on training (MediSkillsLab és Echocardiographiás Labor)
 • 12. 11. hét: Hands-on training (MediSkillsLab és Echocardiographiás Labor)
 • 13. 12. hét: Év végi számonkérés
 • 14. 12. hét: Év végi számonkérés

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A tananyag elsajátításához javasolt segédanyagok: Az előadások és gyakorlatok anyaga.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Lengyel Mária, Asbóth Richárd: Echocardiographia
Merkely Béla, Becker Dávid: Szív és érgyógyászat 1-2

A félév elfogadásának feltételei

Maximálisan két alkalom (4 óra) hiányzás tolerált, két hiányzás felett a hallgató automatikusan kizárásra kerül a jegyadásból.

Félévközi ellenőrzések

Az év végi számonkérés szóbeli vizsgából áll, melyre az echocardiographiás laborban kerül sor. Ennek során a hallgató az echocardiographiás mérési síkok, paraméterek és képi anyagok, látható és felismerhető patológiák terén szerzett tudásáról ad számot.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Mulasztott órák pótlására nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

Az év végi számonkérés szóbeli vizsgából áll, melyre az echocardiographiás laborban kerül sor. Ennek során a hallgató az echocardiographiás mérési síkok, paraméterek és képi anyagok, látható és felismerhető patológiák terén szerzett tudásáról ad számot.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Rábai Miklós
 • Dr. Sándor Barbara