Az echocardiographia elmélete és gyakorlata

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 10 óra

gyakorlat: 14 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-ECG-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOK-KAR-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 10 fő

Tematika

Az echocardiographia a kardiológiai betegek kivizsgálásában lényeges szerepet tölt be, adekvát kardiológiai szakvéleményt, terápiás döntést a vizsgálat elvégzése nélkül meghozni ma már felelőtlenségnek számít. A kurzus célja a vizsgálómódszer indikációinak, alkalmazásának részletezése, különböző valós kardiológiai esetek, így a leggyakoribb kardiológiai kórképek echocardiographiás diagnosztikájának gyakorlatorientált bemutatása. A kurzus keretében elhangzó előadások mellett több héten keresztül is alkalom nyílik arra, hogy a hallgatók saját maguk is kipróbálhassák a módszerrel történő képalkotást.

Előadások

 • 1. 1. hét: A szív anatómiája - Dr. Kenyeres Péter
 • 2. 1. hét: Az ultrahang diagnosztika alapjai - Dr. Tóth András
 • 3. 2. hét: A transthoracalis és transoesophagealis echocardiographia alapjai 1. - Dr. Magyar Klára
 • 4. 2. hét: A transthoracalis és transoesophagealis echocardiographia alapjai 2. - Dr. Magyar Klára
 • 5. 3. hét: A bal kamra systoles és diastoles funkciójának meghatározása, falmozgászavarok, speckle tracking és 4D echocardiographia 1. - Dr. Habon Tamás
 • 6. 3. hét: A bal kamra systoles és diastoles funkciójának meghatározása, falmozgászavarok, speckle tracking és 4D echocardiographia 2. - Dr. Habon Tamás
 • 7. 5. hét: Az echocardiographia szerepe a myocardialis infarktus diagnosztikájában, stressz echocardiographia - Dr. Halmosi Róbert
 • 8. 5. hét: A billentyűbetegségek echocardiographiás diagnosztikája - Dr. Halmosi Róbert
 • 9. 7. hét: A jobb szívfél betegségeinek echocardiographiás diagnosztikája - Dr. Gál Roland
 • 10. 7. hét: Gyulladásos és egyéb kardiológiai kórképek echocardiographiás diagnosztikája - Dr. Gál Roland
 • 11. 9. hét: Cardiomyopathiák - Dr. Rábai Miklós
 • 12. 9. hét: Kisállat szívultrahang bemutató - Deres László

Gyakorlatok

 • 1. 4. hét: Hands-on training (MediSkillsLab és Echocardiographiás Labor)
 • 2. 4. hét: Hands-on training (MediSkillsLab és Echocardiographiás Labor)
 • 3. 6. hét: Hands-on training (MediSkillsLab és Echocardiographiás Labor)
 • 4. 6. hét: Hands-on training (MediSkillsLab és Echocardiographiás Labor)
 • 5. 8. hét: Hands-on training (MediSkillsLab és Echocardiographiás Labor)
 • 6. 8. hét: Hands-on training (MediSkillsLab és Echocardiographiás Labor)
 • 7. 10. hét: Hands-on training (MediSkillsLab és Echocardiographiás Labor)
 • 8. 10. hét: Hands-on training (MediSkillsLab és Echocardiographiás Labor)
 • 9. 11. hét: Hands-on training (MediSkillsLab és Echocardiographiás Labor)
 • 10. 11. hét: Hands-on training (MediSkillsLab és Echocardiographiás Labor)
 • 11. 12. hét: Év végi számonkérés
 • 12. 12. hét: Év végi számonkérés

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A tananyag elsajátításához javasolt segédanyagok: Az előadások és gyakorlatok anyaga.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Lengyel Mária, Asbóth Richárd: Echocardiographia
Merkely Béla, Becker Dávid: Szív és érgyógyászat 1-2

A félév elfogadásának feltételei

Maximálisan két alkalom (4 óra) hiányzás tolerált, két hiányzás felett a hallgató automatikusan kizárásra kerül a jegyadásból.

Félévközi ellenőrzések

Félévközi ellenőrzés nincs.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Mulasztott órák pótlására nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

Az év végi számonkérés szóbeli vizsgából áll, melyre az echocardiographiás laborban kerül sor. Ennek során a hallgató az echocardiographiás mérési síkok, paraméterek és képi anyagok, látható és felismerhető patológiák terén szerzett tudásáról ad számot.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Rábai Miklós
 • Dr. Sándor Barbara