Az elektronmikroszkópia alapjai és felhasználási lehetőségei a klinikai diagnosztikában

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-EMA-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOA-MB1-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 40 fő

Campus kurzusként elérhető 40 fő számára. Campus-karok: ÁOK TTK

Tematika

Részletesen ismertetjük az elektronmikroszkópos fixálás, beágyazás és metszetkészítés módszereit és a gyakorlatban megismertetjük a hallgatókkal a mikroszkóp használatát. Foglalkozunk a sejt alkotóelemeinek felismerésével, illetve egyes szövetek normál elektronmikroszkópos szerkezetével. Bemutatjuk a kutatásban alkalmazott módszereket és az így nyert eredményeket. Ismertetjük, hogy a klinikai gyakorlatban az egyes szervek betegségeinél mikor és milyen célból lehet vagy kell használni az elektronmikroszkópos módszereket.

Előadások

 • 1. Az elektronmikroszkópos vizsgálatok célja, felhasználási területei. Az elektronmikroszkópos vizsgálatok indikációi. - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 2. Sejtek, sejtorganellumok és zárványok felismerésének lehetőségei a fixálásig eltelt idő és a fixálás minősége függvényében. Leggyakrabban elkövetett hibák az elektronmikroszkópos feldolgozás során. - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 3. A perfúziós, biopsziás, autopsziás mintavétel, formalinban fixált és paraffinba ágyazott anyagok vizsgálatának lehetőségei. - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 4. Ideális fixálás elektronmikroszkópos vizsgálat céljára. I. Fixálók összetétele. Fixálók és a fixálás idejének megválasztása a vizsgálandó szövet függvényében. - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 5. Elektronmikroszkópos feldolgozás további lépései. Beágyazás, metszés, kontrasztfokozás. - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 6. A sejt ultrastruktúrája, általános jellemzők. - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 7. A sejt ultrastruktúrája I. - Dr. Seress László Antal
 • 8. A sejt ultrastruktúrája II. - Dr. Seress László Antal
 • 9. A sejt ultrastruktúrája III. - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 10. A sejt ultrastruktúrája IV. - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 11. A sejt ultrastruktúrája V. - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 12. sejt ultrastruktúrája VI. - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 13. Baktériumok és vírusok ultrastruktúrája. - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 14. Neuron és glia ultrastruktúrája - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 15. Az idegsejtek szerkezeti különbségei. Izgató és gátló neuronok ultrastruktúrája. - Dr. Seress László Antal
 • 16. Axon, dendrit, szinapszis. A gliaféleségek fínomszerkezete. A kapillárisok szerkezete. - Dr. Seress László Antal
 • 17. A vese finomszerkezete I. - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 18. A vese finomszerkezete II. - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 19. A perifériás ideg és a harántcsíkolt izom elektronmikroszkópiája és néhány kóros elváltozás bemutatása. - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 20. A májsejtek normális és kóros elektronmikroszkópos szerkezete. - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 21. Sejtosztódás és sejthalál elektronmikroszkópiája. Nekrózis, apoptózis ultrastruktúrális jelei. - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 22. Különböző szövettani eljárások kombinációja az elektronmikroszkópos technikával, mint pl. Golgi-EM, immuncytokémia-EM, Timm-EM valamint a degenerációs technika és az axon-transzport kombinálása elektronmikroszkópiával I. - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 23. Különböző szövettani eljárások kombinációja az elektronmikroszkópos technikával, mint pl. Golgi-EM, immuncytokémia-EM, Timm-EM valamint a degenerációs technika és az axon-transzport kombinálása elektronmikroszkópiával II. - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 24. Képelemzés, Vizsga - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Dr. Virágh Szabolcs: Jegyzet elektronmikroszkópos kórbonctani asszisztensek számára
Dr. Virágh Szabolcs: Elektronmikroszkópos atlasz
Dr. Molnár László és dr. Gábriel Róbert: Fény-és elektronmikroszkópos mikrotechnika
A segédanyagok megvásárlása nem szükséges, az intézet biztosítja a megfelelő részek Xerox másolatát.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Képanalízis: az előre ismertetett és megbeszélt EM felvételekből 3 kép részletes leírása és ismertetése a vizsgán, ami az utolsó foglalkozás része

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

Kreditpontos kurzus lévén, a vizsgaidőszakban nem tartunk vizsgát a tárgyból.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói