Molekuláris sejtbiológiai kísérletek 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Szeberényi József

  egyetemi tanár, emeritus,
  Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 12 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFE-MS1-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Elektív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Tematika

A tantárgy célja a hallgatók érdeklődésének felkeltése a sejtbiológia experimentális vonatkozásai iránt, interpretációs, probléma-megoldó készségük, kreatív gondolkodásuk fejlesztése. Az emelt szintű tantárgy szorosan kapcsolódik a Molekuláris sejtbiológia című kötelező tárgyhoz. Előadásain a sejtbiológia és molekuláris biológia fontos felfedezéseit ismerteti experimentális megközelítéssel. A szemináriumokon az Orvosi Biológiai Intézet által az elmúlt évtizedekben kidolgozott és alkalmazott probléma-megoldó jellegű oktatási módszerekkel (kísérletelemzés, kísérlettervezés, ábraelemzés, alkalmazás tesztek) közelítjük meg és tárgyaljuk a molekuláris sejtbiológia azon jelenségeit, melyekkel a kötelező biológia tárgy hagyományos oktatási eszközökkel foglalkozik. Bár a kurzus segíti a sejtbiológiai folyamatok megértését, felvétele nem szükséges a kötelező tárgy sikeres teljesítéséhez.

Előadások

 • 1. Oktatási célkitűzések - Dr. Szeberényi József
 • 2. Makromolekulák jelölése - Dr. Szeberényi József
 • 3. A fehérjeszerkezet vizsgálómódszerei - Dr. Szeberényi József
 • 4. A génszerkezet vizsgálómódszerei - Dr. Szeberényi József
 • 5. A génműködés vizsgálómódszerei - Dr. Szeberényi József
 • 6. A sejtmag vizsgálómódszerei - Dr. Szeberényi József
 • 7. Teszt - Dr. Szeberényi József
 • 8. A sejtciklus vizsgálómódszerei - Dr. Szeberényi József
 • 9. A DNS-szintézis vizsgálómódszerei - Dr. Szeberényi József
 • 10. Az RNS- és fehérjeszintézis vizsgálómódszerei - Dr. Szeberényi József
 • 11. A génszabályozás vizsgálómódszerei - Dr. Szeberényi József
 • 12. Záróteszt - Dr. Szeberényi József

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Oktatási célkitűzések
 • 2. Makromolekulák jelölése
 • 3. A fehérjeszerkezet vizsgálómódszerei
 • 4. A génszerkezet vizsgálómódszerei
 • 5. A génműködés vizsgálómódszerei
 • 6. A sejtmag vizsgálómódszerei
 • 7. Teszt
 • 8. A sejtciklus vizsgálómódszerei
 • 9. A DNS-szintézis vizsgálómódszerei
 • 10. Az RNS- és fehérjeszintézis vizsgálómódszerei
 • 11. A génszabályozás vizsgálómódszerei
 • 12. Záróteszt

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Nincs.

Saját oktatási anyag

Oktatási anyagok az Orvosi Biológia Intézet honlapján:
Probléma-megoldó tesztek molekuláris sejtbiológiából
Ábraelemzés molekuláris sejtbiológiából

Jegyzet

Nincs.

Ajánlott irodalom

Szeberényi J.: Molekuláris sejtbiológia (tankönyv)
Szeberényi J.: Experiments in Molecular Cell Biology

A félév elfogadásának feltételei

Részvétel az órák legalább 75 százalékán. Sikeres vizsga.

Félévközi ellenőrzések

Nincs.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs.

Vizsgakérdések

Probléma-megoldó tesztfeladatok.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Bátor Judit
 • Dr. Pap Marianna
 • Feketéné Dr. Kiss Katalin
 • Schipp Renáta
 • Varga Judit