A citoszkeletális rendszer

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Bugyi Beáta

  egyetemi docens,
  Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-CIR-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK TTK

Tematika

A citoszkeleton a sejteket átszövő fehérjerendszerek hálózata. A sejtváz szerkezeti és funkcionális sajátságai rendkívül sokrétűek és meghatározó szerepet játszanak szinte minden sejtfolyamatban. A citoszkeleton működésének sérülése igen gyakran a sejtfunkciók patológiás elváltozásaihoz vezet, amelyek különböző betegségek kialakulását eredményezhetik. A kurzus során elsőként megismerkedünk a citoszkeletális fehérjerendszerek alkotóelemeivel, funkcionális sajátságaival, valamint szabályozási módjaival, majd részletes bemutatásra kerülnek a citoszkeleton funkcióinak patológiás elváltozásaihoz kapcsolódó betegségek. Az egyes témákat a sejtváz különböző aspektusainak vizsgálatára használt kísérleti technikák bemutatása színesíti.
I modul: A citoszkeletális rendszer alkotóelemei és funkciói.
II. modul: A citoszkeletális rendszer működésének patológiás elváltozásai és a vonatkozó betegségek.
III. modul: Biofizikai módszerek a citoszkeleton vizsgálatára.

Előadások

 • 1. A citoszkeletális filamentumok szerkezeti és dinamikai sajátságai és biológiai funkciói. - Dr. Bugyi Beáta
 • 2. A citoszkeletális filamentumok szerkezeti és dinamikai sajátságai és biológiai funkciói. - Dr. Bugyi Beáta
 • 3. A citoszkeletális filamentum rendszerek, mint potenciális terápiás célpontok. - Dr. Gaszler Péter
 • 4. A citoszkeletális filamentum rendszerek, mint potenciális terápiás célpontok. - Dr. Gaszler Péter
 • 5. Esettanulmány: Patogének. - Dr. Szütsné Tóth Mónika Ágnes
 • 6. Esettanulmány: Miopátiák. - Dr. Szütsné Tóth Mónika Ágnes
 • 7. Esettanulmány: Daganatos megbetegedések. - Dr. Gaszler Péter
 • 8. Esettanulmány: Sebgyógyulás, szöveti regeneráció. - Dr. Gaszler Péter
 • 9. Laboratóriumi eszköztár a citoszkeletális rendszer vizsgálatában, laborlátogatás 1. - Dr. Szütsné Tóth Mónika Ágnes
 • 10. Laboratóriumi eszköztár a citoszkeletális rendszer vizsgálatában, laborlátogatás 2. - Dr. Takács-Kollár Veronika Tünde
 • 11. Műhelymunka. Hallgatói projektmunkák bemutatása. - Dr. Bugyi Beáta
 • 12. Műhelymunka. Hallgatói projektmunkák bemutatása. - Dr. Bugyi Beáta

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Megtalálhatók a Biofizikai Intézet honlapján:
https://aok.pte.hu/hu/egyseg/10/oktatasi-anyagok

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A félévközi jegy a hallgatók által tartott, rövid (5-10 perc) prezentációk alapján kerül megállapításra.
A prezentáció témája a kurzus során megbeszélt témákhoz kapcsolódhat.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs.

Vizsgakérdések

Megtalálhatók a Biofizikai Intézet honlapján:
https://aok.pte.hu/hu/egyseg/10/oktatasi-anyagok

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Bugyi Beáta
 • Dr. Gaszler Péter
 • Dr. Szütsné Tóth Mónika Ágnes
 • Dr. Takács-Kollár Veronika Tünde