Az emberi agykéreg fejlődése és fejlődési rendellenességei

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-EAF-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOA-NEA-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Campus kurzusként elérhető 25 fő számára. Campus-karok: ÁOK TTK

Tematika

Az idegrendszer fejlődésének egy jelentős, az embryológia tantárgy keretei között nem oktatott, ámde napjainkban egyre részletesebben ismertté váló területét, az agykéreg prenatalis és postnatalis fejlődését ismertetjük meg a hallgatókkal. Az agykéreg fejlődésének zavarai, mint pl. a sejtvándorlás zavara számos gyermekgyógyászati, neurológiai és pszichiátriai betegség hátterében megfigyelhető. A hallgatókat bevezetjük ezen betegségek genetikai, molekuláris és patológiai hátterébe, bővítve ezáltal a Pathológia tantárgy keretében adott ismereteket, és alapot nyújtva későbbi klinikai tantárgyakhoz. Részletesen ismertetjük az emberi agykéreg normális pre- és postnatalis fejlődését, foglalkozunk az idegrendszert értintő fejlődési rendellenességek leggyakoribb okaként ismert sejtvándorlással, és a sejtvándorlás zavaraival. A hallgatók betekintést nyerhetnek abba, hogy mennyiben tér el az agykéreg fejlődése koraszülöttekben, és triszómiákban (Down, Edwards, Patau-szindróma) a normálistól.

Előadások

 • 1. Neocortex és archicortex szerkezete és működése. - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 2. Az agykéreg fejlődésének főbb szakaszai, a fejlődő agykéreg szerkezete. - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 3. A sejtosztódás helye (germinális mátrix). A piramissejtek, interneuronok és gliasejtek keletkezése. Születés utáni neuronképződés - Dr. Seress László Antal
 • 4. A sejtvándorlás formái - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 5. A sejtvándorlást irányító és befolyásoló faktorok. - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 6. Az idegsejtek és szinapszisok típusai. Az idegsejtek érése, szinapszisok kialakulása. - Dr. Seress László Antal
 • 7. Az agykéreg myelinizációja - Dr. Seress László Antal
 • 8. Számonkérés. Postnatalis sejtosztódás és differenciáció koraszülöttekben - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 9. A sejtosztódás és sejtvándorlás zavarának következményei I. Lyssencephalia, - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 10. Az agykéreg fejlődése zavarának következményei II. Polymicrogyria, epilepszia, schizofrenia - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 11. Az agykéreg fejlődése triszómiákban (Down, Edwards és Patau-szindrómában) - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 12. Számonkérés. - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Dr. Halász Péter: Hippocampus mint neuropszichiátriai betegségek közös nevezője
Schwarz és Kandel: Principles of Neural Sciences - fejlődéssel foglakozó fejezetei
A segédanyag megvásárlása nem szükséges, az intézet biztosítja a megfelelő részek, valamint a releváns magyar és kívánság szerint angol nyelvű cikkek Xerox másolatát

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A félévközi számonkérés időpontja a tematikában olvasható.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A hiányzások igazolása a TVSZ szabályai szerint történik. Pótlásra nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

A vizsga kérdései az alábbi témakörökhöz tartoznak:
1. Neocortex és archicortex szerkezete.
2. Neocortex és archicortex működése.
3. Az agykéreg fejlődésének főbb szakaszai.
4. A fejlődő agykéreg szerkezete.
5. A germinális mátrix.
6. Sejtproliferáció kimutatásának lehetőségei.
7. A piramissejtek, interneuronok és gliasejtek keletkezése.
8. Születés utáni neuronképződés.
9. A sejtvándorlás formái az agykéreg fejlődése során.
10. A sejtvándorlást irányító faktorok.
11. Az idegsejtek érése, szinapszisok kialakulása
12. Születés utáni sejtosztódás.
13. Az agykéreg elváltozása koraszülöttekben.
14. Myelinizáció.
15. A sejtosztódás és sejtvándorlás zavarának következményei. Lyssencephalia, polymicrogyria, epilepszia, schizofrenia stb.
16. Az agykéreg fejlődési zavara triszómiákban (Down, Edwards és Patau-szindrómában).

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói