Hogyan vizsgázzunk molekuláris sejtbiológiából? 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Bátor Judit

  egyetemi adjunktus,
  Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 12 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-VB2-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOA-MB1-T teljesített , OOA-MB2-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Tematika

A tárgy célja a hallgatók felkészítése a Molekuláris sejtbiológia tárgy szóbeli vizsgájára, szemináriumi körülmények között. A foglalkozások során áttekintjük a kötelező tárgy szóbeli vizsgájának tételsorát: minden alkalommal 3-4 hallgató vizsgázik a csoportból 1-1 tételből. A szemináriumvezető a vizsgáztató, aki úgy kérdez és osztályoz, mintha igazi vizsgáról lenne szó. A kurzus tartásában a kötelező tárgy vizsgáztatói vesznek részt, rotációs rendszerben. A kurzus érdemjegyét a "próbavizsgák" jegye alapján állapítjuk meg. Csak azok a hallgatók jelentkezzenek a kurzusra, akik hajlandók hétről-hétre vállalni a vizsgázó szerepét.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Tájékoztatás
 • 2. 63-65. tételek
 • 3. 66-68. tételek
 • 4. 69-71. tételek
 • 5. 72-74. tételek
 • 6. 75-77. tételek
 • 7. 78-80. tételek
 • 8. 81-83. tételek
 • 9. 84-86. tételek
 • 10. 87-89. tételek
 • 11. 90-92. tételek
 • 12. 93-95. tételek

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Szeberényi József: Molekuláris sejtbiológia

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Szóbeli számonkérés minimum félévente kétszer

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A távolmaradás pótlására nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

63. Mikrotubulusok
64. Mikrofilamentumok
65. Intermedier filamentumok
66. A sejtmembrán szerkezete
67. Sejt-sejt kapcsolatok
68. Passzív transzport folyamatok
69. Aktív transzport folyamatok
70. Az extracellularis mátrix összetétele és szerkezete
71. A kémiai jelátvitel típusai
72. cAMP által közvetített jelátvitel
73. Foszfolipid eredetű másodlagos messengerek
74. A növekedési faktorok jelátvitele
75. Citokin-jelátvitel
76. Stressz-jelátvitel
77. Sejt-mátrix kapcsolatok, integrin-jelátvitel
78. TGF-béta-, Wnt-, Notch-, Hedgehog-jelátvitel
79. A fehérjekinázok szerepe jelátviteli folyamatokban
80. Jelamplifikáció, jeltermináció, jelátviteli hálózatok
81. Az egyedfejlődés molekuláris alapjai
82. Az apoptózis fiziológiás és patológiás jelentősége
83. Az apoptózis mechanizmusa
84. A tumorsejt általános jellemzői
85. Onkogén DNS-vírusok
86. Retrovírusok
87. Retrovirális onkogének
88. Celluláris onkogének azonosítása géntranszfer segítségével
89. A gyengén transzformáló retrovírusok onkogén hatása
90. A celluláris onkogének létrejöttének mechanizmusai
91. A tumor szuppresszor gének általános jellemzői
92. Az Rb és p53 fehérjék jellemzői
93. Tumor szuppresszor gének szerepe a Wilms-tumor, a neurofibromatosis, a vastagbélrák és az emlődaganatok kialakulásában
94. Onkogének szerepe a sejtciklus szabályozásában
95. Az experimentális karcinogenezis szakaszai
96. A tumorképződés lépései természetes daganatokban
97. Öröklődő betegségek molekuláris diagnózisa
98. Daganatok, fertőző betegségek molekuláris diagnózisa
99. A géntranszfer módszerei
100. A humán génterápia lehetőségei

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Balogh Bálint
 • Csabai-Tanics Tímea Judith
 • Dr. Bátor Judit
 • Dr. Berta Gergely
 • Dr. Bogdán Ágnes
 • Dr. Kemény Ágnes
 • Dr. Sétáló György
 • Dr. Tarjányi Oktávia
 • Feketéné Dr. Kiss Katalin
 • Schipp Renáta
 • Stayer-Harci Alexandra