Hogyan vizsgázzunk molekuláris sejtbiológiából? 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Bátor Judit

  egyetemi adjunktus,
  Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 12 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-VB1-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOA-MB1-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 75 fő

Tematika

A tárgy célja a hallgatók felkészítése a Molekuláris sejtbiológia tárgy szóbeli vizsgájára, szemináriumi körülmények között. A foglalkozások során áttekintjük a kötelező tárgy szóbeli vizsgájának tételsorát: minden alkalommal 4-5 hallgató vizsgázik a csoportból 1-1 tételből. A szemináriumvezető a vizsgáztató, aki úgy kérdez és osztályoz, mintha igazi vizsgáról lenne szó. A kurzus tartásában a kötelező tárgy vizsgáztatói vesznek részt, rotációs rendszerben. A kurzus érdemjegyét a "próbavizsgák" jegye alapján állapítjuk meg. Csak azok a hallgatók jelentkezzenek a kurzusra, akik hajlandók hétről-hétre vállalni a vizsgázó szerepét.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Tájékoztatás
 • 2. 4., 5., 7., 8. tételek
 • 3. 1., 2., 3 tételek
 • 4. 6, 9-11. tételek
 • 5. 12-15. tételek
 • 6. 16-20. tételek
 • 7. 21., 22., 24-26. tételek
 • 8. 27-31. tételek
 • 9. 32-36. tételek
 • 10. 37-41. tételek
 • 11. 43-45, 47., 48. tételek
 • 12. 49-53. tételek

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Szeberényi József: Molekuláris sejtbiológia

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Szóbeli számonkérés minimum félévente kétszer

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A távolmaradás pótlására nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

1. Fehérjék
2. Lipidek
3. Szénhidrátok
4. Nukleozidok, nukleotidok
5. A DNS szerkezete
6. A DNS örökítő anyag szerepét igazoló kísérletek
7. Az RNS szerkezete és típusai
8. Prokariota és eukariota sejtek összehasonlítása
9. Az immuncitokémia módszerei
10. Restrikciós endonukleázok
11. Southern-blot
12. A DNS szekvenciaanalízise
13. DNS-chipek
14. Genomtárak
15. Polimeráz láncreakció
16. Transzgénikus élőlények
17. Célzott géninaktiváció
18. Az endogén génműködés gátlása az mRNS szintjén
19. cDNS-tárak
20. Northern-blot
21. Immunprecipitáció és Western-blot
22. A sejtmag szerkezete
23. A kromatin szerveződése
24. Egyedi és ismétlődő szekvenciák
25. A kromatin kémiai összetétele
26. A sejtciklus fázisai
27. A sejtciklus szabályozása
28. Mitózis
29. Meiózis
30. A replikáció általános jellemzői
31. A prokariota replikáció mechanizmusa
32. Az eukariota replikáció jellemzői
33. DNS-repair
34. A prokariota transzkripció mechanizmusa
35. Az eukariota transzkripció általános jellemzői
36. Az eukariota pre-rRNS szintézise és érése
37. Az eukariota pre-mRNS szintézise. Cap-képződés és poliadeniláció
38. Pre-mRNS splicing
39. Aminoacil-tRNS szintézis
40. A riboszómák szerkezete és működése
41. A genetikai kód
42. A transzláció iniciációja
43. A transzláció elongációja és terminációja
44. A transzláció általános jellemzői
45. A laktóz operon
46. A triptofán operon
47. Klónozás sejtmag-transzplantációval
48. Az eukariota pre-mRNS szintézisének és érésének szabályozása
49. Az eukariota mRNS-ek transzportjának, transzlációjának és degradációjának szabályozása
50. Az eukariota fehérjék aktivitásának és degradációjának szabályozása
51. Eukariota transzkripciós faktorok
52. A szteroid hormonok hatásmechanizmusa
53. Durva felszínű endoplazmatikus retikulum
54. Golgi-apparátus. Fehérje-glikoziláció
55. A szekréció mechanizmusa
56. Endocitózis
57. A vezikuláris transzport mechanizmusa
58. Lizoszómák. Sima felszínű endoplazmatikus retikulum
59. Oxigén szabadgyökök. Membránkárosodás. Lipid-peroxidáció
60. A mitokondriumok felépítése és működése
61. A mitokondriumok genetikai apparátusa
62. Mitokondrium betegségek

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Balogh Bálint
 • Csabai-Tanics Tímea Judith
 • Dr. Bátor Judit
 • Dr. Berta Gergely
 • Dr. Bogdán Ágnes
 • Dr. Kemény Ágnes
 • Dr. Sétáló György
 • Dr. Tarjányi Oktávia
 • Feketéné Dr. Kiss Katalin
 • Schipp Renáta
 • Stayer-Harci Alexandra