Út a molekuláris medicinához

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Szeberényi József

  egyetemi tanár, emeritus,
  Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-UMO-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Tematika

A molekuláris medicina tudománya a betegségek patogenezisét, diagnózisuk és terápiájuk új lehetőségeit tanulmányozza a molekulák (nukleinsavak és fehérjék) szintjén. A kurzus a molekuláris sejtbiológia orvosi szempontból legjelentősebb felfedezéseit tárgyalja: bemutatja azok tudományos hátterét, hatásukat az orvostudományra, az általuk nyitott jövőbeli perspektívákat. A kurzus szervesen kapcsolódik mind a kötelező Molekuláris sejtbiológia, mind pedig az elektív Molekuláris medicina tárgyhoz.

Előadások

 • 1. Bevezetés: Celluláris patológia és molekuláris medicina - Dr. Szeberényi József
 • 2. A DNS története - Dr. Szeberényi József
 • 3. A rekombináns DNS-technológia története: Restrikciós endonukleázok - Dr. Szeberényi József
 • 4. A rekombináns DNS-technológia története: DNS-fragmentumok klónozása - Dr. Szeberényi József
 • 5. Célzott génmanipuláció homológ rekombinációval - Dr. Szeberényi József
 • 6. Célzott génmanipuláció helyspecifikus endonukleázokkal - Dr. Szeberényi József
 • 7. Géninvázió - Dr. Szeberényi József
 • 8. Genetikailag módosított organizmusok - Dr. Szeberényi József
 • 9. Viták a GMO-élelmiszerek körül - Dr. Szeberényi József
 • 10. Oligonukleotid terápia - Dr. Szeberényi József
 • 11. Génterápia - Dr. Szeberényi József
 • 12. Tesztvizsga - Dr. Szeberényi József

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Nincs.

Saját oktatási anyag

A kurzus táblás/krétás előadásokból áll, jegyzetelés javasolt.

Jegyzet

Nincs.

Ajánlott irodalom

Szeberényi J.: Molekuláris sejtbiológia (tankönyv)

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Záró tesztvizsga, szóbeli javítóvizsga.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs rá lehetőség.

Vizsgakérdések

Nincs.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói