A jelátvitel betegségei

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Sétáló György

  egyetemi docens,
  Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-JEA-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OFA-MF1-T teljesített , OFA-MF2-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Campus kurzusként elérhető 25 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK

Tematika

A kurzus 12 x 45 perc terjedelemben, a kötelező molekuláris sejtbiológiai tananyagon túlmenően tárgyalja az egyes jelátviteli mechanizmusokat, hangsúlyozva az azokhoz társítható betegségek és kórfolyamatok során tapasztalható eltéréseket, valamint az esetleges terápiás lehetőségeket.
A tárgyat azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik különösen érdeklődnek a jelátvitel, és annak kóros vonatkozásai iránt.

Előadások

 • 1. A proteinkináz A rendszer. - Dr. Sétáló György
 • 2. Fertőzések és jelátvitel (kolera, szamárköhögés és lépfene). - Dr. Palkovics Tamás
 • 3. Növekedési faktorok jelátvitele. - Dr. Sétáló György
 • 4. Sejt-sejt és sejt-mátrix kapcsolatok jelátvitele. - Dr. Sétáló György
 • 5. Első teszt. - Dr. Sétáló György
 • 6. Stressz jelátvitel. - Dr. Bátor Judit
 • 7. Gyulladások jelátvitele. - Dr. Mikó Éva
 • 8. Az apoptózis jelátvitele. - Dr. Pap Marianna
 • 9. Szteroidok jelátvitele. - Dr. Sétáló György
 • 10. Integrinek jelátviteli rendellenességei és a metasztázis. - Dr. Berta Gergely
 • 11. Jelátviteli rendellenességek a fejlődő idegrendszerben. - Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • 12. Második teszt. - Dr. Sétáló György

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az azt használó oktatók PowerPoint fájljaikat az intranetre feltöltik az óra után.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A kurzus félidejében, és végén is, 1-1 alkalommal kb. 25 kérdésből álló, multiple-choice tesztvizsga a kurzuson addig, vagy az előző tesztvizsga óta leadott anyagokból.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlásra nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

Multiple-choice tesztvizsgák, mindig a kurzus adott félévben leadott anyagai alapján.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Bátor Judit
 • Dr. Berta Gergely
 • Dr. Mikó Éva
 • Dr. Palkovics Tamás
 • Dr. Pap Marianna
 • Dr. Rimayné Dr. Ábrahám Hajnalka Gabriella
 • Dr. Sétáló György