Epigenetika - A hiányzó láncszem pathogenezisek megértésében?

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Rauch Tibor Attila

  tudományos főmunkatárs,
  Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-MLP-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 10 fő

Campus kurzusként elérhető 1 fő számára. Campus-karok: ÁOK ETK GYTK TTK

Tematika

Miért alakulhat ki tumoros megbetegedés a család egyik tagjánál, míg a másiknál nem? Szüleink, nagyszüleink életvitele hatással lehet az egészségünkre? Milyen molekuláris faktorok és mechanizmusok lehetnek felelősek a szerzett tulajdonságok örökítésében? Az epigenetika képezi a hiányzó láncszemet a genetika, a környezet és a betegségek között? A kurzus elsődlegesen ezekre a kérdésekre fókuszál, és bemutatja a leggyakrabban alkalmazott epigenetikai technikákat.

Előadások

 • 1. Conrad Waddingtontól David Allisig; mérföldkövek az epigenetika történetében - Dr. Rauch Tibor Attila
 • 2. DNS metiláció és demetiláció - az elsőként felismert epigenetikai változások - Dr. Rauch Tibor Attila
 • 3. Hiszton fehérjékkel kapcsolatos epigenetikai szignálok - Dr. Rauch Tibor Attila
 • 4. Nem-kódoló RNS-ek (miRNS-ek, piRNS-ek és lncRNS-ek) sejtbiológiai jelentősége és kórfolyamatokban - Dr. Rauch Tibor Attila
 • 5. Az epigenetika módszertana, lokusz és genom-szintű analízisek - Dr. Rauch Tibor Attila
 • 6. Genetikai imprinting és X-kromoszóma inaktiváció - Dr. Rauch Tibor Attila
 • 7. Az embrionális őssejtekkel és az egyedfejlődéssel kapcsolatos epigenetikai folyamatok - Dr. Rauch Tibor Attila
 • 8. Tumoros betegségek epigenetikája - Dr. Rauch Tibor Attila
 • 9. Autoimmun betegségek epigenetikája - Dr. Rauch Tibor Attila
 • 10. Memória és idegrendszeri betegségek epigenetikája - Dr. Rauch Tibor Attila
 • 11. Epigenetikai biomarkerek és terápiás lehetőségek - Dr. Rauch Tibor Attila
 • 12. Záróvizsga (Szóbeli vagy írásbeli teszt) - Dr. Rauch Tibor Attila

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Rauch Tibor, Varga Máté, Hoffmann Gyula: Fejlődésbiológia II. - Epigenetika és fejlődési mintázatképzés, Kronosz kiadó, ISBN:9786155497452

Saját oktatási anyag

Az előadásokkal kapcsolatos PowerPoint anyag

Jegyzet

Nincs

Ajánlott irodalom

Handbook of Epigenetics, 2nd Edition, eBook ISBN: 9780128054772, Hardcover ISBN: 9780128053881, Academic Press

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Záróvizsga (Teszt)

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

Később kerül bemutatásra

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói