Nobel-díjas sejtbiológia 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Pap Marianna

  egyetemi docens,
  Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-NS1-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 200 fő

Tematika

A kurzus célja a molekuláris sejtbiológia területéhez kapcsolódó legfontosabb, legérdekesebb Nobel-díjas felfedezések megszületésének, az ahhoz vezető útnak a bemutatása (a díjazott által a díj átvételekor tartott előadás alapján). A díjak hátterében hosszú évek munkájának története elevenedik fel sok-sok kísérletezéssel, jó ötletek sokszor szerencsés véletlenekkel való kapcsolódásával, családi és egyéb személyes emlékekkel keveredve. Nincs egységes recept a sikerhez, az út kicsit mindig másképp alakul, talán egyetlen közös vonás a csapatmunka. Az előadásokból ugyanakkor valamelyest megismerhetjük a díjazottak személyiségét is. A témák feldolgozásánál fontos szempont volt az adott felfedezés máig tartó jelentőségének hangsúlyozása (pl. DNS-, RNS-szerkezete és szintézise, riboszómák működése), a mai orvosi gondolkodásra (pl. prionok), diagnosztikai és egyéb módszerekre kifejtett hatása (rekombináns DNS-technológia, szekvenálás) valamint jelen és jövőbeni orvosi alkalmazhatóságának (pl. mesterséges megtermékenyítés), esetlegesen betegségekkel való összefüggéseinek ismertetése (pl. sejtciklus szabályozása, differenciált sejtek újraprogramozása, RNS interferencia, papillómavírusok, HIV). A bemutatott felfedezések nem időrendben kerülnek bemutatásra, hanem aszerint, hogy melyik kapcsolódik a molekuláris sejtbiológia tantárgy adott heti előadásaihoz a téma alapján. A tárgyalt felfedezések, illetve kísérletek túlnyomórészt a molekuláris sejtbiológia tantárgy anyagának is részét képezik, így reményeink szerint ezek megbeszélése a tantárgy anyagának mélyebb megértéséhez és könnyebb elsajátításához vezet, ami a vizsgára való felkészülést is eredményesebbé és rövidebbé teheti.

Előadások

 • 1. Alfred Nobel élete - Dr. Pap Marianna
 • 2. Nobel-díj története, tények, érdekességek - Dr. Pap Marianna
 • 3. Fehérjék szerkezete - Dr. Palkovics Tamás
 • 4. Prionok - Dr. Palkovics Tamás
 • 5. Nukleinsavak szerkezete és katalítikus RNS-ek - Dr. Pap Marianna
 • 6. Rekombináns DNS-technológia - Dr. Pap Marianna
 • 7. PCR - Dr. Palkovics Tamás
 • 8. DNS szekvenciaanalízise - Dr. Palkovics Tamás
 • 9. Génexpresszió gátlása (KO mutáció) - Dr. Palkovics Tamás
 • 10. Génexpresszió gátlása (RNS interferencia) - Dr. Palkovics Tamás
 • 11. Sejtciklus szabályozása - Dr. Palkovics Tamás
 • 12. Sejtciklus szabályozása - Dr. Palkovics Tamás
 • 13. DNS szintézis - Dr. Pap Marianna
 • 14. DNS repair - Dr. Pap Marianna
 • 15. Eukarióta RNS szintézis - Dr. Pap Marianna
 • 16. Splicing - Dr. Pap Marianna
 • 17. Riboszómák szerkezete és működése - Dr. Pap Marianna
 • 18. RNS-ek szerepe a fehérjeszintézisben, Genetikai kód - Dr. Pap Marianna
 • 19. Prokarióta génszabályozás - Dr. Pap Marianna
 • 20. Eukarióta génszabályozás - Dr. Pap Marianna
 • 21. Durva felszínű endoplazmatikus retikulum, Vezikuláris transzport - Dr. Palkovics Tamás
 • 22. Receptor-mediált endocitózis - Dr. Palkovics Tamás
 • 23. Vizsga - Dr. Pap Marianna
 • 24. Vizsga - Dr. Pap Marianna

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

előadások ábra anyaga

Jegyzet

Ajánlott irodalom

www.nobelprize.org

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A félévközi jegyet a félév közepén és az utolsó héten írt tesztek alapján állapítjuk meg.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az órák pótlására az angol vagy német nyelvű kurzuson való részvétellel lehetséges.

Vizsgakérdések

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói