Nobel-díjas sejtbiológia 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Pap Marianna

  egyetemi docens,
  Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-NS2-T
 • 2 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OFA-MF1-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 200 fő

Tematika

A kurzus célja a molekuláris sejtbiológia területéhez kapcsolódó legfontosabb, legérdekesebb Nobel-díjas felfedezések megszületésének, az ahhoz vezető útnak a bemutatása (a díjazott által a díj átvételekor tartott előadás alapján). A díjak hátterében hosszú évek munkájának története elevenedik fel sok-sok kísérletezéssel, jó ötletek sokszor szerencsés véletlenekkel való kapcsolódásával, családi és egyéb személyes emlékekkel keveredve. Nincs egységes recept a sikerhez, az út kicsit mindig másképp alakul, talán egyetlen közös vonás a csapatmunka. Az előadásokból ugyanakkor valamelyest megismerhetjük a díjazottak személyiségét is. A témák feldolgozásánál fontos szempont volt az adott felfedezés máig tartó jelentőségének hangsúlyozása (pl. DNS-, RNS-szerkezete és szintézise, riboszómák működése), a mai orvosi gondolkodásra (pl. prionok), diagnosztikai és egyéb módszerekre kifejtett hatása (rekombináns DNS-technológia, szekvenálás) valamint jelen és jövőbeni orvosi alkalmazhatóságának (pl. mesterséges megtermékenyítés), esetlegesen betegségekkel való összefüggéseinek ismertetése (pl. sejtciklus szabályozása, differenciált sejtek újraprogramozása, RNS interferencia, papillómavírusok, HIV). A bemutatott felfedezések nem időrendben kerülnek bemutatásra, hanem aszerint, hogy melyik kapcsolódik a molekuláris sejtbiológia tantárgy adott heti előadásaihoz a téma alapján. A tárgyalt felfedezések illetve kísérletek túlnyomórészt a molekuláris sejtbiológia tantárgy anyagának is részét képezik, így reményeink szerint ezek megbeszélése a tantárgy anyagának mélyebb megértéséhez és könnyebb elsajátításához vezet, ami a vizsgára való felkészülést is eredményesebbé és rövidebbé teheti.

Előadások

 • 1. Passzív transzport - Dr. Pap Marianna
 • 2. Passzív transzport - Dr. Pap Marianna
 • 3. Aktív transzport - Dr. Palkovics Tamás
 • 4. Hormonok hatásmechanizmusa - Dr. Palkovics Tamás
 • 5. G-fehérjék és szerepük a jelátvitelben - Dr. Palkovics Tamás
 • 6. G-fehérjékhez kötött receptorok - Dr. Palkovics Tamás
 • 7. Növekedési faktorok - Dr. Palkovics Tamás
 • 8. Növekedési faktorok - Dr. Palkovics Tamás
 • 9. Reverzibilis fehérje foszforiláció a jelátvitelben - Dr. Pap Marianna
 • 10. Reverzibilis fehérje foszforiláció a jelátvitelben - Dr. Pap Marianna
 • 11. Embrionális fejlődés genetikai szabályozása - Dr. Pap Marianna
 • 12. Embrionális fejlődés genetikai szabályozása - Dr. Pap Marianna
 • 13. Programozott sejthalál - Dr. Pap Marianna
 • 14. Programozott sejthalál - Dr. Pap Marianna
 • 15. DNS tumorvírusok - Dr. Pap Marianna
 • 16. DNS tumorvírusok - Dr. Pap Marianna
 • 17. RNS tumorvírusok - Dr. Palkovics Tamás
 • 18. Retrovirális onkogének - Dr. Palkovics Tamás
 • 19. Telomérek és telomeráz aktivitás daganatokban - Dr. Pap Marianna
 • 20. Humán sejt- és szövettranszplantáció - Dr. Pap Marianna
 • 21. Mesterséges megtermékenyítés (In vitro fertilizáció) - Dr. Palkovics Tamás
 • 22. A zöld fluoreszcens fehérje felfedezése és jelentősége a molekuláris biológiában - Dr. Palkovics Tamás
 • 23. Vizsga - Dr. Pap Marianna
 • 24. Vizsga - Dr. Pap Marianna

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

előadások ábra anyaga

Jegyzet

Ajánlott irodalom

www.nobelprize.org

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A félévközi jegyet a félév közepén és az utolsó héten írt tesztek alapján állapítjuk meg.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az órák pótlására az angol vagy német nyelvű kurzuson való részvétellel lehetséges.

Vizsgakérdések

.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói