Hogyan vizsgázzunk molekuláris sejtbiológiából? Fogorvostanhallgatóknak 1. (16-os kprtől)

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Bátor Judit

  egyetemi adjunktus,
  Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 12 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-VM1-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OFA-MF1-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 25 fő

Tematika

A tárgy célja a hallgatók felkészítése a Molekuláris sejtbiológia tárgy szóbeli vizsgájára, szemináriumi körülmények között. A foglalkozások során áttekintjük a kötelező tárgy szóbeli vizsgájának tételsorát: minden alkalommal 4-5 hallgató vizsgázik a csoportból 1-1 tételből. A szemináriumvezető a vizsgáztató, aki úgy kérdez és osztályoz, mintha igazi vizsgáról lenne szó. A kurzus tartásában a kötelező tárgy vizsgáztatói vesznek részt, rotációs rendszerben. A kurzus érdemjegyét a "próbavizsgák" jegye alapján állapítjuk meg. Csak azok a hallgatók jelentkezzenek a kurzusra, akik hajlandók hétről-hétre vállalni a vizsgázó szerepét.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Tájékoztatás
 • 2. 4., 5., 7., 8. tételek
 • 3. 1., 2., 3. tételek
 • 4. 6., 9-11. tételek
 • 5. 12-15. tételek
 • 6. 16-20. tételek
 • 7. 21., 22., 24-26. tételek
 • 8. 27-31. tételek
 • 9. 32-36. tételek
 • 10. 37-41. tételek
 • 11. 43-45., 47., 48. tételek
 • 12. 49-53. tételek

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Szeberényi József: Molekuláris sejtbiológia

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Szóbeli számonkérés minimum félévente kétszer

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A távolmaradás pótlására nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

1. Proteinek
2. Lipidek
3. Szénhidrátok
4. Nukleotidok
5. A DNS molekula
6. A DNS, mint örökítő anyag (kísérletes megközelítések)
7. Az RNS-ek
8. Pro- és eukariota sejtek
9. Immuncitokémia
10. Restrikciós endonukleázok
11. Southern-blot
12. A DNS szekvenciájának meghatározása
13. DNS-chipek
14. Genomtárak
15. Polimeráz láncreakció
16. Transzgénikus élőlények
17. Célzott géninaktiváció a DNS szintjén
18. Az endogén génműködés gátlása az mRNS, és a fehérjék szintjén
19. cDNS-tárak
20. Northern-blot
21. Immunprecipitáció és Western-blot
22. A nukleusz felépítése
23. A kromatin többszintű szerveződése
24. Egyedi és ismétlődő szekvenciák
25. A kromatin kémiai komponensei
26. A sejtciklus fázisai
27. A sejtciklus regulációja
28. Mitózis
29. Meiózis
30. A DNS szintézis általános jellemzői
31. A DNS szintézis mechanizmusa prokariótákban
32. A DNS szintézis jellemzői eukariótákban
33. A DNS hibajavító mechanizmusai
34. Az RNS szintézis mechanizmusa prokariótákban
35. Az eukariota RNS szintézis általános jellemzői
36. Az rRNS képződése eukariótákban.
37. Az mRNS átírása eukariótákban, 5'- és 3'-végi módosulások
38. Pre-mRNS splicing
39. Az aminoacil-tRNS képződés
40. A riboszómák struktúrális és funkcionális jellemzése
41. A genetikai kódszótár
42. A fehérje szintézis iniciációja
43. A fehérje szintézis elongációja és terminációja
44. A fehérje szintézis általános jellemzői
45. A laktóz operon
46. A triptofán operon
47. Klónozás nukleáris transzplantációval
48. Az eukariota pre-mRNS szintézisének és érésének szabályozása
49. Az eukariota mRNS-ek transzportjának, transzlációjának és degradációjának szabályozása
50. Az eukariota fehérjék aktivitásának és degradációjának szabályozása
51. Eukarióta transzkripciós faktorok
52. A szteroid hormonok hatásmechanizmusa
53. Durva felszínű endoplazmatikus retikulum
54. A Golgi-készülék, és a fehérje-glikoziláció
55. A szekréció
56. Endocitózis
57. A vezikuláris transzport
58. Lizoszómák, és a sima felszínű endoplazmatikus retikulum
59. Oxigén szabadgyökök, membránkárosodás
60. A mitokondriumok felépítése és működése
61. A mitokondriális DNS
62. Mitokondriális betegségek

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Balogh Bálint
 • Csabai-Tanics Tímea Judith
 • Dr. Bátor Judit
 • Dr. Berta Gergely
 • Dr. Bogdán Ágnes
 • Dr. Kemény Ágnes
 • Dr. Sétáló György
 • Dr. Tarjányi Oktávia
 • Feketéné Dr. Kiss Katalin
 • Schipp Renáta
 • Stayer-Harci Alexandra